Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1136

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 5 maart 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Coronacrisis - Avrox-mondmaskers - Schadelijkheid - Verwijdering - Sciensano - Bijkomend onderzoek - Openbare aanbesteding voor de aankoop van mondmaskers - Voorwaarden voor toekenning - Onderzoek van justitie - Stand van zaken (Covid-19)

medisch en chirurgisch materiaal
overheidsopdrachten
epidemie
gevaarlijke stof
Sciensano

Chronologie

5/3/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021)

Vraag nr. 7-1136 d.d. 5 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Recent riep u de bevolking op de mondmaskers die gratis door de federale overheid werden verspreid niet meer te gebruiken. Ook aan apothekers wordt gevraagd de resterende voorraad niet meer uit te delen.

Dit is duidelijk een transversale vraag omdat ze te maken heeft met preventieve gezondheidszorg en daarvoor zijn de deelstaten bevoegd.

De Hoge Gezondheidsraad zou inderdaad bezorgd zijn over het gebruik van de producten van de Luxemburgse firma Avrox.

Volgens verschillende bronnen zou de stof waaruit ze zijn vervaardigd nanodeeltjes van zilver en titaniumdioxide bevatten die schadelijk zijn voor de luchtwegen wanneer ze worden ingeademd.

Ik ben blij te vernemen dat u een bijkomend onderzoek hebt aangevraagd bij Sciensano.

Er wordt evenwel voor gevreesd dat de resultaten pas over enkele maanden bekend zullen zijn.

Volgens mijn informatie heeft BelgiŽ vijftien miljoen stuks besteld door middel van een contract dat aanleiding gaf tot controverse.

Justitie zou een onderzoek hebben opgestart over de wijze waarop deze openbare aanbesteding voor de aankoop van 15 miljoen mondmaskers in wasbare stof werd toegewezen aan een Luxemburgse firma.

Beschikt u over meer informatie hieromtrent?

Wat is de stand van zaken?