Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2092

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 19 juli 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Asbestfonds - Rechthebbenden - Cijfers voor 2021 en 2022

Fonds voor de Beroepsziekten
asbest
begrotingsfonds
vergoeding
officiŽle statistiek

Chronologie

19/7/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/8/2023)

Vraag nr. 7-2092 d.d. 19 juli 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin vormen een Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid en daarin kadert ook het Asbestfonds. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

In 2007 werd binnen het Fonds voor beroepsziekten het Asbestfonds opgericht om slachtoffers van onder andere asbestose of een mesothelioom te vergoeden.

1) Hoeveel slachtoffers werden in 2021 en 2022 vergoed door het Asbestfonds, opgesplitst per jaar, per ziekte en per Gewest?

2) a) Hoeveel onder hen waren werknemers?

b) Hoeveel onder hen waren zelfstandigen?

c) Hoeveel onder hen waren ambtenaren?