Auteurs- en sprekersregister betreffende "Taelman Martine" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Stealth"-sms - Localisatie van een gsm - Politie - Veiligheidsdiensten - Gebruik - Richtlijnen - Toestemming - Onderzoeksrechter (5-10427)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10427
"Stealth"-sms - Localisatie van een gsm - Politie - Veiligheidsdiensten - Gebruik - Richtlijnen - Toestemming - Onderzoeksrechter (5-10428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10428
Aanvullend pensioen (derde pijler) - Aantallen - Evolutie (5-1512)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-1512
Aanvullend pensioen (derde pijler) - Aantallen - Evolutie (5-1513)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-1513
Aanvullend pensioen (derde pijler) - Aantallen - Evolutie (5-1514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1514
Aanvullend pensioen (derde pijler) - Aantallen - Evolutie (5-4949)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-4949
Activiteitenverslag Vast Comité I - Staatsveiligheid - Opvolgen veroordeelden voor terrorisme - Radicalisering in gevangenissen (5-10544)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10544
Activiteitenverslag Vast Comité I - Staatsveiligheid - Opvolgen veroordeelden voor terrorisme - Radicalisering in gevangenissen (5-10545)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10545
Actualiteitendebat : de aanslag in Luik      
  Bloedbad - Illegale wapenhandel - Voorwaardelijke invrijheidstelling
   Debat
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
Afstamming - Adoptie - Holebikoppels - Overzicht (5-8198)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8198
Alcatel-Lucent en het protectionisme van de Franse regering (5-10469)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10469
Antimisbruikbepalingen - Circulaire 8/2012 - Retroactiviteit - Gesplitste aankoop van vastgoed (5-8893)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8893
Apps - Apple - Licentievoorwaarden - Vereenvoudiging - Privacywetgeving - Rechten van de consument - Klachten (5-8730)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8730
Apps - Apple - Licentievoorwaarden - Vereenvoudiging - Privacywetgeving - Rechten van de consument - Klachten (5-8731)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8731
Autosnelwegen - Verkeersongevallen - Signalisatievoertuigen - Bevoegdheid - Civiele Bescherming - Federale Wegpolitie - Gemeentelijke brandweerdiensten - Pilootproject Liedekerke (5-6550)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6550
Banken - Klantengegevens - Verkoop aan derden - Bankgeheim - Expliciete toestemming - Identiteitsdiefstal - Privacy-commissie (5-11215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11215
Banken - Klantengegevens - Verkoop aan derden - Bankgeheim - Expliciete toestemming - Identiteitsdiefstal - Privacy-commissie (5-11216)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11216
Banken - Klantengegevens - Verkoop aan derden - Bankgeheim - Expliciete toestemming - Identiteitsdiefstal - Privacy-commissie (5-11217)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11217
Betaalgedrag - Federale overheid - Graydon - Lichte terugval - Federale Overheidsdienst mobiliteit en vervoer - Maatregelen (5-9064)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9064
Bijstandsuitkeringen - Nederland - Kostendelersnorm - Samenwonenden - Aantal uitkeringsbegunstigden per huishouden (5-10771)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10771
Bijstandsuitkeringen - Nederland - Kostendelersnorm - Samenwonenden - Aantal uitkeringsbegunstigden per huishouden (5-10772)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10772
Bijstandsuitkeringen - Nederland - Kostendelersnorm - Samenwonenden - Aantal uitkeringsbegunstigden per huishouden (5-10773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10773
Bitcoins - Betaalmiddel voor kinderporno - Internet Watch Foundation - Regelgeving (5-11212)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11212
Bitcoins - Betaalmiddel voor kinderporno - Internet Watch Foundation - Regelgeving (5-11213)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11213
Boerderijen - Diefstallen - Evolutie - Criminele netwerken - Bronlanden - Beroepsorganisaties - Handhaving (5-11021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11021
Boerderijen - Diefstallen - Evolutie - Criminele netwerken - Bronlanden - Beroepsorganisaties - Handhaving (5-11022)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11022
Bpost - Versturen van een postpakket - Procedure bij ontoereikende frankering (5-1520)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1520
Branddekens - Vet- en oliebranden - Normen - Conformiteit - Stichting Brandwonden (5-10078)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10078
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-1953
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-1954
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1955)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-1955
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1956)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-1956
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1957)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1957
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1958)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 5-1958
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1959)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-1959
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1960
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-1961
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-1962
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1963)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-1963
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1964
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1965
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1966)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-1966
