Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1117

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 3 maart 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Asbestfonds - Rechthebbenden

asbest
Fonds voor de Beroepsziekten
slachtoffer
officiŽle statistiek

Chronologie

3/3/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021)
17/2/2022Antwoord

Vraag nr. 7-1117 d.d. 3 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin vormen een Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid en daarin kadert ook het Asbestfonds. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

In 2007 werd binnen het Fonds voor beroepsziekten het Asbestfonds opgericht om slachtoffers van onder andere asbestose of een mesothelioom te vergoeden.

1) Hoeveel slachtoffers werden in 2019 en 2020 vergoed door het Asbestfonds, opgesplitst per jaar, per ziekte en per Gewest?

2) a) Hoeveel onder hen waren werknemers?

b) Hoeveel onder hen waren zelfstandigen?

c) Hoeveel onder hen waren ambtenaren?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2022 :

1) Aantal erkende gevallen perjaar en per Gewest in het AFA

Mesothelioom

Gewest

2019

2020

Vlaanderen

1 790

1 932

Wallonië

621

664

Brussel-Hoofdstad

76

83

Buitenland

27

28

Totaal

2 514

2 707

Asbestose

Gewest

2019

2020

Vlaanderen

219

221

Wallonië

81

86

Brussel-Hoofdstad

11

11

Buitenland

3

4

Totaal

314

322

Andere wettelijk met asbestose gelijkgestelde ziekten in het kader van het AFA

Gewest

2019

2020

Vlaanderen

172

176

Wallonië

321

327

Brussel-Hoofdstad

33

33

Buitenland

12

12

Totaal

538

548

Longkanker ve roorzaakt door asbest

Gewest

2019

2020

Vlaanderen


22

Wallonië


45

Brussel-Hoofdstad


3

Buitenland


1

Totaal


71

Larynxkankerveroorzaakt door asbest

Gewest

2019

2020

Vlaanderen


1

Wallonië


3

Brussel-HoofdstadBuitenlandTotaal


4

2) Aantal erkende gevallen perjaaren per statuut in het AFA

Mesothelioom

Statuut

2019

2020

Loontrekkende

1 654

1 763

Zelfstandigen

91

94

Openbare sector*

131

148

Andere

638

702

Totaal

2 514

2 707

*Openbare sector, Belgisch leger, PPO, NMBS, Belgacom, Post.

Asbestose

Statuut

2019

2020

Loontrekkende

297

304

Zelfstandigen

5

6

Openbare sector*

12

12

AndereTotaal

314

322

*Openbare sector, Belgisch leger, PPO, NMBS, Belgacom, Post.

Andere wettelijk met asbestose gelijkgestelde ziekten in het kader van het AFA

Statuut

2019

2020

Loontrekkende

491

501

Zelfstandigen

16

16

Openbare sector*

18

18

Andere

13

13

Totaal

538

548

*Openbare sector, Belgisch leger, PPO, NMBS, Belgacom, Post.

Longkanker veroorzaakt door asbest

Statuut

2019

2020

Loontrekkende


66

ZelfstandigenOpenbare sector*


3

Andere


2

Totaal


71

*Openbare sector, Belgisch leger, PPO, NMBS, Belgacom, Post.

Larynxkanker veroorzaakt door asbest

Statuut

2019

2020

Loontrekkende


3

Zelfstandigen


1

Openbare sector*AndereTotaal


4

*Openbare sector, Belgisch leger, PPO, NMBS, Belgacom, Post.