Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vandenbroucke Frank" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 171-172 3-2 p. 171-172 (PDF)
Arbeidsinspectie - Inspectie van de sociale wetten - Vervolgingsbeleid (3-861)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 973 3-15 p. 973 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-23
p. 1421-1423 3-23 p. 1421-1423 (PDF)
Arbeidsinspectie - Technische Inspectie - Vervolgingsbeleid (3-863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 973 3-15 p. 973 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1131-1135 3-18 p. 1131-1135 (PDF)
Arbeidsinspectie -Medische Inspectie - Vervolgingsbeleid (3-862)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 973 3-15 p. 973 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1130-1131 3-18 p. 1130-1131 (PDF)
Arbeidstijd - Invloed van een recent arrest van het Europese Hof van Justitie (Gelijkstelling van perioden van beschikbaarheid op de werkplek - Geneesheren-specialisten in opleiding) (3-366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 361-362 3-5 p. 361-362 (PDF)
Arbeidsvoorwaarden en beloning - Discriminatie op basis van leeftijd - Europese richtlijn 2000/78/EG - Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie (3-983)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-20
p. 1235-1237 3-20 p. 1235-1237 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (3-919)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1085 3-17 p. 1085 (PDF)
Asielzoekers - Minderjarige jongeren - Studiekeuze - Leervergoeding (Keuze van het type onderwijs beÔnvloed door de mogelijkheid inkomsten te verwerven - Spanning in de asielcentra) (3-997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1266-1267 3-21 p. 1266-1267 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-24
p. 1477-1478 3-24 p. 1477-1478 (PDF)
Brandweerlui - Pensioenvaststelling (Politiehervorming - Substantieel verschil in verloning tussen de twee veiligheidsdiensten) (3-253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Peel aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 143 3-2 p. 143 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 362-364 3-5 p. 362-364 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-754)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 806 3-13 p. 806 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 462 3-7 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 760-761 3-12 p. 760-761 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 462 3-7 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 534 3-8 p. 534 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 697 3-11 p. 697 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 921-922 3-14 p. 921-922 (PDF)
De 9,32 miljoen Europese landbouwsubsidies die BelgiŽ moet terugbetalen (Premies voor cultuurgewassen - Verschillen tussen de aangegeven oppervlaktes en de oppervlaktes gemeten door het GIS - Europese sanctie) (3-135)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 48-50 3-43 p. 48-50 (PDF)
De controlegeneeskunde in de bedrijven (3-119)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-45
p. 33-35 3-45 p. 33-35 (PDF)
De cumulatie tussen een overlevingspensioen en een inkomen uit arbeid (3-331)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-70
p. 58-60 3-70 p. 58-60 (PDF)
De dienstencheques (Erkenning van ondernemingen - Wetgeving inzake de arbeidsovereenkomst in het raam van de dienstencheques - Projecten in de geestelijke gezondheidszorg) (3-132)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Geerts aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 40-43 3-43 p. 40-43 (PDF)
De dienstencheques in de private sector en in het bijzonder in de schoonmaaksector (Financiering - BTW) (3-171)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-39
p. 11-13 3-39 p. 11-13 (PDF)
De door de regering aangekondigde maatregelen in verband met de werkloosheidsreglementering (Aanwerving van 120 bijkomende personeelsleden bij de RVA - Controle op de beschikbaarheid van de werkloze op de arbeidsmarkt - Uitwisseling van informatie tussen de federale overheid, de RVA en de arbeidsbemiddelingsbureaus van de overheid) (3-44)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-20
p. 15-16 3-20 p. 15-16 (PDF)
De eventuele aanpassing van de wet van 24 februari 1978 op de betaalde sportbeoefenaars (Eenzijdige verbreking door de sportbeoefenaar van het contract tussen hem en de club) (3-301)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-64
p. 38-40 3-64 p. 38-40 (PDF)
De gevaren van chloor in zwembaden (3-304)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-64
p. 40-43 3-64 p. 40-43 (PDF)
De inhouding van het wettelijk pensioen bij gedetineerden die langer dan een jaar in de gevangenis verblijven (Onderscheid tussen schorsing en opheffing - Gevolgen voor de familie - Middelen om zich te verdedigen - Sociaal statuut van de gedetineerden) (3-93)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-36
p. 40-42 3-36 p. 40-42 (PDF)
De inschatting van de maatschappelijke gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie (Vrij verkeer van werknemers - Bescherming van de arbeidsmarkt - Overgangsperiode - Uiteenlopende houding Lidstaten - Vrijwaringsclausule - Oost-Europese wernemers) (3-77)      
  Vraag om uitleg van de heer Dedecker aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-28
p. 51-54 3-28 p. 51-54 (PDF)
