Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1626

van Fatima Ahallouch (PS) d.d. 11 mei 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Autisme bij volwassenen - Diagnose en begeleiding - Centre de ressources autisme de LiŤge (CRAL) - Eventuele beslissing tot stopzetting ontvangst van volwassenen - Opening van centra in Namen en Libramont

ziekte van het zenuwstelsel
volwassene
gezondheidsbeleid
Luik
psychiatrische inrichting
psychiatrie

Chronologie

11/5/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022)
1/6/2022Antwoord

Vraag nr. 7-1626 d.d. 11 mei 2022 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het Centre de ressources autisme de LiŤge (CRAL), is vandaag het enige autismecentrum in Franstalig BelgiŽ dat gemachtigd is door het Waals Gewest om een autismediagnose te stellen bij volwassenen zonder verstandelijke beperking. Het centrum neemt eveneens de opvolging en de begeleiding op zich van personen met een diagnose die ten laste zijn van het ziekenfonds.

Op 2 april 2022, de Wereldautismedag, hebben we vernomen dat het universitair ziekenhuis van Luik (Centre hospitalier universitaire - CHU) overweegt om de opvang van volwassenen stop te zetten vanaf eind april om zich te kunnen toespitsten op de diagnose van autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen.

Nochtans staan er momenteel ongeveer negenhonderd mensen op de wachtlijst. De wachttijd voor een diagnose duurt gemiddeld tien tot zestien jaar voor een volwassene en een tot drie jaar voor een kind. De meeste mensen kunnen zich de lijdensweg van patiŽnten die een autismeonderzoek vragen, niet voorstellen. Soms hebben die patiŽnten al een medische en psychologische zwerftocht van tientallen jaren achter de rug, kregen ze nutteloze en zelfs schadelijke behandelingen met medicijnen, omdat hun gevoels- en sociale stoornis door niemand werd begrepen, noch in hun school- of werkomgeving Ė waar ze vaak worden afgeschreven Ė noch door hun gezins- of familieleden, die samen met hen worden beproefd. De diagnose is een essentiŽle stap om aanpassingen te bekijken waarmee die patiŽnten kunnen leven en werken. Ze is ook nodig voor de opvolging, belangrijk voor de integratie in het sociale- en beroepsleven.

Die moeilijke beslissing van de CHU van Luik is te verklaren door een gebrek aan middelen waarover het centrum beschikt om de toename van het aantal kinderen met een zorgnood te kunnen behandelen. Aangezien de wachtlijst van kinderen langer wordt, moeten keuzes worden gemaakt.

Volksgezondheid is een federale bevoegdheid. Het beleid inzake preventieve gezondheidszorg is een bevoegdheid van de deelstaten. Deze vraag behoort dus tot de bevoegdheid van de Senaat.

1) Waarom is CRAL het enige centrum waar de duizend volwassenen op de wachtlijst een ASS-diagnose kunnen krijgen?

2) Hoe denkt u een antwoord te bieden op de dringende noodzaak, gezien de wachttijd van zestien jaar voor een diagnose voor een volwassen patiŽnt?

3) Zullen er in de nieuwe referentiecentra voor autisme in Namen en Libramont diagnoses voor volwassenen worden gesteld?

Antwoord ontvangen op 1 juni 2022 :

De vroegere RIZIV-overeenkomsten met de referentiecentra voor autisme zijn door de zesde Staatshervorming bevoegdheid van de deelentiteiten geworden.

De vroegere RIZIV-overeenkomst kon zowel voor kinderen als volwassenen worden gebruikt. In de tekst stond echter geen uitdrukkelijke verplichting om zich zowel op kinderen als volwassenen te richten. Kort voor de overdracht van RIZIV-bevoegdheden ter zake lijkt het erop dat sommige referentiecentra ervoor kozen om zich uitsluitend op kinderen te richten.