Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1171

van Fatima Ahallouch (PS) d.d. 31 maart 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Coronacrisis - Vaccins - Problematiek van foute doses - Doses geproduceerd door bedrijven die niet gehomologeerd zijn door het Europees Geneesmiddelenagentschap - Transparantie (Covid-19)

Europees Geneesmiddelenbureau
epidemie
vaccin
vaccinatie
farmaceutische industrie
Europees Bureau voor fraudebestrijding
India

Chronologie

31/3/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021)
16/9/2021Rappel
18/10/2023Rappel

Vraag nr. 7-1171 d.d. 31 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens sommige informatiebronnen zou uw departement bevestigd hebben dat het een aanbod had gekregen voor de aankoop van vaccindoses en dat dat aanbod werd afgewezen.

De betrokken AstraZeneca-doses, geproduceerd door Serum Institute of India (SII), dat de ęgrootste vaccinfabriek ter wereldĽ wordt genoemd, zouden enkele weken geleden door een tussenpersoon aan BelgiŽ zijn aangeboden.

De helft van die vaccins moest worden voorbehouden voor India, met 1,3 miljard inwoners, en de rest voor Afrika en de lageloonlanden, aldus de topman van SII, Adar Poonawalla in een interview in een dagblad.

Die doses zouden geweigerd zijn omdat AstraZeneca BelgiŽ zou hebben gewaarschuwd voor de onbetrouwbaarheid van de doses, die nochtans door een van de partners van het bedrijf werden aangeboden.

De Eurocommissaris voor Gezondheid zou onlangs een bericht hebben verstuurd naar alle lidstaten om hen te wijzen op hun rechten en verplichtingen ter zake.

In dat kader zouden twee fenomenen op dit moment worden onderzocht.

Enerzijds zijn er de foute doses die het Europees Bureau voor fraudebestrijding reeds onder de loep neemt.

Maar er zou ook een soort van parallelle markt voor vaccins ontstaan.

Volgens mijn informatie mogen de landen van de Europese Unie (EU) geen doses aanvaarden die geproduceerd zijn in fabrieken die niet gehomologeerd zijn door het Europees Geneesmiddelenagentschap.

Bovendien zou de Commissie de herziening van het transparantiemechanisme voor de export van vaccins voorstellen.

De transparantie op het vlak van de bestrijding van de pandemie is volgens mij een bevoegdheid van alle niveaus in BelgiŽ. Bovendien is het preventiebeleid inzake gezondheidszorg een bevoegdheid van de deelstaten.

Deze vraag behoort bijgevolg tot de bevoegdheid van de Senaat.

Beschikt u over bijkomende informatie over dit dossier, aangezien de transparantie in dit kader essentieel is?