Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-733

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
arbeidsrechtspraak
geografische spreiding
officiŽle statistiek
recht op gezondheid

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)
17/12/2020Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-196

Vraag nr. 7-733 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin zijn een Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid. Deze vraag betreft dus een transversale aangelegenheid.

Iemand die een beroep wenst te doen op een tussenkomst van het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) dient een welbepaalde procedure te doorlopen.

1) Wat is de gemiddelde behandelingstermijn van een dossier binnen het BSF?

2) Hoeveel procent van de aanvragen werden de laatste vijf jaar negatief beoordeeld?

3) a) Hoeveel mensen dienden een beroep in bij de arbeidsrechtbank tegen een beslissing van het BSF, opgesplitst per Gewest?

b) In hoeveel van deze gevallen kwam er een uitspraak in het voordeel van de aanvrager?

Antwoord ontvangen op 17 december 2020 :

1) Gemiddelde behandelingstermijn van een dossier binnen het BSF:

Verwerkingstermijnen (aantal werkdagen) dossier BSF

1e sem 2015

2e sem 2015

1e sem 2016

2e sem 2016

1e sem 2017

2e sem 2017

1e sem 2018

2e sem 2018

1e sem 2019

2e sem 2019

1e sem 2020

Tijd verlopen tussen de ontvangst van de aanvraag bij het RIZIV en de verzending van de betekening aan de verzekeringsinstelling en rechthebbende

15

13

13

14

13

25

21

17

12

19

12

2) Procent van de aanvragen die werden negatief beoordeeld de laatste vijf jaar:

Jaar

2015

2016

2017

2018

2019

aantal aanvragen

1 878

1 661

1 648

1 718

1 525

aantal weigeringen

319

326

274

213

159

percentage weigeringen van totaal aantal

17%

20%

17%

12%

10 %

3) a) Het aantal mensen die een beroep heeft ingediend bij de arbeidsrechtbank is het volgende:

Gewest

2015

2016

2017

2018

2019

Vlaamse Gewest

44

21

14

16

16

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

3

5

3

3

3

Waalse Gewest

11

7

13

11

8

b) Het aantal uitspraak in het voordeel van de aanvrager is het volgende:

Gewest

2015

2016

2017

2018

2019

Vlaamse Gewest

19

9

5

2

1

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1

0

0

1

0

Waalse Gewest

5

1

2

1

0