Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-730

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Asbestfonds - Rechthebbenden

asbest
Fonds voor de Beroepsziekten
officiŽle statistiek
begrotingsfonds

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)
20/5/2021Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-106

Vraag nr. 7-730 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin vormen een Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid en daarin kadert ook het Asbestfonds. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

In 2007 werd binnen het Fonds voor beroepsziekten het Asbestfonds opgericht om slachtoffers van onder andere asbestose of een mesothelioom te vergoeden.

1) Hoeveel slachtoffers werden er sinds 2016 vergoed door het Asbestfonds, opgesplitst per jaar, per ziekte en per Gewest?

2) a) Hoeveel onder hen waren werknemers?

b) Hoeveel onder hen waren zelfstandigen?

c) Hoeveel onder hen waren ambtenaren?

Antwoord ontvangen op 20 mei 2021 :

1) Aantal gevallen erkend door het AFA per jaar en regio

 

Gewest

2016

2017

2018

2019

2020 (31/08)

Mesothelioom

Vlaanderen

1 340

1 508

1 640

1 790

1 888

 

Wallonië

450

500

554

621

645

 

Brussel-Hoofdstad

62

68

70

76

80

 

Buitenland

18

22

23

27

27

 

Totaal

1 870

2 098

2 287

2 514

2 640

Asbestose

Vlaanderen

213

216

218

219

220

 

Wallonië

80

81

81

81

84

 

Brussel-Hoofdstad

10

10

10

11

11

 

Buitenland

2

2

2

3

4

 

Totaal

305

309

311

314

319

Andere, wettelijk met asbestose gelijkgestelde, ziekten in het kader van het AFA

Vlaanderen

291

166

171

172

175

 

Wallonië

162

306

310

321

326

 

Brussel-Hoofdstad

31

31

32

33

33

 

Buitenland

10

10

11

12

12

 

Totaal

494

513

524

538

546

Longkanker veroorzaakt door asbest *

Vlaanderen

 

 

 

 

12

 

Wallonië

 

 

 

 

40

 

Brussel-Hoofdstad

 

 

 

 

2

 

Buitenland

 

 

 

 

1

 

Totaal

 

 

 

 

55

Larynxkanker veroorzaakt door asbest *

Vlaanderen

 

 

 

 

1

 

Wallonië

 

 

 

 

2

 

Brussel-Hoofdstad

 

 

 

 

 

 

Buitenland

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

3

*in werking sinds 1 juni 2019.

2) Aantal gevallen erkend door het AFA per jaar en statuut

 

Statut/Statuut

2016

2017

2018

2019

2020 (31/08)

Mesothelioom

Werknemer

1 238

1 388

1 513

1 654

1 725

 

Zelfstandige

71

83

88

91

93

 

Publieke sector*

106

116

119

131

141

 

Anderen

455

511

567

638

681

 

Totaal

1 870

2 098

2 287

2 514

2 640

Asbestose

Werknemer

289

293

295

297

301

 

Zelfstandige

5

5

5

5

6

 

Publieke sector*

11

11

11

12

12

 

Anderen

 

 

 

 

 

 

Totaal

305

309

311

314

319

Andere, wettelijk met asbestose gelijkgestelde, ziekten in het kader van het AFA

Werknemer

455

471

477

491

499

 

Zelfstandige

14

14

16

16

16

 

Publieke sector*

16

17

18

18

18

 

Anderen

9

11

13

13

13

 

Totaal

494

513

524

538

546

Longkanker veroorzaakt door asbest *

Werknemer

 

 

 

 

53

 

Zelfstandige

 

 

 

 

 

 

Publieke sector*

 

 

 

 

2

 

Anderen

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

55

Larynxkanker veroorzaakt door asbest *1

Werknemer

 

 

 

 

2

 

Zelfstandige

 

 

 

 

1

 

Publieke sector*2

 

 

 

 

 

 

Anderen

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

*1 in werking sinds 1 juni 2019.

*2 Publieke sector, Belgisch leger, PPO, NMBS, Belgacom, Post.