Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2147

van Klaas Slootmans (Vlaams Belang) d.d. 4 september 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Ziekenhuizen - Interculturele bemiddelaars - Cijfers voor 2022 - Kosten - Nederlandstaligen - Taalproblemen - Tolken - Maatregelen

cultureel verschil
ziekenhuis
vertaling
officiŽle statistiek
kosten voor gezondheidszorg
buitenlandse staatsburger

Chronologie

4/9/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/10/2023)

Vraag nr. 7-2147 d.d. 4 september 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zorginstellingen krijgen steeds meer te maken met patiŽnten die geen van de landstalen spreken. Vaak verschilt hun culturele achtergrond ook sterk van die van de zorgverstrekkers. Om die reden werd sinds 1991 in een aantal ziekenhuizen aan zogenaamde interculturele bemiddeling gedaan. Deze bemiddeling behelst naast gezondheidszorg ook integratie en welzijn. Het is dus bij uitstek een transversale aangelegenheid.

1) Kan u voor 2022 per Gewest meedelen:

a) hoeveel interculturele bemiddelaars er waren;

b) hoeveel interventies zij deden;

c) wat de kostprijs daarvan was;

d) hoeveel interculturele bemiddelaars tolkten in welke talen;

e) hoeveel interventies per taal er werden gedaan;

f) hoeveel bemiddelaars ter plaatse tussenkwamen en hoeveel op afstand;

g) hoeveel interventies per medische dienst (gynaecologie, pediatrie, enz.) er waren;

h) in hoeveel gevallen van interculturele bemiddeling de betrokkenen de Belgische nationaliteit en in hoeveel de niet-Belgische hadden?

2) Het is bekend dat in Brusselse ziekenhuizen er regelmatig taalproblemen zijn voor Nederlandstaligen om er in hun taal behandeld te worden; ook daar zouden tolken dus van nut kunnen zijn. Hoeveel tolken worden door uw diensten ingezet in het kader van deze problematiek en neemt u ter zake (eventueel bijkomende) maatregelen?