Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1115

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 3 maart 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Fondsen voor bestaanszekerheid - Inning van bijdragen - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
fonds voor bestaanszekerheid
sociale bijdrage

Chronologie

3/3/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021)
1/4/2021Antwoord

Vraag nr. 7-1115 d.d. 3 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werk betreft een gewestelijke materie; de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) is een federale instelling. Bijgevolg behandelt deze vraag een transversale aangelegenheid.

Fondsen voor bestaanszekerheid zijn organen die opgericht zijn door de paritaire comitÚs. Zij staan in voor de uitbetaling van verschillende aanvullende sociale voordelen. Sommige fondsen innen zelf hun bijdragen bij de werkgevers, voor andere fondsen worden die bijdragen ge´nd door de RSZ, die deze dan doorstort naar de fondsen.

1) Voor hoeveel fondsen staat de RSZ momenteel in voor de inning van de bijdragen bij de werkgevers?

2) Kan u meedelen, voor de jaren 2019 en 2020 (op jaarbasis), welk bedrag er is doorgestort, opgesplitst per fonds?

Antwoord ontvangen op 1 april 2021 :

1) De Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) staat momenteel in voor de inning van de bijdragen voor 111 fondsen voor bestaanszekerheid.

2) De onderstaande tabel biedt een overzicht van de aan de fondsen voor bestaanszekerheid doorgestorte bedragen voor de jaren 2019 en 2020,opgesplitst per fonds.

Het gaat om de volgende totalen per jaar:

– 1 853 772 353,03 euro voor 2019;

– 1 806 128 620,78 euro voor 2020.

2019


Fondsen voor bestaanszekerheid


1 853 772 353,03

1.

SF Kleinhandel

1000

3 458 300,00

2.

SF Bedienden internationale handel en vervoer

2000

9 565 559,01

3.

FBZ Rusthuizen

3000

2 318 799,86

4.

SF Filmproductie

3030

31 890,35

5.

SF A.P.C.B.

0120

52 168 255,47

6.

SF Terugwinning van allerlei producten

1020

4 994 934,34

7.

SF Betonindustrie

0110

4 394 322,81

8.

WSF Huisbewaarders

1120

14 934 790,34

9.

WSF Horeca

0160

34 497 486,94

10.

FBZ Ceramiekbedrijf

1180

51 400,00

11.

Zeevissersfonds

0190

255 386,65

12.

Fonds Vorming arbeiders - PC 100

2100

377 074,29

13.

SF Groothandelaars-verdelers geneesmiddelen

3210

87 511,88

14.

FS Secteur milieux d'accueil d'enfants (Fr.) - groupes à risque

0220

244 043,83

15.

FS Secteur aide sociale et soins de santé (Fr.)

2220

203 178,42

16.

SF Vlaamse welzijns-en gezondheidssector

3220

345 174,98

17.

SF Gezondheidsinrichtingen en -diensten 

5220

914 440,11

18.

FBZ Kappersbedrijf en schoonheidszorgen

1230

35 199 327,52

19.

FBZ Fitness centra

2230

8 222 737,18

20.

SF Exploitatie van bioscoopzalen

3230

71 819,64

21.

SF Audiovisuele sector

4230

372 324,92

22.

FBZ Bouw-Gewaarborgd loon

0241

23 000 000,00

23.

FBZ Bouw-Jaarlijkse vakantie+opleiding-initiatieven

0240

415 456 100,00

24.

FBZ Bouw-Forfaitaire bijdrage

0240

300 670 700,00

25.

FBZ Bouwnijverheid - speciale bijdrage 2,60 %

0242

103 935 200,00

26.

SF Privé ziekenhuizen

0250

5 024 251,55

27.

FBZ Bosontginningen

0290

949 500,00

28.

FBZ Zagerijen en aanverwante nijverheden

1290

2 466 000,00

29.

FBZ Houthandel

2290

3 464 200,00

30.

F. Bevord. Werkg. & Opleiding Verzekeringen

1300

750 648,18

31.

FBZ Petroleumsector

2300

1 061 266,78

32.

SF Dentaaltechniek

4300

150 224,98

33.

F.Bevord.werkgeleg. & opleiding makelarij en verzekeringen

5300

2 817 851,05

34.

F. Risicogroepen Beursvennootschappen

6300

41 917,37

35.

SF Bemiddelaars bank-&beleggingsdiensten

8300

1 581 699,61

36.

GF Maatkleding en snijwerk voor dames

0310

17 100,00

37.

WSF Begrafenisondernemingen

0320

5 730 905,78

38.

SF Tabaksindustrie

1330

155 663,34

39.

PF Apotheken en Tarificatiediensten

0350

439 300,42

40.

SF Notariaat

4350

8 187 366,81

41.

