Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1343

van Vťronique Durenne (MR) d.d. 7 september 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

COVID-19 - Gevaccineerde gehospitaliseerde personen - Cijfers

epidemie
vaccinatie
ziekenhuisopname
Sciensano
officiŽle statistiek

Chronologie

7/9/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/10/2021)
2/6/2023Rappel

Vraag nr. 7-1343 d.d. 7 september 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Aangezien gezondheid zowel een bevoegdheid is van de federale Staat, de Gewesten als de Gemeenschappen, is deze vraag transversaal en valt ze onder de bevoegdheid van de Senaat.

In het dagblad Le Soir van 30 augustus laatstleden stond een artikel over de onduidelijke en zelfs verwarrende officiŽle cijfers van het aantal gehospitaliseerde coronapatiŽnten.

Zo meldden verschillende media op een dag in de laatste week van augustus dat slechts 2% van de personen die sinds januari werden gehospitaliseerd volledig gevaccineerd waren, maar de dag daarna meldden andere media dat 30% van de personen die werden opgenomen in een ziekenhuis volledig gevaccineerd waren. Beide cijfers, die tegenstrijdig lijken, zijn nochtans afkomstig van officiŽle rapporten van Sciensano.

Na enig opzoekwerk bericht het dagblad Le Soir dat Sciensano niet kan zeggen hoeveel gevaccineerde gehospitaliseerde personen er zijn, gewoon omdat de cijfers niet worden verzameld. De ziekenhuizen geven aan het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wel het aantal bedden door dat wordt bezet door covidpatiŽnten, maar de vaccinatiestatus van die patiŽnten wordt niet meegedeeld. Kortom, het aantal volledig gevaccineerden die worden gehospitaliseerd wegens COVID-19 is vandaag niet gekend.

Vanuit die verontrustende vaststelling, wil ik enkele vragen stellen aan de minister.

Is de geachte minister op de hoogte van die situatie?

Zo ja, wat is daarvan de oorzaak en hoe valt ze te verklaren?

Is de minister van plan tussen te komen om die situatie te verhelpen?

Tot slot, bestaat er op dit moment een ander middel of een ander kanaal dan Sciensano om cijfers over het aantal gehospitaliseerde coronapatiŽnten die volledig zijn gevaccineerd te kunnen krijgen?