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1967)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-1967
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1968)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-1968
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1969)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1969
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   dossier afgesloten
SV 5-1970
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1971)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-1971
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1972)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1972
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-1973
Cannabis - Hasj - Samenstelling - Toename THC-gehalte - Olivettes - Gevolgen (5-10699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10699
Cannabis - Hasj - Samenstelling - Toename THC-gehalte - Olivettes - Gevolgen (5-10700)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10700
Clouddienst - Nederlandse publieke clouddienst - Eigen clouddienst voor de overheid - Bescherming van de gegevens - Hackers - Sancties (5-10636)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10636
Clouddienst - Nederlandse publieke clouddienst - Eigen clouddienst voor de overheid - Bescherming van de gegevens - Hackers - Sancties (5-10637)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10637
Crimineel vermogen - Inbeslagname - Kaalpluk - Nederland - "Tweede afpakrondes" (5-10797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10797
Crimineel vermogen - Inbeslagname - Kaalpluk - Nederland - "Tweede afpakrondes" (5-10798)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10798
Cyberaanvallen - Nutsbedrijven - Maatregelen - Amerikaans rapport (5-9083)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9083
Cybercrime - Onderzoeken - Veroordelingen - Aanpak (5-10079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10079
Cybercrime - Onderzoeken - Veroordelingen - Aanpak (5-10080)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10080
DNA-databanken - Aantal DNA-profielen - Evolutie (5-10481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10481
DNA-databanken - Aantal DNA-profielen - Evolutie (5-10482)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10482
De Ijzeren Rijn (Evoluties) (5-3134)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 33-35 5-211 COM p. 33-35 (PDF)
De aanwervingsvoorwaarden van nieuwe personeelsleden in de dienstenchequesector (5-8933)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8933
De agressie tegenover treinpersoneel (5-1824)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-124 COM
p. 12-13 5-124 COM p. 12-13 (PDF)
De bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen en de Kobli-producten (Schadeloosstelling van de gedupeerde beleggers - Negeren door de banken van het advies van de bemiddelingsdienst) (5-212)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-21 COM
p. 14-16 5-21 COM p. 14-16 (PDF)
De bofepidemie (5-771)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-87
p. 25-26 5-87 p. 25-26 (PDF)
De collectieve schuldenregeling (5-8505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8505
De compensaties bij overmacht bij de NMBS (Verstoring van het treinverkeer door de sneeuwval) (5-3590)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 21-22 5-228 COM p. 21-22 (PDF)
De cybercriminaliteit (Aanpak) (5-1069)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-108
p. 25-27 5-108 p. 25-27 (PDF)
De elektrificatie van de spoorlijn 15 Herentals-Mol (5-1180)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-124
p. 15-16 5-124 p. 15-16 (PDF)
De elektrificatie van de spoorlijn Herentals - Mol (5-321)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-37
p. 21 5-37 p. 21 (PDF)
De elektrificatie van de spoorlijn Herentals-Mol (5-1823)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-124 COM
p. 10-11 5-124 COM p. 10-11 (PDF)
De elektrificatie van de spoorlijn tussen Herentals en Mol (5-2)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-5
p. 31-32 5-5 p. 31-32 (PDF)
De gesloten instelling voor jeugddelinquenten in Everberg (Vakbondsactie - Evaluatiecommissie - Infrastructuurwerken) (5-251)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 19-21 5-29 p. 19-21 (PDF)
De gevangenis van Tilburg (Overdracht van Belgische gevangenen - Ontslag van de gevangenisdirecteur - Kostprijs van de huur - Aanwerving extra personeel - Bijkomende capaciteit van Belgische gevangenissen) (5-62)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 24-26 5-15 p. 24-26 (PDF)
De giften aan de jihad in Jemen (Geldinzamelingen voor landen waar de islamitische oorlog wordt gevoerd - Islamitisch-extremistische websites - Veiligheid van de Staat) (5-4297)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-284 COM
p. 4-5 5-284 COM p. 4-5 (PDF)
De herziening van strafzaken (5-1510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1510
De incidenten op het spoornetwerk (Kleine brand in het tractie-onderstation van Lier - Feit dat duizenden piekuurreizigers vast kwamen te zitten en dienden geëvacueerd te worden) (5-495)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-56
p. 10-11 5-56 p. 10-11 (PDF)
De informatisering van justitie (MaCH-applicatie) (5-1177)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 14-15 5-101 COM p. 14-15 (PDF)
De legal highs (Synthetische drugs - GHB of "vloeibare XTC" - Reglementeren en verbieden van bepaalde basisproducten) (5-975)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-101
p. 22-23 5-101 p. 22-23 (PDF)
De nieuwe applicaties voor bedrijven (5-11008)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11008
De nieuwe mediawet in Burundi (Inperking van de persvrijheid) (5-3671)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-236 COM
p. 17-19 5-236 COM p. 17-19 (PDF)
De ontdubbeling van de spoorlijn tussen Turnhout en Herentals (5-1)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-5
p. 31-32 5-5 p. 31-32 (PDF)
De selectie en de opleiding van penitentiair beambten in de Kempen (5-1396)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 43-44 5-101 COM p. 43-44 (PDF)