De maatregelen die door sommige werkgevers worden genomen om zwangere werkneemsters ertoe aan te zetten een deel van het zwangerschapsverlof op te nemen vůůr de geboorte van het kind (Misbruik, bv. in de fastfoodsector) (3-289)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-55
p. 11-13 3-55 p. 11-13 (PDF)
De maatregelen met betrekking tot de controle van werklozen (3-158)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-38
p. 15-19 3-38 p. 15-19 (PDF)
De naleving van de verplichting voor openbare besturen, instellingen van openbaar nut en particuliere ondernemingen om mindervaliden tewerk te stellen (3-53)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-21
p. 68-72 3-21 p. 68-72 (PDF)
De regeringsbeslissingen in verband met de langdurig werklozen (Nieuwe benadering van de werkloosheidsbestrijding : individuele begeleiding van de werkloze en betere uitbouw van de controle) (3-126)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 31-35 3-43 p. 31-35 (PDF)
De tegemoetkomingen in het kader van de mantelzorg (Repercussies van de vergoeding in het raam van de zorgverzekering op de uitbetaling van de werkloosheidsuitkering of het statuut van de mantelzorger) (3-90)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-36
p. 42-43 3-36 p. 42-43 (PDF)
De toepassing van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen en de noodzakelijke verduidelijkingen (Openbaar bod van Ubidco op de aandelen van de vennootschap Ubizen en tegenbod van Betrusted - Geschil tussen Ubidco en de referentieaandeelhouders van Ubizen - Bevoegdheid van de CBFA versus rechterlijke macht) (3-133)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door M. Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 43-45 3-43 p. 43-45 (PDF)
De werkgelegenheid en de datatransmissie tussen de RVA en de gewestelijke niveaus (Werkgelegenheidsevolutie : achterstand bij de verwerking van statistische gegevens - Bestraffen van onwillige werklozen : grote gewestelijke verschillen) (3-195)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-51
p. 81-83 3-51 p. 81-83 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 225-226 3-3 p. 225-226 (PDF)
Dienstencheques - Werknemers - Sociaal statuut - Vennootschap met sociaal oogmerk (VSO) (3-778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 807-808 3-13 p. 807-808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 922-924 3-14 p. 922-924 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 462 3-7 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 534 3-8 p. 534 (PDF)
Het Belgisch beleid inzake het gebruik van kinderen als soldaten (Verdrag inzake de rechten van het kind - Verslag) (3-305)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-64
p. 43 3-64 p. 43 (PDF)
Het begrip "zelfde technische bedrijfseenheid" in artikel 117, ß 2, van de programmawet van 30 december 1988 (Plus-ťťn-plan - Tijdelijke vermindering van werkgeversbijdragen bij vervanging van een werknemer) (3-210)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-44
p. 11-13 3-44 p. 11-13 (PDF)
Het boordpersoneel van Sabena (Specifieke pensioenregeling - Vrijwaring van de voordelen mits behoud van het statuut van werkloze of bruggepensioneerde - Werkloosheidsval) (3-130)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-35
p. 12-14 3-35 p. 12-14 (PDF)
Het militiegetuigschrift (Administratieve vereenvoudiging - Aanvragen van werkzoekenden en pensioengerechtigden) (3-144)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-36
p. 13-14 3-36 p. 13-14 (PDF)
Het pensioen van ex-echtgenoten echtgescheiden van een ambtenaar (3-154)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-47
p. 56-58 3-47 p. 56-58 (PDF)
Het pesten binnen de overheidsbedrijven (Stijging van het aantal klachten sinds de inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2002) (3-131)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 45-48 3-43 p. 45-48 (PDF)
Het sociaal akkoord dat in april 2003 in de bouwsector is gesloten (Wens om overschrijding van de gemiddelde arbeidsduur - Optie om die uren te betalen of ze te compenseren door rustdagen) (3-96)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-41
p. 107-109 3-41 p. 107-109 (PDF)
Het tewerkstellingsbeleid en de maatregelen om de ouderen aan het werk te houden (Eindeloopbaanproblematiek - Brugpensioen) (3-404)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-73
p. 14-17 3-73 p. 14-17 (PDF)
Het verdwijnen van de Chinese arts Jiang Yanyong (Bloedige repressie tegen en opsluiting van de vredesdemonstranten op het Tian'anmen-plein - Vervolging van dissidenten die het bloedbad willen herdenken - Wapenembargo) (3-306)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-64
p. 44-46 3-64 p. 44-46 (PDF)
Het verlof voor de opvang van een geadopteerd kind en de fiscale behandeling van adoptie (Discriminatie tussen de privť-sector en de openbare sector - Fiscale aftrek) (3-225)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-45
p. 21-23 3-45 p. 21-23 (PDF)
Horeca - Specifiek beleid (Arbeids-, fiscale en sociale voorwaarden en verplichtingen m.b.t. voedselveiligheid) (3-409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-6
p. 393-394 3-6 p. 393-394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 642-643 3-10 p. 642-643 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 172-173 3-2 p. 172-173 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-118)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 170-171 3-2 p. 170-171 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 224-225 3-3 p. 224-225 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (3-1137)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1330 3-22 p. 1330 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-25
