S. 5-254 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding
Cindy Franssen    Dirk Claes    Sabine de Bethune    Rik Torfs   

OMNIO
huurovereenkomst
laag loon
kind
wetenschappelijk onderzoek
rechten van het kind
gezondheidsverzorging
motie van het Parlement
sociaal achtergestelde groep
sociale analyse
minimumloon
recht op gezondheid
werkende armen
sociaal effect
kosten voor ziekenhuisopname
verwarming
armoede
dakloze
digitale kloof
pensioenregeling
sociale integratie
werkgelegenheidsbevordering
pendel
impactonderzoek
werkloosheidsbestrijding
sociale uitsluiting
sociale economie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-254/1 5-254/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/10/2010
5-254/2 5-254/2 (PDF) Amendementen 20/5/2011
5-254/3 5-254/3 (PDF) Amendementen 24/5/2011
5-254/4 5-254/4 (PDF) Verslag namens de commissie 7/6/2011
5-254/5 5-254/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/6/2011
5-254/6 5-254/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 9/6/2011
5-254/7 5-254/7 (PDF) Tekst verbeterd in plenaire vergadering 9/6/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/10/2010   Indiening Doc. 5-254/1 5-254/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
1/6/2011   Inschrijving op agenda
9/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-25 Hand. 5-25 (PDF)
9/6/2011   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-254/6 5-254/6 (PDF)
9/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o6) Hand. 5-25 Hand. 5-25 (PDF)
Doc. 5-254/7 5-254/7 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/10/2010   Verzending naar commissie
23/11/2010   Inschrijving op agenda
23/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Fatiha Sa´di
29/3/2011   Inschrijving op agenda
29/3/2011   Bespreking
10/5/2011   Inschrijving op agenda
10/5/2011   Bespreking
17/5/2011   Inschrijving op agenda
17/5/2011   Bespreking
24/5/2011   Inschrijving op agenda
24/5/2011   Bespreking
24/5/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o3)
24/5/2011   Aanneming na amendering
7/6/2011   Inschrijving op agenda
7/6/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 5-254/4 5-254/4 (PDF)
7/6/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-254/4 5-254/4 (PDF)
9/6/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 9/6/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 23/11/2010, 29/3/2011, 10/5/2011, 17/5/2011, 24/5/2011, 7/6/2011

Kruispuntbank van de wetgeving