De snelheidsbeperking in de spoorwegtunnel tussen Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Luchtbal (door de trilling van het spoorverkeer) (5-910)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 55-56 5-81 COM p. 55-56 (PDF)
De spoorbediening tijdens het weekend (5-1822)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-124 COM
p. 8-9 5-124 COM p. 8-9 (PDF)
De spoorbediening tijdens het weekend (5-3133)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 32-33 5-211 COM p. 32-33 (PDF)
De terugwerkende kracht van de circulaire over de antimisbruikbepalingen (Gesplitste aankoop, waarbij ouders het vruchtgebruik van hun pand behouden en de blote eigendom aan de kinderen wordt toegewezen - Antirechtsmisbruikbepaling - Registratie- en successierechten) (5-3182)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken en aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-219 COM
p. 13-15 5-219 COM p. 13-15 (PDF)
De verdeling van de draagbare computers die werden aangekocht voor de rechterlijke orde (5-4)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-5
p. 28-30 5-5 p. 28-30 (PDF)
De verspreiding en het opslaan van een groot aantal aangekochte laptops (voor de magistraten) (5-32)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-12
p. 15-17 5-12 p. 15-17 (PDF)
De vervolging van snelheidsovertredingen (Seponering - Buitenlandse overtreders) (5-62)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 7-10 5-22 COM p. 7-10 (PDF)
De weigering tot mededeling van gevraagde informatie door telecommunicatieoperatoren in het kader van gerechtelijke onderzoeken (5-123)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 11-14 5-22 COM p. 11-14 (PDF)
De werkgeversverbanden (Delen van moeilijk te plaatsen werknemers tussen verschillende ondernemingen - Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen - Beperkt succes - Hervorming) (5-3591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-242 COM
p. 14-16 5-242 COM p. 14-16 (PDF)
De wet betreffende de transseksualiteit (5-7287)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7287
Defensie - Hervormingsplan - Militaire infrastructuur - Alternatief gebruik - Natuurbeheerprojecten - Bivakplaatsen voor jeugdbewegingen (5-3020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3020
Defensie - Hervormingsplan - Militaire infrastructuur - Alternatief gebruik - Natuurbeheerprojecten - Bivakplaatsen voor jeugdbewegingen (5-4955)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-4955
Departement Justitie - Levenslang leren - Aantal opleidingen (5-2322)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2322
Dienstenchequebedrijven - 60 %-regel - Vrijstelling - Aanwervingen - Tewerkstellingsduur - Groei in tewerkstelling (5-8613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8613
Digitale munteenheid - Bitcoin - Gebruik - Waarde - Fraude (5-8723)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8723
Digitale munteenheid - Bitcoin - Gebruik - Waarde - Fraude (5-8724)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8724
Diplomaten - Onbetaalde verkeers- en parkeerboetes - Nederland - Toestand in België - CD-kentekens (5-9872)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9872
Diplomaten - Onbetaalde verkeers- en parkeerboetes - Nederland - Toestand in België - CD-kentekens (5-9873)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9873
Dragen van een autogordel - Vrijstellingen - Personen met een handicap en zwangere vrouwen (5-1532)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1532
Dragen van een autogordel - Vrijstellingen - Personen met een handicap en zwangere vrouwen (5-1533)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1533
Drugs - Dagdagelijkse producten - "Huis-tuin-en-keukendrugs" - Intoxicatie - Evoluties - Tendensen - Beleid (5-5161)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5161
Drugs - Dagelijkse producten - "Huis-tuin-en-keukendrugs" - Evolutie - Beleid (5-5877)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5877
Drugs - Dagelijkse producten - "Huis-tuin-en-keukendrugs" - Evolutie - Beleid (5-6146)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6146
Drugs - Inbeslagneming - Tendensen (5-2870)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2870
ETS (Emission Trading Scheme) rechten - Markt - CO2-fraude - Hervorming van het ETS-systeem (5-9878)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9878
ETS (Emission Trading Scheme) rechten - Markt - CO2-fraude - Hervorming van het ETS-systeem (5-9879)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9879
ETS (Emission Trading Scheme) rechten - Markt - CO2-fraude - Hervorming van het ETS-systeem (5-9880)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9880
Economische spionage - National Security Agency - Belgische bedrijven - Evolutie - Maatregelen (5-11018)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-11018
Economische spionage - National Security Agency - Belgische bedrijven - Evolutie - Maatregelen (5-11019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11019
Economische spionage - National Security Agency - Belgische bedrijven - Evolutie - Maatregelen (5-11020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11020
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Martine Taelman, senator gekozen door het Nederlandstalige kiescollege
5-1
p. 11-12 5-1 p. 11-12 (PDF)
Een mogelijk misbruik van het recht om een werkloosheidsuitkering te ontvangen (na vrijwillig ontslag door de werknemers) (5-1358)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-97 COM
p. 19-21 5-97 COM p. 19-21 (PDF)
Een voor het publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst (5-1112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-114
p. 32-34 5-114 p. 32-34 (PDF)
Elektrische fietsen - Diefstal - Toename - Buitenland - België - Georganiseerde bendes - Preventie - Verzekeringssector (5-10618)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10618
Elektronische identiteitskaart - Vijfjaarlijkse vernieuwing - Vergelijking met andere Lidstaten (5-237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-237
