Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2115

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 25 juli 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Asbestfonds - Geweigerde aanvragen - Cijfers voor 2021 en 2022

asbest
Fonds voor de Beroepsziekten
officiŽle statistiek

Chronologie

25/7/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/8/2023)

Vraag nr. 7-2115 d.d. 25 juli 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin vormen een Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid. Het federale Asbestfonds is ook actief op het vlak van de volksgezondheid. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

In 2007 werd binnen het Fonds voor beroepsziekten het Asbestfonds opgericht om slachtoffers die lijden aan asbestose of mesothelioom te vergoeden.

1) Hoeveel aanvragen werden in 2021 en 2022 (op jaarbasis) ingediend bij het Asbestfonds, opgesplitst per ziekte en per Gewest?

2) Hoeveel aanvragen werden uiteindelijk geweigerd, opgesplitst per Gewest?