SF Vrije beroepen

8350

1 177 444,34

42.

APK Grafische kunst

0360

4 626 885,06

43.

SF Grafische nijverheid

0362

1 196 543,24

44.

WSF Konfectie - Werklieden

0380

4 393 282,98

45.

WSF Konfectie - Bedienden

0381

2 582 011,92

46.

Aanvullend Sociaal Fonds van non-profit

1390

1 434 411,85

47.

WSF Voedingsnijverheid - Werklieden

0480

24 743 448,08

48.

WSF Voedingsnijverheid - Bedienden

0481

6 721 213,33

49.

GF Textielverzorging

0490

2 107 928,15

50.

FBZ Stoffering en houtbewerking

0550

57 585 142,31

51.

WSF Handel in voedingswaren

0570

5 273 055,40

52.

SF Kleinhandel in algemene voedingswaren

1570

875 603,25

53.

WSF Bakkerij en kleinbakkerij

0580

2 854 013,26

54.

FBZ Glasnijverheid

0610

1 997 885,84

55.

SF Opvoeding-huisvesting - Vl. gem.

0620

1 348 723,58

56.

FS Service aide jeunesse - Com. Fr.

1620

1 164 411,16

57.

FBZ Socio-culturele sector (Vl. gem.)

2620

1 291 879,46

58.

FSE Secteur Socio-culturel (Com.fr.&germ.)

3620

2 561 268,76

59.

SF Bicom. Opvoeding-huisvesting (Brussels Hoofdst.Gew.)

4620

64 714,68

60.

SF Podiumkunsten -Vl. gem.

5620

127 224,54

61.

FSE Secteur Arts scéniques (Com.fr. Wallonie-Bxls)

6620

159 337,20

62.

FSV Porselein- en zandgroeven

0630

21 256,19

63.

SF Grind- en zandgroeven

4630

25 500,83

64.

SF Garagebedrijven

0640

17 556 841,87

65.

SF Koetsbouwondernemingen

0650

3 236 170,74

66.

SF Schoonmaak en ontsmetting

0660

126 653 742,93

67.

FBZ Elektriciens (premie)

0670

111 743 561,65

68.

FBZ Elektriciens

4670

1 893 763,58

69.

SF Taxibedrijven

0680

1 473 768,51

70.

FBZ Ledersector

0690

154 464,32

71.

FBZ Orthopedische technologieën

3690

349 377,63

72.

SF Sport

0700

76 692,38

73.

FSE Entr. travail adapté - Commis.commun.fr.

1730

361 968,58

74.

FSE Ateliers protégés - Rég. wallonne et germ.

2730

352 689,56

75.

FBZ Sociale werkplaatsen (Vl. gem.)

3730

949 309,64

76.

Vlaams FBZ Beschutte tewerkstelling

4730

2 099 302,50

77.

WSF Vrij onderwijs (Nederlandse taalrol)

0740

1 674 625,09

78.

FSG Enseignement libre (com.fr.et germ.)

1740

302 587,21

79.

Vlaams WSF Vrij onderwijs-bedienden

2740

90 026,49

80.

SF Handelsondernemingen metaal

0770

14 930 483,03

81.

SF Uurwerkmakerij, bijouterie

0780

135 745,10

82.

SF Teruggewonnen metalen

0790

898 069,25

83.

SF Luchtvaartmaatschappijen

0802

1 630 257,14

84.

SF Handel in brandstoffen

0810

8 870 752,00

85.

SF Handel brandstoffen-forfait hospitalisatieverz.

0810f

175 321,93

86.

SF Terugwinning papier

0820

270 434,99

87.

SF Vervoer van goederen

0830

152 351 575,52

88.

SF Vervoer van goederen-forfait hospitalisatieverz.

0830f

6 653 845,07

89.

SF Afhandeling luchthavens

2830

652 931,75

90.

SF Verhuizingen

0840

1 129 049,92

91.

SF Verhuizingen-forfait

0840f

191 393,49

92.

SF Autobus en autocars

0850

11 856 172,72

93.

WSF Zeevisserij

0860

512 847,20

94.

F. Vakopleiding Scheikundige nijverheid - Werklieden

0870

820 263,00

95.

SF Scheikundige nijverheid

1870

6 981 577,10

96.

F. Vakopleiding Scheikundige nijverheid - Bedienden

1871

2 589 966,58

97.

Fonds Scheikunde-forfait

1873

4 569 857,13

98.

Demografiefonds Scheikundige nijverheid - Handarbeiders

1874

2 639 786,32

99.

Demografiefonds Scheikundige nijverheid - Bedienden

1875

8 298 996,66

100.

FBZ Papier- en kartonbewerking - Werklieden

0890

2 673 153,90

101.