Elektronische identiteitskaart - Vijfjaarlijkse vernieuwing - Vergelijking met andere Lidstaten (5-238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-238
Elektronische identiteitskaart - Vijfjaarlijkse vernieuwing - Vergelijking met andere Lidstaten (5-239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-239
Facturatie - Elektronische facturen - Evolutie (5-5878)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5878
Facturatie - Elektronische facturen - Evolutie (5-5879)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-5879
Faillissementsfraude - Acquisitiefraude - Aanpak en bestraffing - Cijfergegevens - Nederland - Track-systeem (5-11185)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-11185
Faillissementsfraude - Acquisitiefraude - Aanpak en bestraffing - Cijfergegevens - Nederland - Track-systeem (5-11186)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11186
Federale Politie - Wegpolitie - Stijging gemiddelde leeftijd - Stand van zaken - Gevolgen - Maatregelen (5-6549)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6549
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-8900
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8901)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8901
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8902
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8903
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8904
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8905)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8905
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8906
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8907
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8908)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8908
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-8909
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8910
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8911
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8912
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8913)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8913
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8914)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8914
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8915
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8916)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8916
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8917)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8917
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8918)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8918
Fraude - Consumentenbedrog - Bitcoins - Driehoektransacties - Malafide webwinkels - Nederland - Klachten (5-11091)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11091
Fraude - Consumentenbedrog - Bitcoins - Driehoektransacties - Malafide webwinkels - Nederland - Klachten (5-11092)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11092
Gedetineerden - Voorhechtenis - Duur - Meer dan één jaar - Evolutie (5-2852)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2852
Gedetineerden - Voorhechtenis - Duur - Meer dan één jaar - Evolutie (5-4954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4954
Gevangenissen - Besparingen - Verblijfkosten van gevangenen - Uitbestedingen - Nederland (5-8591)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8591
Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen (5-132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-132
Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen (5-133)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-133
Gevangeniswezen - Integriteitsschendingen - Ontslagen - Handel - Klokkenluiderstatuut - Sancties (5-10241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10241
Gevangeniswezen - Integriteitsschendingen - Ontslagen - Handel - Klokkenluiderstatuut - Sancties (5-10242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10242
Grafschennis - Processen-verbaal - Schade - Aantallen - Daders - Motieven (5-10131)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10131
Grensoverschrijdende ticketfraude bij concerten en sportevenementen - Nederlandse ticketsites - Klachten - Preventie - Europese aanpak (5-9561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9561
Grensoverschrijdende ticketfraude bij concerten en sportevenementen - Nederlandse ticketsites - Klachten - Preventie - Europese aanpak (5-9562)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9562
Grensoverschrijdende ticketfraude bij concerten en sportevenementen - Nederlandse ticketsites - Klachten - Preventie - Europese aanpak (5-9563)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9563
Haatpredikers - Aantallen - Lijst - Vervolgingen en veroordelingen - Jihad - Syrië (5-8435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8435
Haatpredikers - Aantallen - Lijst - Vervolgingen en veroordelingen - Jihad - Syrië (5-8436)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8436
Haven van Antwerpen - Onderschepping van gestolen wagens - Evolutie - Marktwaarde (5-1515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1515
Havens - Verscheping tweedehandsvoertuigen - Afrika - Bijladingen van illegale afvaltransporten - Controles (5-2846)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2846
Havens - Verscheping tweedehandsvoertuigen - Afrika - Bijladingen van illegale afvaltransporten - Controles (5-2847)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2847
Hervormingsplan Defensie - Militaire infrastructuur - Herbestemming - Stand van zaken (5-8380)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8380
Herziening van artikel 100, tweede lid, tweede volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de mogelijkheid voor de Senaat om de aanwezigheid van ministers te vorderen voor haar recht op onderzoek) (5-106)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-106/2
p. 1 5-106/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Verkiezing, samenstelling en werking van de Raad]) (5-1026)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-1026/2
