Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2094

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 19 juli 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Besnijdenis - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling - Cijfers voor 2021 en 2022

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
seksuele verminking
Raadgevend Comité voor bio-ethiek
ziekteverzekering
officiële statistiek

Chronologie

19/7/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/8/2023)

Vraag nr. 7-2094 d.d. 19 juli 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gezondheidszorg is een transversale aangelegenheid.

In dit land worden besnijdenissen, ook deze om niet medische redenen, terugbetaald door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Reeds in 2017 oordeelde het Belgische Raadgevend Comité voor bio-ethiek dat de terugbetaling van besnijdenissen om niet-medische, maar wel religieuze of privéredenen onverdedigbaar is (advies nr. 70 van 8 mei 2017, Ethische aspecten van de niet-medische besnijdenis).

1) Hoeveel besnijdenissen werden er in 2021 en 2022 (op jaarbasis) terugbetaald in dit land?

2) Kan dit intussen worden opgesplitst wat besnijdenissen betreft om medische en om niet medische redenen? Indien die opsplitsing niet voorhanden is, neemt u maatregelen opdat deze wel voorhanden zou zijn?

3) Kan dit eveneens worden opgesplitst per leeftijd (0-4 jaar, 5-9 jaar, 10-14 jaar, 15 jaar en ouder)?

4) Kan dit eveneens worden opgesplitst per Gewest?

5) Wat was de kostprijs daarvan op jaarbasis?

6) Op welke gronden worden niet medische besnijdenissen door het RIZIV nog steeds terugbetaald? Is de geachte minister het daarmee eens?

7) Worden er maatregelen genomen om de terugbetaling daarvan stop te zetten?