Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2266

van Nadia El Yousfi (PS) d.d. 26 maart 2024

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Glaucoom - Opsporingsbeleid - Samenwerking met de deelstaten - Informatie- en sensibiliseringscampagnes

oogziekte
gezondheidsbeleid
bewustmaking van de burgers
voorkoming van ziekten

Chronologie

26/3/2024Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2024)

Vraag nr. 7-2266 d.d. 26 maart 2024 : (Vraag gesteld in het Frans)

Van 11 tot en met 17 maart 2024 is het de Internationale Glaucoomweek.

Naar aanleiding daarvan heeft de vereniging Eqla, die hulp biedt aan blinden en slechtzienden, een persbericht uitgestuurd waarin wordt uitgelegd dat glaucoom een aandoening is waarbij delen van het gezichtsveld verdwijnen. Het is wereldwijd de voornaamste oorzaak van blindheid en staat op de tweede plaats in de oorzaken van blindheid in BelgiŽ, na leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). De ziekte verloopt geleidelijk en begint asymptomatisch met verandering van het zicht aan de randen. Later gaat ook het centrale zicht steeds meer achteruit. Vroegtijdige en regelmatige opsporing is de beste preventie.

Ongeveer 30% van de gevallen van glaucoom zijn erfelijk maar de ziekte komt voor in alle lagen van de bevolking. Een hoge oogdruk, een hoge mate van bijziendheid, of ouder worden zijn enkele factoren die de ontwikkeling van de ziekte in de hand werken. Hoge bloeddruk, diabetes, slaapapneu of langdurig corticosteroÔdengebruik kunnen ook het risico op het ontwikkelen van glaucoom vergroten.

Volgens ramingen lijden momenteel tussen 250 000 en 300 000 Belgen aan glaucoom, maar de helft van die personen is zich daar niet van bewust.

Het percentage van personen in BelgiŽ ouder dan veertig jaar die aan glaucoom lijden wordt geschat op 2 %. Die mensen behouden meestal een goede levenskwaliteit mits een aangepaste behandeling en een regelmatige medische opvolging.

Soms worden de symptomen pas ontdekt wanneer de ziekte al ver gevorderd is. Hoe sneller de ziekte wordt opgespoord, hoe effectiever ze kan worden behandeld om de voortgang ervan af te remmen.

In het kader van de Internationale Glaucoomweek organiseren oogartsen in verschillende ziekenhuizen gratis opsporing van de ziekte.

Mijn vraag valt binnen de bevoegdheid van de Senaat omdat ze transversaal is: het gaat hier om preventieve gezondheidszorg voor al onze medeburgers.

Hebt u contact gehad met de deelstaten over een betere opsporing van glaucoom het hele jaar rond? Zijn er informatie- en sensibiliseringscampagnes gepland?