Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-860

van GaŽtan Van Goidsenhoven (MR) d.d. 19 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Coronacrisis - Testing - Zelftests - Toelating - Doeltreffendheid - Omkadering - Verkoop en gebruik - Cijfers - Medische en wetenschappelijke beoordeling - Ondersteuning van de testcentra (Covid-19)

epidemie
infectieziekte
voorkoming van ziekten
gezondheidsbeleid

Chronologie

19/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020)
29/4/2021Rappel

Vraag nr. 7-860 d.d. 19 november 2020 : (Vraag gesteld in het Frans)

Gezondheidszorg is een materie waarvoor zowel de federale staat, de Gewesten en de Gemeenschappen bevoegd zijn. Deze vraag heeft dus een transversaal karakter en valt binnen de bevoegdheid van de Senaat.

Sinds 19 september 2020 is de verkoop van autotests die antistoffen tegen het coronavirus detecteren toegelaten.

Met de heropflakkering van het virus in oktober 2020, zijn veel mensen wellicht geneigd om terug te grijpen naar eenvoudige en snelle zelftests, omdat er ook steeds langere wachttijden zijn in de testcentra.

Zo'n medische test kan thuis uitgevoerd worden door een individu, in zijn eentje en zonder de tussenkomst van een gezondheidswerker. Daaraan zijn duidelijk nadelen en risico's verbonden, vooral wat betreft de interpretatie van het resultaat van de test en de angstgevoelens die daarmee gepaard kunnen gaan.

Dergelijke zelftests zijn niet 100% betrouwbaar. Er bestaat een groot risico op een hoog aantal valsnegatieve resultaten. We weten vandaag zeker dat niet iedereen een mate van immuniteit opbouwt die detecteerbaar is.

Dat risico is nog groter als we er rekening mee houden dat die tests op het Internet kunnen gevonden worden. Het gaat dus niet altijd over een betrouwbare test, die men bijvoorbeeld bij een apotheek heeft gekocht. Dit is een zorgwekkende situatie omdat het noodzakelijk is om patiŽnten te sensibiliseren en correct te informeren over dit soort producten.

Rekening houdend met het voorgaande wil ik u de volgende vragen stellen:

1) Wat is uw mening over deze situatie? Kan het gebruik van die zelftests op doeltreffende wijze leiden tot het opsporen van personen die besmet zijn met COVID-19? Beschikt u over concrete elementen om die eventuele doeltreffendheid te bewijzen?

2) Welke feedback krijgt u van de medische sector en meer bepaald van artsen, apothekers en verplegers ten aanzien van die zelftests?

3) Welke feedback krijgt u daarover van wetenschappers?

4) In welke mate kan het gebruik van die zelftests zorgen voor een verlichting van de opdracht van de testcentra?

5) Is er een betere omkadering mogelijk voor het gebruik van die zelftests? Zo ja, aan welke omkadering denkt u?

6) Beschikt u over informatie met betrekking tot de verkoop en het gebruik van die zelftests sinds 19 september 2020? Zo ja, kunt u mij die bezorgen?