Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-723

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Federaal sociaal beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen

overheidsuitgave
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
sociaal beleid
bezuinigingsbeleid

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-28

Vraag nr. 7-723 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering heeft in de vorige legislatuur tal van besparingsmaatregelen aangekondigd, zowel op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden als op het vlak van de gewestbevoegdheden. Hierdoor konden zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen, werden sommige projecten niet voortgezet. Ook besparingen die opgelegd werden aan de gemeenten zullen gevolgen hebben.

1) Kan de geachte minister me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van het sociale en welzijnsbeleid tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen, of instellingen die daarvan afhangen, zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies?

2) Welke projecten dienden aangepast te worden door de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen?

3) Welke projecten dienden te worden stopgezet?

4) Wat was de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het sociale beleid van de federale overheid?