Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1421

van Véronique Durenne (MR) d.d. 26 november 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Geboorteobservatorium - Eventuele oprichting - Belang - Bevallingen - Cijfergegevens - Toegang - Obstetrisch geweld - Bestrijding - Eventueel gevoerde acties

reproductieve gezondheidszorg
positie van de vrouw
seksueel geweld
seksuele verminking
officiële statistiek
toegang tot de informatie
gynaecologie
moederschap
opvolging informatieverslag

Chronologie

26/11/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/12/2021)
2/6/2023Rappel

Vraag nr. 7-1421 d.d. 26 november 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Senaat werkt momenteel aan de uitgesproken transversale problematiek van obstetrisch geweld en lichamelijke zelfbeschikking door de uitwerking van een informatieverslag (doc. Senaat, nr 7-245/1). In dat kader vond in het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (via videovergadering) een ontmoeting plaats met het burgerplatform "Plateforme citoyenne pour une naissance respectée".

De twee vertegenwoordigers van die organisatie hebben tijdens die hoorzitting de aanbeveling gedaan om op termijn een geboorteobservatorium op te richten. Zo een instelling zou verschillende opdrachten kunnen vervullen.

Ze zou systematisch en op grote schaal cijfergegevens kunnen verzamelen. Het observatorium zou ook een informatierol vervullen, zowel ten aanzien van het grote publiek, vrouwen als gezondheidswerkers. Via audits en vormingen zou het observatorium professionelen uit de sector die het huidige systeem willen veranderen, kunnen ondersteunen. Tot slot zou het observatorium gynaecologisch en obstetrisch geweld kunnen voorkomen en slachtoffers van dat geweld ondersteunen.

Op basis van die aanbeveling van dat platform wil ik u graag de volgende vragen stellen:

1) Wat is uw mening over de relevantie van de oprichting van een geboorteobservatorium zoals voorgesteld door de twee afgevaardigden van het "Plateforme citoyenne pour une naissance respectée"? Zou zo een instelling onder de bevoegdheid van de federale overheid moeten vallen, of moet ze volgens u eerder aan de deelstaten worden toevertrouwd?

2) Over welke cijfergegevens beschikt u in verband met bevallingen, zowel op nationaal niveau als per gewest of gemeenschap, volgens het soort instelling waar de geboortes plaatsvinden en volgens de specifieke handelingen die worden uitgevoerd door gezondheidswerkers (inknippen, de baby uit de buik duwen, keizersneden, enz.)?

3) Zijn die cijfergegevens voor iedereen, zowel voor het grote publiek als voor de professionelen uit de gezondheidszorg en de academici, beschikbaar? Zo ja, hoe kan men daar aan geraken?

4) Wat doen uw diensten om obstetrisch en gynaecologisch geweld tegen te gaan? Kan u de omvang van dit fenomeen inschatten? Worden er acties gevoerd?