Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2229

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 23 februari 2024

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Mazelen - Heropflakkering - Aantal gemelde gevallen in BelgiŽ - Vaccinatie - Dekkingsgraad - Verbetering - Hoge Gezondheidsraad - Standpunt - Overleg met de deelgebieden

infectieziekte
vaccinatie
gezondheidsbeleid

Chronologie

23/2/2024Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/3/2024)

Vraag nr. 7-2229 d.d. 23 februari 2024 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) waarschuwt voor een stijging van het aantal gevallen van mazelen tijdens de komende maanden in Europa. Dit vooruitzicht is vooral te verklaren door een ontoereikende mate van vaccinatie in verschillende Europese landen, het hoge risico op het binnenbrengen van de ziekte vanuit zones waar het virus veel rondgaat en het feit dat we in de komende maanden meestal een piek zien van mazelen.

Uit de gegevens van het ECDC blijkt dat een stijgend aantal landen uit de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte gevallen van mazelen hebben gemeld in januari en februari 2024. In twee landen waren er zelfs al minstens zeven doden te betreuren ten gevolge van de ziekte.

Mazelen is een infectieziekte die heel gevaarlijk kan zijn voor personen die niet gevaccineerd zijn. Ze kan immers leiden tot hersenvliesontsteking of encefalitis.

Mazelen verspreiden zich gemakkelijk en daarom is een vaccinatiegraad van 95 % van de bevolking of meer essentieel om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan, aldus het centrum.

De vaccinatie is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen omdat ze gevaccineerden tot 99 % immuun maakt voor de ziekte.

De ECDC roept dus op om de inspanningen op te drijven om de bevolkingsgroepen die maar ťťn dosis van het vaccin hebben gekregen op te sporen en te contacteren. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan kwetsbare groepen zoals migranten, etnische minderheden, en mensen die in dicht bevolkte gebieden wonen om te zorgen voor een billijke toegang tot de vaccinatie.

Dit is duidelijk een transversaal dossier; deze vraag hoort dus thuis in de Senaat. De deelgebieden zijn bevoegd voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Het federale niveau is bevoegd voor het beheer van de volksgezondheid. Tot de opdracht van de Hoge Gezondheidsraad, die een federale instelling is, behoort het geven van advies over de vaccinatieprogramma's.

1) Hoeveel gevallen van mazelen werden er dit jaar in BelgiŽ gemeld? Wat is de vaccinatiegraad?

2) Beschikt u over informatie met betrekking tot het standpunt van de Hoge Gezondheidsraad over dit dossier?

Werd er contact gelegd met uw collega's van de deelgebieden, met name via de interministeriŽle conferentie Volksgezondheid? Zo ja, welke denksporen werden er in dit verband naar voren geschoven?