Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2095

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 19 juli 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Rookverbod - Openbare lokalen - Controle - Cijfers voor 2021 en 2022

nicotineverslaving
officiŽle statistiek
volksgezondheid
gezondheidsbeleid
gezondheidsinspectie
openbaar gebouw

Chronologie

19/7/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/8/2023)

Vraag nr. 7-2095 d.d. 19 juli 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin zijn Vlaamse gemeenschapsbevoegdheden en daarin kadert ook het gebruik van tabak. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

Binnen uw federale overheidsdienst (FOD) is er een dienst die de naleving van het rookverbod in openbare lokalen moet contoleren.

1) Hoeveel personen zijn actief bezig met de controle op de toepassing van het rookverbod? Graag kreeg ik een opsplitsing per Gewest en voor 2021 en 2022 (op jaarbasis).

2) Hoeveel controles werden er verricht, opgesplitst per soort openbare instelling (scholen, ziekenhuizen, culturele instellingen, enz.), per Gewest en voor 2021 en 2022 (op jaarbasis)?

3) Wat zijn de resultaten van die controles? Graag kreeg ik de gegevens volgens dezelfde opsplitsing.

4) Welke conclusies werden reeds uit de controles getrokken?