Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-754

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Coronacrisis - PCR-Test (polymerase chain reaction) - Medisch voorschrift - Huisartsen en kinderartsen - Sterk toegenomen administratieve werklast - Eventuele oprichting van een callcenter (Covid-19)

epidemie
infectieziekte
voorkoming van ziekten
medisch onderzoek
dokter

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-673

Vraag nr. 7-754 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Frans)

Deze vraag valt binnen de bevoegdheid van de Senaat omdat ze de volksgezondheid betreft. Voor de preventieve gezondheidszorg zijn de deelgebieden bevoegd.

De tracering in het kader van de Covid-19-pandemie bezorgt de artsen aanzienlijk meer werk: naast hun werk als beoefenaar van de geneeskunde moeten ze ook veel secretariaatswerk doen.

Het is niet alleen hun taak om de vele PCR-tests (polymerase chain reaction) uit te voeren, maar ze moeten ook tal van documenten en attesten bezorgen.

De eis van de artsen is duidelijk: de overheid moet een manier vinden om de tests snel te laten verlopen en ze hoeven niet uitsluitend door huisartsen te worden uitgevoerd.

Kinderartsen worden dan weer overstelpt met hulpvragen, vaak voor eenvoudige keelpijn. Maar dat is begrijpelijk, aangezien vele ouders erg bezorgd zijn…

Toch lijkt de vraag naar tests uit zijn voegen te barsten, en om de criteria van Sciensano in acht te nemen zou men iedereen met een loopneus moeten testen. Het opvolgen van die strategie leidt tot een berg werk.

Het behoort inderdaad tot de opdracht van huisartsen om PCR-tests af te nemen, maar ze spenderen veel tijd aan de telefoon omdat ze al die gevallen moeten opvolgen en aan patiënten die positief testen uitleggen dat ze zich in quarantaine moeten plaatsen. Voor sommige patiënten moet ook hun arbeidsongeschiktheid geregeld worden.

De huisartsen verwijzen naar de vzw Société de médecine générale om te stellen dat er geen voorschrift nodig is om een test te laten uitvoeren.

Volgens hen zouden patiënten rechtstreeks naar een testcentrum kunnen gaan.

Voor de opvolging stellen ze voor om een callcenter op te richten, naar het voorbeeld van het initiatief voor de contactopsporing.

1) Bent u op de hoogte van deze problematiek?

2) Worden er maatregelen genomen om in te gaan op de eisen van de huisartssector?