FBZ Papier- en kartonbewerking - Bedienden

0891

287 856,24

102.

FBZ Voortbrenging van papierpap

1890

1 134 657,43

103.

FBZ  Bedienden papiernijverheid

1891

448 728,96

104.

FBZ Marmergroeven, -zagerijen

0900

33 451,39

105.

SF Lompenbedrijven

0920

448 096,21

106.

WSF Technische land- en tuinbouwwerken

0930

4 827 319,11

107.

WSF Landbouw

1930

7 272 421,37

108.

SF Parken en tuinen

0940

23 142 923,47

109.

WSF Tuinbouwbedrijf

1940

23 620 621,22

110.

F. Beroepsvorming Toeristische attracties

0950

81 804,32

111.

FBZ Buurtwerken

5970

121 731 261,01

2020


Fondsen voor bestaanszekerheid

 

1 806 128 620,78

1.

SF Kleinhandel

1000

3 362 063,28

2.

SF Bedienden internationale handel en vervoer

2000

10 348 580,88

3.

FBZ Rusthuizen

3000

2 310 090,11

4.

SF Filmproductie

3030

28 862,24

5.

SF A.P.C.B.

0120

53 105 330,30

6.

SF Terugwinning van allerlei producten

1020

5 195 335,00

7.

SF Betonindustrie

0110

4 324 725,66

8.

WSF Huisbewaarders

1120

15 062 205,63

9.

WSF Horeca

0160

31 833 913,90

10.

FBZ Ceramiekbedrijf

1180

175 065,27

11.

Zeevissersfonds

0190

259 061,82

12.

Fonds Vorming arbeiders - PC 100

2100

359 328,19

13.

SF Groothandelaars-verdelers geneesmiddelen

3210

84 920,85

14.

FS Secteur milieux d'accueil d'enfants (Fr.) - groupes à risque

0220

247 910,11

15.

FS Secteur aide sociale et soins de santé (Fr.)

2220

192 673,09

16.

SF Vlaamse welzijns-en gezondheidssector

3220

362 837,51

17.

SF Gezondheidsinrichtingen en -diensten 

5220

941 824,22

18.

FBZ Kappersbedrijf en schoonheidszorgen

1230

28 502 775,08

19.

FBZ Fitness centra

2230

6 882 790,86

20.

SF Exploitatie van bioscoopzalen

3230

55 157,25

21.

SF Audiovisuele sector

4230

397 266,42

22.

FBZ Bouw-Gewaarborgd loon

0241

20 000 000,00

23.

FBZ Bouw-Jaarlijkse vakantie+opleiding-initiatieven

0240

397 489 606,23

24.

FBZ Bouw-Forfaitaire bijdrage

0240

291 208 115,27

25.

FBZ Bouwnijverheid - speciale bijdrage 2,60 %

0242

98 841 154,15

26.

SF Privé ziekenhuizen

0250

5 027 913,71

27.

FBZ Bosontginningen

0290

1 737 014,44

28.

FBZ Zagerijen en aanverwante nijverheden

1290

3 909 790,01

29.

FBZ Houthandel

2290

5 053 248,11

30.

F. Bevord. Werkg. & Opleiding Verzekeringen

1300

2 853 893,83

31.

FBZ Petroleumsector

2300

1 117 713,54

32.

SF Dentaaltechniek

4300

139 844,14

33.

F.Bevord.werkgeleg. & opleiding makelarij en verzekeringen

5300

2 801 168,13

34.

F. Risicogroepen Beursvennootschappen

6300

31 677,86

35.

SF Bemiddelaars bank-&beleggingsdiensten

8300

1 580 212,16

36.

GF Maatkleding en snijwerk voor dames

0310

13 445,45

37.

WSF Begrafenisondernemingen

0320

5 887 689,73

38.

SF Tabaksindustrie

1330

122 101,43

39.

PF Apotheken en Tarificatiediensten

0350

446 798,11

40.

SF Notariaat

4350

8 058 464,94

41.

SF Vrije beroepen

8350

1 217 637,33

42.

APK Grafische kunst

0360

4 243 113,73

43.

SF Grafische nijverheid

0362

1 599 481,55

44.

WSF Konfectie - Werklieden

0380

3 814 460,00

45.

WSF Konfectie - Bedienden

0381

2 459 045,81

46.

Aanvullend Sociaal Fonds van non-profit

1390

1 347 052,04

47.

WSF Voedingsnijverheid - Werklieden

0480

25 059 211,69

48.

WSF Voedingsnijverheid - Bedienden

0481

6 764 688,42

49.

GF Textielverzorging

0490

1 892 876,05

50.

FBZ Stoffering en houtbewerking

0550

53 153 453,00

51.

WSF Handel in voedingswaren

0570

5 493 290,16

52.

