Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-931

van Alexander Miesen (MR) d.d. 22 januari 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ België - Duitse taal - Officiële landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen

Duitstalige Gemeenschap
taalgroep
taalgebruik
minderheidstaal
nationale taal
officiële taal
gelijke behandeling
ministerie

Chronologie

22/1/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021)
29/4/2021Rappel
24/6/2021Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945

Vraag nr. 7-931 d.d. 22 januari 2021 :

die Deutsche Sprache ist in Belgien anerkannte National- und Amtssprache. Sie ist dem Niederländischen und Französischen in der Verfassung und vielen Gesetzen gleichgestellt.

Trotz dieser wichtigen Verankerung, sieht die Realität leider anders aus. Die Deutsche Sprache wird in der Praxis nicht gleich behandelt: es gibt nach wie vor einen Rückstand bei der Übersetzung von Gesetzestexten, Internetseiten der Behörden sind in Deutsch nicht verfügbar, Kommunikationen finden in Deutsch nicht statt und vieles andere mehr.

Zu dieser Thematik hat es in der vergangenen Legislaturperiode Resolutionen des Senates (Dok 6-270/1) und der Kammer (Dok 54 1939/001) gegeben.

Nicht zu Letzt hat sich natürlich das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft (PDG) mit dieser Thematik ausgiebig und mehrfach befasst. Die jüngste Resolution des PDG hierzu (Resolution an die Föderalregierung, an das föderale Parlament, an die Wallonische Regierung, an das Wallonische Parlament und an die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Stellung der deutschen Sprache in Belgien unter besonderer Berücksichtigung des Sprachengebrauchs in Verwaltungsangelegenheiten (Dok 296 (2018-2019) Nr.1)) finden Sie auf der Website des PDG: http://www.pdg.be/addons/SharepointDokumentsuche/desktop/SharepointDokDetails.aspx?DokID=a94e82df-2dd1-403a-8f78-93f5f58b0055&FileID=70b2f6d6-ef1f-44d9-9a9e-629012925a39.

Wie Sie den verschiedenen Texten entnehmen können, gibt es zahlreiche Baustellen zur tatsächlichen Gleichbehandlung der deutschen Sprache, auf gesetzgeberischer Ebene, aber insbesondere auch auf Ebene der Exekutiven etwa in Bezug auf die föderalen öffentlichen Dienste.

Hierzu meine Frage an Sie:

Welche konkreten Schritte gedenken Sie mit Ihrer Regierung sowie in Ihrem Ministerium und den in Ihrem Verantwortungsbereich liegenden Einrichtungen zu unternehmen, damit die deutsche Sprache gemäß unserer Verfassung gleichberechtigt behandelt wird?

____________________

De Duitse taal is erkend als een officiële landstaal in België. Ze staat op gelijke voet met het Nederlands en het Frans in de grondwet en in vele wetten.

Ondanks deze belangrijke verankering ziet de realiteit er helaas anders uit. De Duitse taal wordt in de praktijk niet gelijk behandeld: er is nog steeds een achterstand bij de vertaling van wetteksten, overheidswebsites zijn niet in het Duits beschikbaar, mededelingen vinden niet in het Duits plaats en nog veel meer.

Hierover werden tijdens de vorige zittingsperiode resoluties aangenomen in de Senaat (Stuk nr. 6-270/1) en in de Kamer (Stuk nr. 54 1939/001).

Tot slot heeft het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (PDG) deze kwestie uiteraard uitvoerig en herhaaldelijk besproken. De meest recente resolutie van het PDG over dit onderwerp (Resolutie aan de federale regering, aan het Federaal Parlement, aan de Waalse regering, aan het Waals Parlement en aan de regering van de Duitstalige Gemeenschap over de positie van de Duitse taal in België, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van talen in bestuurlijke aangelegenheden (Stuk 296 (2018-2019) nr.1)) is te vinden op de website van het PDG:

https://www.pdg.be/addons/SharepointDokumentsuche/desktop/SharepointDokDetails.aspx?DokID=f61290b9-094e-44d8-a178-3837d9d64873&FileID=f26d852d-626d-4a08-bb7b-486101a358e9.

Zoals u uit de verschillende teksten kunt afleiden, is er nog heel wat werk aan de winkel om te komen tot een daadwerkelijke gelijke behandeling van de Duitse taal, niet alleen op wetgevingsgebied, maar vooral ook op het niveau van de uitvoerende macht, bijvoorbeeld in verband met de federale overheidsdiensten.

Hierover zou ik u de volgende vraag willen stellen:

Welke concrete stappen overweegt u met uw regering alsook in uw ministerie en de instellingen die onder uw bevoegdheid vallen, om ervoor te zorgen dat de Duitse taal overeenkomstig onze Grondwet gelijk wordt behandeld?

Antwoord ontvangen op 24 juni 2021 :

Ik verwijs naar het antwoord van de eerste minister, die het op zich heeft genomen een gegroepeerd antwoord op te maken.