p. 1 5-1026/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Verkiezing, samenstelling en werking van de Raad]) (5-499)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-499/2
p. 1 5-499/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 119, tweede volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de onverenigbaarheid van het mandaat van lid van een Gemeeschaps- of Gewestparlement met het mandaat van senator) (5-107)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-107/2
p. 1 5-107/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet, om de Europese rechtspraak in verband met de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor na te leven (Verlenging tot 48 uur van de maximale termijn van betekening van het bevel tot aanhouding - Salduz-arrest) (5-724)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-724/1
p. 1-4 5-724/1 p. 1-4 (PDF)
Herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Samenstelling en werking van haar regering]) (5-1027)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-1027/2
p. 1 5-1027/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Samenstelling en werking van haar regering]) (5-696)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-696/2
p. 1 5-696/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 56 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Beperking van het recht van onderzoek tot de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-98)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-98/2
p. 1 5-98/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Beperking van de behandeling van verzoekschriften tot de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-99)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-99/2
p. 1 5-99/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 65 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Verkiezing van de kamerleden voor vijf jaar - Gelijktijdige verkiezingen voor de kamerleden en de leden van de gemeeschaps- en gewestparlementen) (5-101)      
  Verslag van de dames Vanessa Matz en Martine Taelman
5-101/2
p. 1 5-101/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 65 van de Grondwet (Organiseren van deelstatelijke verkiezingen enerzijds en federale en Europese verkiezingen anderzijds binnen een korte periode waarna een langdurige onafgebroken verkiezingsvrije periode volgt - Verlenging van de federale legislatuur tot vijf jaar - Afschaffen van vervroegde federale verkiezingen) (Zie ook doc. 5-1088, 5-5-1090 en 5-1091) (5-1089)      
  Verslag van de dames Vanessa Matz en Martine Taelman
5-1089/2
p. 1 5-1089/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 67 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Samenstelling van de Senaat - Senatoren aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen) (5-102)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-102/2
p. 1 5-102/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 68 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Indeling in taalgroepen) (5-103)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-103/2
p. 1 5-103/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 70 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Verkiezing van de senatoren voor vijf jaar) (5-104)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-104/2
p. 1 5-104/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 70 van de Grondwet (Organiseren van deelstatelijke verkiezingen enerzijds en federale en Europese verkiezingen anderzijds binnen een korte periode waarna een langdurige onafgebroken verkiezingsvrije periode volgt - Verlenging van de federale legislatuur tot vijf jaar - Afschaffen van vervroegde federale verkiezingen) (Zie ook doc. 5-1088, 5-1089 en 5-1091) (5-1090)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1090/2
p. 1 5-1090/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 72 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-105)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-105/2
p. 1 5-105/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 72 van de Grondwet (Opheffing van het mandaat van senator van rechtswege) (5-1085)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1085/2
p. 1 5-1085/2 p. 1 (PDF)
Het "cybercommando" (5-10945)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10945
Het Stratfor-rapport inzake terrorisme in Noord-Afrika (5-9452)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9452
Het Stratfor-rapport inzake terrorisme in Noord-Afrika (5-9453)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9453
Het bouwen van nieuwe gevangenissen (5-455)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-455
Het bouwen van nieuwe gevangenissen (5-456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-456
Het gebrekkig functioneren van de noodcentrales en een beveiligingslek in het communicatienetwerk van de politie en de hulpdiensten (ASTRID) (5-1226)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-131
p. 20-21 5-131 p. 20-21 (PDF)
Het gebruik van de overtallige embryo's van eenzelfde donor (o.a. lesbische koppels) (5-1377)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-145
p. 11-12 5-145 p. 11-12 (PDF)
Het gebruik van sociale media door de politie bij opsporingen (Risico op represailles tegen onschuldigen) (5-815)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-89
p. 35-37 5-89 p. 35-37 (PDF)
Het koninklijk besluit over de voorwaarden van aanwerving in de dienstenchequesector (Laaggeschoolde schoolverlaters - Vrijstelling op de 60%-regel voor de aanwerving van nieuwe personeelsleden - Studentenarbeid) (5-2518)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-195 COM
p. 4-8 5-195 COM p. 4-8 (PDF)
Het maken van wapens met een 3D-printer (o.a. rol van de Federal Computer Crime Unit) (5-3551)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-227 COM
p. 18-20 5-227 COM p. 18-20 (PDF)
Het post mortem onderzoek bij verdachte overlijdens (5-84)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 10-11 5-22 COM p. 10-11 (PDF)