p. 1534-1534 3-25 p. 1534-1534 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Legislatuur 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-1158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1331 3-22 p. 1331 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (3-1032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1330 3-22 p. 1330 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-25
p. 1530 3-25 p. 1530 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (3-1053)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1330 3-22 p. 1330 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-25
p. 1531 3-25 p. 1531 (PDF)
Limburgse ondernemingen en instellingen - Veiligheidsinspectie (3-294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 199 3-3 p. 199 (PDF)
Loontrekkende zorgverstrekker - Sociale pensioenovereenkomst - Gewone pensioenovereenkomst (Aanvullend pensioen - Toestand van zelfstandigen in bijberoep) (3-583)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-9
p. 582-583 3-9 p. 582-583 (PDF)
Mobiliteitspremie voor werklozen (3-962)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-19
p. 1163 3-19 p. 1163 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-36
p. 2746-2747 3-36 p. 2746-2747 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1095)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1330 3-22 p. 1330 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-25
p. 1532-1533 3-25 p. 1532-1533 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Personeel belast met het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (Noord-Zuid-dimensie) (3-1116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1330 3-22 p. 1330 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-25
p. 1533 3-25 p. 1533 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1074)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1330 3-22 p. 1330 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-25
p. 1531-1532 3-25 p. 1531-1532 (PDF)
Overlevingspensioen - Toegelaten arbeid (3-852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 998-1000 3-15 p. 998-1000 (PDF)
PWA'ers - Arbeidsomstandigheden - Veiligheid - Werkkledij en beschermingsuitrusting (3-1002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1267 3-21 p. 1267 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-23
p. 1423 3-23 p. 1423 (PDF)
Pensioenen - Betaling per circulaire cheque - Vertraging - Eventuele storting op een zichtrekening (3-905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1029 3-16 p. 1029 (PDF)
Pensioenen - Verhoging - Inhouding van het RIZIV (Weerslag van de verhoging op de inhouding) (3-246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 142-143 3-2 p. 142-143 (PDF)
Preventie-adviseurs - Bescherming - Vereiste kwalificaties (3-562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-8
p. 513 3-8 p. 513 (PDF)
RVA - VDAB, Forem en BGDA - Uitwisseling van gegevens (Controle op de bereidwilligheid tot werken - Gewestelijke verschillen) (3-843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 972 3-15 p. 972 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-23
p. 1420-1421 3-23 p. 1420-1421 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 462 3-7 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 581-582 3-9 p. 581-582 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-24
p. 1477 3-24 p. 1477 (PDF)
Sociale werkplaatsen - Doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit (Duurzame tewerkstelling voor een zeer bijzondere en moeilijke doelgroep - Vorming) (3-363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 361 3-5 p. 361 (PDF)
Studentenarbeid - Gebrek aan objectief cijfermateriaal (3-433)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 483-484 3-7 p. 483-484 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 268 3-4 p. 268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 360-361 3-5 p. 360-361 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 698-699 3-11 p. 698-699 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 761-764 3-12 p. 761-764 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-77)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 99 3-1 p. 99 (PDF)
Vliegtuigtickets - Aankoop (3-652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 731 3-12 p. 731 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 920-921 3-14 p. 920-921 (PDF)
Werkgelegenheidsgraad - Vaststelling - Telmethodes (3-106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 34 3-1 p. 34 (PDF)
Werkloosheidsuitkeringen - Toekenningsregels - Versoepeling voor jongeren die zich werkelijk inspannen om een beroepsopleiding te volgen (Stage-overeenkomst) (3-734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 806-807 3-13 p. 806-807 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-36
p. 2745-2746 3-36 p. 2745-2746 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-163)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 226-227 3-3 p. 226-227 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst (3-443)      
  Algemene bespreking
3-43
p. 28 3-43 p. 28 (PDF)
Zorgverlof - Verzorging van een zwaar ziek kind - Alleenstaande ouder - Bijkomende middelen (3-938)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-18
p. 1120-1121 3-18 p. 1120-1121 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-29
p. 2000-2001 3-29 p. 2000-2001 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999