Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1004

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 25 februari 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Asbestfonds - Geweigerde aanvragen

asbest
begrotingsfonds
Fonds voor Arbeidsongevallen
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

25/2/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021)

Vraag nr. 7-1004 d.d. 25 februari 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin vormen een Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid. Het federale Asbestfonds is ook actief op het vlak van de volksgezondheid. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

In 2007 werd binnen het Fonds voor beroepsziekten het Asbestfonds opgericht om slachtoffers die lijden aan asbestose of mesothelioom te vergoeden.

1) Hoeveel aanvragen werden in 2020 ingediend bij het Asbestfonds, opgesplitst per ziekte en per Gewest?

2) Hoeveel aanvragen werden uiteindelijk geweigerd, opgesplitst per Gewest?