Het toenemende protectionisme ten nadele van onze werkgelegenheid (Aantastingen van de vrije markt door Frankrijk en Groot-Brittanië - Bedrijf Plastic Omnium Automotive uit Herentals dat bumperonderdelen levert aan Vauxhall - Ongeoorloofde subsidiëring door Groot-Brittanië) (5-891)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-94
p. 17-18 5-94 p. 17-18 (PDF)
Het verplicht afstaan van DNA-stalen door daders van seksueel geweld (5-1156)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-122
p. 41-43 5-122 p. 41-43 (PDF)
Het vinden van het juiste treinrijtuig (App voor de localisatie van vrije zitplaatsen, voorzieningen voor gehandicapten of fietsen en eersteklasrijtuigen) (5-3135)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 35-36 5-211 COM p. 35-36 (PDF)
Hezbollah - Plaatsen van de militaire tak op de lijst van terreurorganisaties - Gevolgen (5-9741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9741
Hezbollah - Plaatsen van de militaire tak op de lijst van terreurorganisaties - Gevolgen (5-9742)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9742
Hezbollah - Plaatsen van de militaire tak op de lijst van terreurorganisaties - Gevolgen (5-9743)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9743
Hezbollah - Lijst van terreurorganisaties - Belgen (5-8592)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8592
Hezbollah - Lijst van terreurorganisaties - Belgen (5-8593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8593
Hezbollah - Lijst van terreurorganisaties - Belgen (5-8600)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8600
Hezbollah - Lijst van terreurorganisaties - Gevolgen voor onze militairen in Libanon - Unifil - Risico's - Veiligheidsmaatregelen (5-9740)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9740
Huizen van arrest en gevangenissen - Verplichte bezoeken van de provinciegouverneur of van de betrokken burgemeester - Naleving (5-1974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1974
Huizen van arrest en gevangenissen - Verplichte bezoeken van de provinciegouverneur of van de betrokken burgemeester - Naleving (5-4953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4953
Identiteitsfraude - Betaalautomaten - Overzicht - Vormen - Economische schade - Maatregelen (5-10055)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10055
Identiteitsfraude - Betaalautomaten - Overzicht - Vormen - Economische schade - Maatregelen (5-10056)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10056
Illegale en radicale scholen - Wahabisme - Verspreiden van radicalisme - Staatsveiligheid - Deradicaliseringsprogramma's (5-8433)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8433
Illegale en radicale scholen - Wahabisme - Verspreiden van radicalisme - Staatsveiligheid - Deradicaliseringsprogramma's (5-8434)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8434
Informatisering van Justitie - Mach-applicatie (5-38)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-38
Inlichtingendiensten - Staatsveiligheid - Inbreken op internetfora - Opvolgen van internetfora - Wettelijke instrumenten (5-10546)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10546
Inlichtingendiensten - Staatsveiligheid - Inbreken op internetfora - Opvolgen van internetfora - Wettelijke instrumenten (5-10547)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10547
Interregionale spoorverbindingen - Overleg - Studies - Doelstellingen (5-3080)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3080
Interregionale spoorverbindingen - Overleg - Studies - Doelstellingen (5-4952)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-4952
Invorderingsdossiers (voor de vredegerechten en de rechtbanken van koophandel) (5-6183)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6183
Inzetten van drones - Verkeerscontroles - Inbraakpreventie - Wietteelt - Regelgeving - Nederland (5-9045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9045
Italiaanse maffia 'Ndrangheta - Witwas - Vastgoed - België - Samenwerking met Italië (5-10592)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10592
Italiaanse maffia 'Ndrangheta - Witwas - Vastgoed - België - Samenwerking met Italië (5-10593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10593
Jeugd- en stadsbendes - Evolutie - Repressie - Opvolging - Nationaal veiligheidsplan - Cijfergegevens (5-8747)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8747
Jeugd- en stadsbendes - Evolutie - Repressie - Opvolging - Nationaal veiligheidsplan - Cijfergegevens (5-8748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8748
Joodse geroofde kunst - Restitutie - Onderzoek - Aanvragen - Meldigen van roofkunst - Federale musea - Overzicht (5-10278)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10278
Joodse geroofde kunst - Restitutie - Onderzoek - Aanvragen - Meldigen van roofkunst - Federale musea - Overzicht (5-10279)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10279
Joodse geroofde kunst - Restitutie - Onderzoek - Aanvragen - Meldigen van roofkunst - Federale musea - Overzicht (5-10280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10280
JustScan - Digitalisering gerechtsdossiers (5-39)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-39
Justitiehuizen - Justitieassistenten - Werklast - Problematiek van de enkelbanden - Gedeeltelijke privatisering van de follow-up (5-165)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-165
Kindermisbruik op het internet - Webcams - Terre des Hommes - Virtueel Filipijns meisje - Misbruikplegers - Gevolgen - Internet providers - Screenen van kredietkaarten - Andere maatregelen (5-11016)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11016
Kindermisbruik op het internet - Webcams - Terre des Hommes - Virtueel Filipijns meisje - Misbruikplegers - Gevolgen - Internet providers - Screenen van kredietkaarten - Andere maatregelen (5-11017)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11017
Kobelco - Kobli en Irish Life producten - Onderzoek door de Commissie van het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) - Stand van zaken (5-580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-580
