Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2124

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 4 september 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures - Cijfers voor 2021 en 2022

begrotingsfonds
administratieve procedure
verzorgingsuitkering
recht op gezondheid
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Chronologie

4/9/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/10/2023)

Vraag nr. 7-2124 d.d. 4 september 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin zijn een gemeenschapsbevoegdheid. Deze vraag betreft dus een transversale aangelegenheid.

Iemand die een beroep wenst te doen op een tussenkomst van het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) dient een welbepaalde procedure te doorlopen.

1) Wat is de gemiddelde behandelingstermijn in 2021 en 2022 (op jaarbasis) van een dossier binnen het BSF? Graag kreeg ik een opsplitsing per Gewest.

2) Hoeveel procent van de aanvragen werden negatief beoordeeld? Graag kreeg ik de cijfers voor 2021 en 2022 (op jaarbasis) en per Gewest.

3) a) Hoeveel mensen dienden een beroep in bij de arbeidsrechtbank tegen een beslissing van het BSF? Graag kreeg ik de cijfers voor 2021 en 2022 (op jaarbasis) en per Gewest.

b) In hoeveel van deze gevallen kwam er een uitspraak in het voordeel van de aanvrager? Graag kreeg ik de cijfers voor 2021 en 2022 (op jaarbasis) en per Gewest.