Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2011

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 7 juni 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Nagellakdrogers op ultraviolet (UV) licht - Gevolgen voor de gezondheid - Controles - Reglementering - Verstrenging

haar- en schoonheidsverzorging
niet-ioniserende straling
kanker
gezondheidsbeleid
huidziekte

Chronologie

7/6/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/7/2023)
6/5/2024Rappel

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-2010

Vraag nr. 7-2011 d.d. 7 juni 2023 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een nieuwe wetenschappelijke studie van de universiteit van CaliforniŽ die onlangs werd gepubliceerd op de website "Nature communication" (cf. https://www.nature.com.articles/s41467-023-35876-8), bevestigt het gevaar van het drogen van nagellak met behulp van ultraviolet (UV) licht. De onderzoekers maken bekend dat de UV-lampen die voor het drogen worden gebruikt het DNA beschadigen en mutaties in de cellen veroorzaken.

De onderzoekers wijzen op vroegere bewijzen en op de resultaten van hun experimenten die sterk doen vermoeden dat straling van nagellakdrogers met UV-licht handkankers kunnen veroorzaken en dat die drogers, net zoals zonnebanken, het risico op vroege huidkanker kunnen verhogen.

In toepassing van verschillende Europese richtlijnen, heeft BelgiŽ meer dan tien jaar geleden de reglementering betreffende zonnebanken en -centra verstrengd, onder meer met een verbod op het gebruik ervan door personen van minder dan achttien jaar, of door personen die geneesmiddelen innemen die de gevoeligheid voor UV-stralen verhogen.

Aangezien de federale staat en de deelstaten beiden bevoegd zijn voor volksgezondheid, is het indienen van deze vraag in de Senaat voldoende verantwoord. Deze materie behoort immers zowel tot de federale bevoegdheden, aangezien het gaat over een kwestie op het vlak van volksgezondheid die te maken heeft met het algemeen belang van alle burgers, maar ook tot de bevoegdheid van de deelstaten voor het aspect van de preventieve gezondheidszorg.

1) Beschikt u over bijkomende informatie over deze problematiek van UV-drooglampen? Beschikt u over cijfers in verband met een stijging van het aantal handkankers en handhuidkankers in BelgiŽ?

2) Gebeuren er controles met betrekking tot de gebruikswijze en de intensiteit van de UV-drooglampen in de betrokken manicure- of schoonheidscentra in ons land?

3) Zo niet, zou de reglementering inzake zonnecentra niet moeten worden uitgebreid tot alle blootstellingen aan UV-stralen als gekende kankerverwekker, en in het bijzonder tot nagellakdrogers op basis van UV-stralen die gebruikt worden voor manicure (waarbij de uitzondering gehandhaafd blijft voor de ziekenhuizen en dermatologische diensten waar gebruik wordt gemaakt van ultravioletstralen ter behandeling van bepaalde huidaandoeningen, bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra)?