Kobelco - Kobli en Irish life producten - Oprichting van een meldpunt - Stand van zaken (5-581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-581
Kobelco - Kobli en Irish life producten - Oprichting van een meldpunt - Stand van zaken (5-582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-582
Kritiek op artikel 84 van het ontwerp van programmawet 5-869 : toevoeging van bepalingen over de minnelijke schikking in strafzaken door het indienen van een amendement in de commissie Financiën van de Kamer - Aanpassing van de programmawet via een inderhaast opgestelde reparatiewet die gelijktijdig behandeld wordt (5-406)      
  5-18
p. 11 5-18 p. 11 (PDF)
  5-18
p. 14 5-18 p. 14 (PDF)
  5-18
p. 15 5-18 p. 15 (PDF)
  5-18
p. 19 5-18 p. 19 (PDF)
  5-18
p. 21 5-18 p. 21 (PDF)
Kunstdiefstal - Inboedeldiefstal bij particulieren - Publieke databank gestolen kunst (5-8955)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8955
Kunstdiefstal - Inboedeldiefstal bij particulieren - Publieke databank gestolen kunst (5-8956)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8956
Kwaliteit van de woningen - Strafrechtelijke handhaving - Inbreuken (5-131)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-131
Liften - Modernisering - Deadline - Verenigingen van mede-eigenaars - Prijsevolutie - Uitzonderingsmaatregelen (5-6152)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6152
Marine - Nederland - Logistiek ondersteuningsschip Karel Doorman - "Joint Support Ship" - Pooling & sharing (5-10277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10277
Marokko - Persvrijheid - Arrestatie van journalist Ali Anouzla - Democratisering (5-10116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10116
Marokko - Persvrijheid - Arrestatie van journalist Ali Anouzla - Democratisering (5-10117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10117
Mededeling van de regering - De heer Elio Di Rupo, eerste minister, kondigt aan dat Koning Albert II op 21 juli 2013 zal aftreden en zal worden opgevolgd door zijn zoon prins Filip - Hulde      
  Bespreking
5-110
p. 6-14 5-110 p. 6-14 (PDF)
Mensenhandel - Slachtoffers - Schadevergoedingen - Overzicht - Maatregelen (5-10243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10243
Mensenrechten - "Cuban five" - Bezoekrecht van familieleden (5-288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-288
Militair domein in Grobbendonk - Jumping - Weigering om het evenement nog te organiseren - Situatie met andere terreinen (5-1791)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1791
Militaire domeinen - Bivakplaatsen voor jeugdbewegingen - Procedure - Termijnen (5-1790)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1790
Most-wanted-lijst (van verdachten van zware misdrijven en ontsnapte gevangenen) - Publicatie (5-2323)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2323
NMBS - Personen met beperkte mobilitieit - Aangepaste dienstverlening (5-2913)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2913
NMBS - Personen met beperkte mobilitieit - Aangepaste dienstverlening (5-2914)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2914
NMBS - Personen met beperkte mobilitieit - Aangepaste dienstverlening (5-4951)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-4951
National Security Agency - Bedrijfsspionage - Afluisteren van bedrijfspersoneel - Staatsveiligheid - Maatregelen (5-10260)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10260
National Security Agency - Bedrijfsspionage - Afluisteren van bedrijfspersoneel - Staatsveiligheid - Maatregelen (5-10261)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10261
National Security Agency - Belgacom - Swift - Afluisterpraktijken - Hacking - Overzicht - Onderzoek - Maatregelen (5-10284)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10284
National Security Agency - Belgacom - Swift - Afluisterpraktijken - Hacking - Overzicht - Onderzoek - Maatregelen (5-9874)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9874
National Security Agency - PRISM - Bedrijfsspionage - Data van Europese bedrijven - Staatsveiligheid - Onderzoek (5-9875)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9875
National Security Agency - PRISM - Bedrijfsspionage - Data van Europese bedrijven - Staatsveiligheid - Onderzoek (5-9876)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9876
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NBMS) - Spoorwegmateriaal - Onderhoud - Treincapaciteit - Uitbesteding (5-2849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2849
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NBMS) - Spoorwegmateriaal - Onderhoud - Treincapaciteit - Uitbesteding (5-4950)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4950
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Automatische verdelers van vervoersbewijzen - Defecte toestellen (5-1518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1518
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Automatische verdelers van vervoersbewijzen - Defecte toestellen (5-4947)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4947
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Benelux-trein - Stand van zaken van het Fyra-project - Afschaffing van de huidige treinen (5-295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-295
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Fiets op de trein - Tarieven - Aangepaste treinstellen - Informatie (5-2848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2848
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nationale Luchthaven - Diabolo-toeslag - Aantallen - Controles (5-6031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-6031
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Roltrappen en liften in stations - Onderhoud (5-2468)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-2468
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Antwerpen-Centraal - Aantal reizigers - Vergelijking met andere stations (5-299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-299
