Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1112

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 3 maart 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Besnijdenis - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling - Cijfers

seksuele verminking
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
ziekteverzekering
officiële statistiek

Chronologie

3/3/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021)

Vraag nr. 7-1112 d.d. 3 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gezondheidszorg is een transversale aangelegenheid.

In dit land worden besnijdenissen, ook deze om niet medische redenen, terugbetaald door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Reeds in 2017 oordeelde het Belgische Raadgevend Comité voor bio-ethiek dat de terugbetaling van besnijdenissen om niet-medische, maar wel religieuze of privéredenen onverdedigbaar is (advies nr. 70 van 8 mei 2017, Ethische aspecten van de niet-medische besnijdenis).

1) Hoeveel besnijdenissen werden er in 2019 en 2020 (op jaarbasis) terugbetaald in dit land?

2) Kan dit worden opgesplitst wat besnijdenissen betreft om medische en om niet medische redenen? Indien die opsplitsing niet voorhanden is, neemt u maatregelen opdat deze wel voorhanden zou zijn?

3) Kan dit eveneens worden opgesplitst per leeftijd (0-4 jaar, 5-9 jaar, 10-14 jaar, 15 jaar en ouder)?

4) Kan dit eveneens worden opgesplitst per Gewest?

5) Wat was de kostprijs daarvan op jaarbasis?

6) Op welke gronden worden niet medische besnijdenissen door het RIZIV nog steeds terugbetaald? Is de geachte minister het daarmee eens?

7) Worden er maatregelen genomen om de terugbetaling daarvan stop te zetten?