SF Kleinhandel in algemene voedingswaren

1570

899 890,40

53.

WSF Bakkerij en kleinbakkerij

0580

2 840 491,35

54.

FBZ Glasnijverheid

0610

1 813 597,77

55.

SF Opvoeding-huisvesting - Vl. gem.

0620

1 403 733,59

56.

FS Service aide jeunesse - Com. Fr.

1620

1 350 240,08

57.

FBZ Socio-culturele sector (Vl. gem.)

2620

1 297 776,70

58.

FSE Secteur Socio-culturel (Com.fr.&germ.)

3620

2 453 944,25

59.

SF Bicom. Opvoeding-huisvesting (Brussels Hoofdst.Gew.)

4620

79 962,42

60.

SF Podiumkunsten -Vl. gem.

5620

112 645,11

61.

FSE Secteur Arts scéniques (Com.fr. Wallonie-Bxls)

6620

139 825,64

62.

FSV Porselein- en zandgroeven

0630

22 839,04

63.

SF Grind- en zandgroeven

4630

26 513,15

64.

SF Garagebedrijven

0640

16 162 898,33

65.

SF Koetsbouwondernemingen

0650

3 004 096,13

66.

SF Schoonmaak en ontsmetting

0660

123 501 839,54

67.

FBZ Elektriciens (premie)

0670

105 799 215,39

68.

FBZ Elektriciens

4670

1 823 345,04

69.

SF Taxibedrijven

0680

1 429 324,35

70.

FBZ Ledersector

0690

129 194,17

71.

FBZ Orthopedische technologieën

3690

288 553,71

72.

SF Sport

0700

71 599,89

73.

FSE Entr. travail adapté - Commis.commun.fr.

1730

219 223,61

74.

FSE Ateliers protégés - Rég. wallonne et germ.

2730

335 167,94

75.

FBZ Sociale werkplaatsen (Vl. gem.)

3730

894 786,49

76.

Vlaams FBZ Beschutte tewerkstelling

4730

2 245 289,33

77.

WSF Vrij onderwijs (Nederlandse taalrol)

0740

1 632 207,77

78.

FSG Enseignement libre (com.fr.et germ.)

1740

297 259,20

79.

Vlaams WSF Vrij onderwijs-bedienden

2740

101 752,77

80.

SF Handelsondernemingen metaal

0770

13 719 498,51

81.

SF Uurwerkmakerij, bijouterie

0780

116 669,12

82.

SF Teruggewonnen metalen

0790

853 870,71

83.

SF Luchtvaartmaatschappijen

0802

1 512 888,97

84.

SF Handel in brandstoffen

0810

8 219 994,83

85.

SF Handel brandstoffen-forfait hospitalisatieverz.

0810f

175 782,36

86.

SF Terugwinning papier

0820

263 120,00

87.

SF Vervoer van goederen

0830

156 250 327,97

88.

SF Vervoer van goederen-forfait hospitalisatieverz.

0830f

6 942 192,78

89.

SF Afhandeling luchthavens

2830

607 657,33

90.

SF Verhuizingen

0840

951 776,22

91.

SF Verhuizingen-forfait

0840f

183 014,43

92.

SF Autobus en autocars

0850

10 891 169,15

93.

WSF Zeevisserij

0860

524 433,71

94.

F. Vakopleiding Scheikundige nijverheid - Werklieden

0870

5 403 353,35

95.

SF Scheikundige nijverheid

1870

7 091 415,81

96.

F. Vakopleiding Scheikundige nijverheid - Bedienden

1871

16 352 117,52

97.

Fonds Scheikunde-forfait

1873

5 438 126,47

98.

Demografiefonds Scheikundige nijverheid - Handarbeiders

1874

2 654 951,90

99.

Demografiefonds Scheikundige nijverheid - Bedienden

1875

8 730 835,87

100.

FBZ Papier- en kartonbewerking - Werklieden

0890

3 089 272,45

101.

FBZ Papier- en kartonbewerking - Bedienden

0891

475 038,69

102.

FBZ Voortbrenging van papierpap

1890

1 303 327,88

103.

FBZ  Bedienden papiernijverheid

1891

583 465,55

104.

FBZ Marmergroeven, -zagerijen

0900

27 632,05

105.

SF Lompenbedrijven

0920

423 183,02

106.

WSF Technische land- en tuinbouwwerken

0930

4 771 913,96

107.

WSF Landbouw

1930

7 927 712,11

108.

SF Parken en tuinen

0940

24 009 500,67

109.

WSF Tuinbouwbedrijf

1940

23 678 586,53

110.

F. Beroepsvorming Toeristische attracties

0950

148 291,93

111.

FBZ Buurtwerken

5970

105 033 407,08