Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2165

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 25 oktober 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Ozempic - Behandeling van diabetes type 2 - Gebruik met het oog op gewichtsverlies - Gevolgen - Schaarste - Herbevoorrading - Eventuele besprekingen met de producent

gezondheidsbeleid
diabetes
geneesmiddel
farmaceutische industrie
schaarste

Chronologie

25/10/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/11/2023)
6/5/2024Rappel

Vraag nr. 7-2165 d.d. 25 oktober 2023 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het geneesmiddel Ozempic is een inspuiting die aangewezen is bij volwassenen voor de behandeling van diabetes type†2 die niet voldoende onder controle is en dat enkel op voorschrift verkrijgbaar is.

Dit geneesmiddel is dankzij de sociale media vrij populair geworden omdat het zeer efficiŽnt zou zijn als men gewicht wil verliezen; het wordt steeds meer aangekocht met dat doel.

Het volgen van die behandeling om te vermageren kan ongewenste effecten hebben zoals spijsverteringsstoornissen, overgeven en diarree, maar ook een gewichtstoename wanneer het geneesmiddel niet meer wordt genomen.

Het geneesmiddel is beschikbaar op medisch voorschrift Ė maar wordt enkel terugbetaald voor de behandeling van diabetes Ė en wordt vaak voorgeschreven aan mensen met obesitas. Het probleem is dat naast het feit dat een molecule afgewend wordt van haar eerste en voornaamste functie, het geneesmiddel moeilijker toegankelijk wordt voor diabetespatiŽnten aangezien het voor twee aandoeningen wordt voorgeschreven.

De Diabetesliga deelt de mening van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG): vanwege de stijging van de vraag naar het geneesmiddel Ozempic, maant het FAGG artsen en apothekers aan om het bij voorrang voor te schrijven en af te leveren aan diabetespatiŽnten.

Volgens persberichten krijgt de Deense fabrikant Novo Nordisk te maken met productiecapaciteitsproblemen vanwege de schaarste van een of meerdere grondstoffen. Dit geneesmiddel is dus vaak niet meer te krijgen wegens uitputting van de voorraad.

In afwachting van een eventuele normalisering van de toestand worden aan diabetespatiŽnten alternatieven voorgesteld die mogelijk minder doeltreffend zijn dan het geneesmiddel dat aanvankelijk werd voorgeschreven.

Gezondheid is een materie waarvoor zowel de federale staat als de Gewesten en de Gemeenschappen bevoegd zijn. Voor deze transversale materie is de Senaat dus ook bevoegd.

1) Beschikt u over bijkomende informatie over deze problematiek, nu we wachten op de herbevoorrading van de apotheken met dit geneesmiddel?

2) Werden er besprekingen gevoerd met de producent?