S. 5-203 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel ter veralgemening van de derdebetalersregeling
Marleen Temmerman    Frank Vandenbroucke   

OMNIO
remgeld
ziekteverzekering
recht op gezondheid
bestedingen voor gezondheid
armoede

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-203/1 5-203/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/10/2010
5-203/2 5-203/2 (PDF) Amendementen 15/6/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/10/2010   Indiening Doc. 5-203/1 5-203/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/10/2010   Verzending naar commissie
30/11/2010   Inschrijving op agenda
30/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Ide, Jacques Brotchi
30/11/2010   Bespreking
25/1/2011   Inschrijving op agenda
25/1/2011   Bespreking
25/1/2011   Gedachtewisseling
met de heer Frank Robben, administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
8/2/2011   Inschrijving op agenda
8/2/2011   Uitgesteld
3/5/2011   Inschrijving op agenda
3/5/2011   Bespreking
17/5/2011   Inschrijving op agenda
17/5/2011   Bespreking
21/6/2011   Inschrijving op agenda
21/6/2011   Hoorzitting met de heer Ri De Ridder, directeur-generaal, dienst voor geneeskundige verzorging, RIZIV
21/6/2011   Hoorzitting met de heer Michel Devriese, président de la Société de Médecine dentaire asbl, Association dentaire belge francophone
21/6/2011   Hoorzitting met de heer Tom Joos en mevrouw Ingrid Fleurquin, Christelijke Mutualiteit
21/6/2011   Hoorzitting met dr. Roland Lemye, ondervoorzitter van de ABSyM-BVAS
21/6/2011   Hoorzitting met dr. Anne Gillet-Verhaegen, het Kartel-Le Cartel
21/6/2011   Hoorzitting met dr. Jean-Pierre Bronckaers, directeur van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten
21/6/2011   Hoorzitting met de heer Ivan Van der Meeren, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
12/7/2011   Inschrijving op agenda
12/7/2011   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 30/11/2010, 25/1/2011, 3/5/2011, 17/5/2011, 21/6/2011, 12/7/2011

Kruispuntbank van de wetgeving