Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1491

van Fatima Ahallouch (PS) d.d. 9 februari 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Endometriose - Chronische aandoening - Erkenning

gynaecologie
chronische ziekte
bestedingen voor gezondheid
gezondheidsbeleid

Chronologie

9/2/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2022)
18/10/2023Rappel

Vraag nr. 7-1491 d.d. 9 februari 2022 : (Vraag gesteld in het Frans)

De bevoegdheden op het vlak van medische handelingen, gegevensverzameling en medische deontologie zijn federaal, maar de opleiding van medisch en verplegend personeel, preventie, psychosociale begeleiding en gezondheidsbevordering zijn gemeenschapsbevoegdheden. Sensibilisering en campagnes bij vrouwen over hun rechten zijn gewestbevoegdheden.

Deze vraag behoort dus tot de bevoegdheid van de Senaat omdat ze transversaal is.

In Frankrijk wordt endometriose erkend als een chronische ziekte. Endometriose is een gynaecologische aandoening waarbij baarmoederweefsel buiten de baarmoeder migreert.

Die erkenning is een belangrijke vooruitgang want die ziekte is een echt maatschappelijk probleem.

De betrokken vrouwen zullen voortaan dus een adequaat antwoord krijgen bij een raadpleging.

Heel wat vrouwen hebben te maken met endometriose en staan helse pijnen uit door die ziekte.

Er komt een betere terugbetaling van de medische kosten die gepaard gaan met die ziekte en de arbeidswetgeving zal ook rekening moeten houden met die erkenning.

Het is essentieel dat de levenskwaliteit van die patiŽnten, die soms het bed moeten houden, verbetert.

Sommige patiŽnten leggen een lange weg af omdat het moeilijk is een diagnose te stellen en dat soms pas na verschillende jaren gebeurt.

Er lopen momenteel studies en volgens sommige daarvan zou de diagnose gesteld kunnen worden op basis van een bloedafname of door een speekseltest. Die methodes bevinden zich echter nog in een experimentele fase en het zal nog meerdere jaren duren voor ze kunnen toegepast worden.

Wat de behandeling betreft kan de uitbreiding van die ziekte vandaag enkel vertraagd worden door chirurgie en hormonale behandelingen.

Toch zal een erkenning het dagelijks leven van de vrouwen die door die ziekte worden getroffen veranderen. Het zal tevens het onderzoek aanmoedigen.

Heeft uw departement aandacht voor die problematiek? Beschikt u over bijkomende informatie met betrekking tot een eventuele erkenning in BelgiŽ?