Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1462

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 20 januari 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

COVID-19 - Tijdelijke werkloosheid - Cijfers - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Gegevens - Beschikbaarheid

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
epidemie
werkloosheid
officiële statistiek
gedeeltelijke werkloosheid
verlet
conjuncturele werkloosheid

Chronologie

20/1/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/2/2022)
17/2/2022Antwoord

Vraag nr. 7-1462 d.d. 20 januari 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een aantal Vlaamse steunmaatregelen inzake COVID-19 zijn gebaseerd op gegevens van de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ), vandaar de transversale insteek.

Het Rekenhof deed een onderzoek naar de steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis.

In dat kader bleek dat de RSZ op het ogenblik van het onderzoek wel gegevens kon bezorgen over het aantal werknemers dat wegens COVID-19 op tijdelijke werkloosheid kwam te staan, maar blijkbaar kon er geen selectie gegeven worden op basis van het aantal dagen technische werkloosheid. Voor het onderzoek van het Rekenhof zou het nochtans nuttig kunnen zijn om bijvoorbeeld te weten hoeveel werknemers slechts één of een zeer beperkt aantal dagen technisch werkloos waren. Dit geeft immers een onmiddellijk recht op de Vlaamse water- en energievergoeding die werd uitgekeerd.

1) Zijn de cijfers waarbij een opsplitsing gemaakt wordt op basis van het aantal dagen technische werkloosheid op vandaag ondertussen beschikbaar?

2) Indien ja, kan ik die cijfers bekomen waarbij een onderscheid per provincie gemaakt wordt?

3) Indien niet, wanneer zal het voor de RSZ wel mogelijk zijn om de selectie te bezorgen?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2022 :

Als antwoord op uw vragen, deel ik u het volgende mee:

De Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) heeft mij het volgende laten weten:

De RSZ kan enkel cijfers opvragen per kwartaal en op basis van de DmfA (multifunctionele aangifte). De cijfers op basis van de DmfA zijn altijd met vertraging beschikbaar waardoor de recentste gegevens momenteel deze van het derde kwartaal 2021 zijn.

De RSZ kan deze cijfers echter niet zelf produceren. Om over deze cijfers te beschikken moet de RSZ beroep doen op «Smals», die daarvoor tijd nodig heeft en een kost aanrekent.

Ik ben dan ook van mening dat de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) beter geplaatst is om u de gewenste cijfer te bezorgen aangezien de RVA de bron is van deze gegevens en deze beheert. Bovendien zijn de gegevens van de RVA meer up-to-date omdat de RVA deze rechtstreeks ontvangt en niet met vertraging via DmfA zoals de RSZ.

Ik stel de geachte senator dus voor om zijn vraag om, teneinde de gewenste cijfers te bekomen, zich te richten tot mijn collega Pierre-Yves Dermagne, minister van Werk.