Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1212

van Alexander Miesen (MR) d.d. 28 april 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Gesundheitswesen - Coronakrise - Zustand der Krankenkassen (Covid-19) Gezondheidszorg - Coronacrisis - Situatie van de ziekenfondsen (Covid-19)

epidemie
ziekteverzekering
kosten voor gezondheidszorg

Chronologie

28/4/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021)

Vraag nr. 7-1212 d.d. 28 april 2021 :

Diese Frage bezieht sich auf das Gesundheitswesen (föderale und Gemeinschaftsmaterie).

bereits vor der Coronakrise stand das Gesundheitssystem allgemein unter finanziellem Druck. Unter anderem wurden die Krankenkassen durch immer mehr medizinische Dienstleistungen belastet.

Die Coronakrise hat diese Belastung nochmals verstärkt. Es liegt auf der Hand, dass die Krankenkassen durch Corona überdurchschnittliche Ausgaben hatten, was die Frage nach dem finanziellen Zustand der Kassen aufwirft.

Aus diesem Grund erlaube ich mir, Ihnen folgende Fragen zu stellen:

1) Wie sieht der allgemeine finanzielle Zustand unserer Krankenkassen aus?

2) Können Sie sagen, wie hoch die Zusatzbelastung der Krankenkassen durch Corona war?

__________________

Deze vraag heeft betrekking op de gezondheidszorg (federale en gemeenschapsaangelegenheid).

Nog vóór de coronacrisis stond de gezondheidszorg in het algemeen onder financiële druk. De ziekenfondsen gingen onder meer gebukt onder een toenemend aantal geneeskundige verstrekkingen.

De coronacrisis heeft deze druk nog verhoogd. Het is duidelijk dat de ziekenfondsen vanwege de corona-uitbraak bovengemiddelde uitgaven te verwerken kregen, hetgeen de vraag doet rijzen naar de financiële toestand van de ziekenfondsen.

Daarom ben ik zo vrij u de volgende vragen te stellen:

1) Hoe ziet de algemene financiële toestand van onze ziekenfondsen eruit?

2) Kunt u zeggen welke extra belasting corona voor de ziekenfondsen heeft veroorzaakt?