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Brussel-Centraal - Renovatiewerken - Gebrek aan zitbanken - Gebrek aan informatie betreffende de dienstregeling (5-1516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1516
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid - Garanderen van een aansluiting - Taxicheques (5-296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-296
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverbinding tussen Turnhout en Brussel - Stiptheid - Aansluitingen (5-1517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1517
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverbinding tussen Turnhout en Brussel - Stiptheid - Aansluitingen (5-4946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-4946
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverbindingen van en naar de Kempen - Aantal reizigers - Evaluatie (5-1531)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1531
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverbindingen van en naar de Kempen - Aantal reizigers - Evaluatie (5-4948)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-4948
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Wachttijd aan de loketten - Aankoop van tickets in automaat of op het internet - Afschaffing van mogelijkheid om in de trein een ticket te kopen (5-297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-297
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Compensatie voor vertragingen - Uitbetaling - Elektronische portefeuille - Waardebonnen - Geld (5-8196)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8196
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Groepsreizen - Gereserveerde zitplaatsen - Capaciteit (5-8195)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8195
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Infrabel - Koperdiefstal - Struikelmatten - Preventie - Maatregelen (5-5880)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5880
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Personen met een beperkte mobiliteit - Aangepaste dienstverlening - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Discriminatie - Stand van zaken (5-8192)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8192
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Personen met een beperkte mobiliteit - Aangepaste dienstverlening - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Discriminatie - Stand van zaken (5-8193)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8193
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Railtime.be - Vertragingen - Redenen - Correcte informatie van de reizigers (5-8194)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8194
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Spoorwegnet - Oude spoorlijnen - Infrastructuur in ongebruik - Eigenaar - Fonds voor de Spoorweginfrastructuur - Nieuwe functie - Reactivatie - Beleid (5-5309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5309
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vertragingen - Overslaan van stations - Overzicht (5-10477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10477
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vervoer van fietsen op de trein - Aantallen - Procedures - Klachten (5-8191)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8191
Oeganda - Homoseksualiteit - Discriminatie van holebi's - Wetgeving - Gevolgen - Samenwerking (5-10731)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10731
Oeganda - Homoseksualiteit - Discriminatie van holebi's - Wetgeving - Gevolgen - Samenwerking (5-10732)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10732
Officier van de gerechtelijke politie - Mobiliteit - Politiezones - Behoud bevoegdheden (5-6154)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6154
Onderzeese datakabels - Britse geheime dienst Government Communications Headquarters - Aftap - Telefoongegevens - Staatsveiligheid - Uitbaters en telecomoperatoren (5-11219)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11219
Onderzeese datakabels - Britse geheime dienst Government Communications Headquarters - Aftap - Telefoongegevens - Staatsveiligheid - Uitbaters en telecomoperatoren (5-11220)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11220
Onderzeese datakabels - Britse geheime dienst Government Communications Headquarters - Aftap - Telefoongegevens - Staatsveiligheid - Uitbaters en telecomoperatoren (5-11221)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11221
Onroerend goed - Meerwaardebelasting - Opbrengst (5-6153)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6153
Ontwerp van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden ("Vlinderakkoord") (5-2369)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof ("Vlinderakkoord" - Beroep bij het Grondwettelijk Hof tegen de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij een sanctie wordt opgelegd aan kandidaten verkozen om te zetelen in de Kamer - Zie ook doc. 5-2374 en 5-2376) (5-2375)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen toe te laten ("Vlinderakkoord") (5-2373)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 142 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Controle door het Grondwettelijk Hof van de wettigheid van de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij sancties worden opgelegd aan kandidaten verkozen voor de Kamer - Zie ook doc. 5-2375 en 5-2376) (5-2374)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 143 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Uitsluiten van elke procedure inzake belangenconflicten betreffende federale regels die betrekking hebben op de vestiging en de toepassing van de personenbelasting) (5-2371)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-2371/3
p. 1 5-2371/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gewestelijke volksraadplegingen) (5-2372)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (5-2856)      
  Bespreking
5-151
p. 31-61 5-151 p. 31-61 (PDF)
Parkeer- en verkeersboetes - CD-kentekens - Maatregelen - Wanbetalers (5-10105)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10105
Parkeerkaarten voor gehandicapte personen - Aantallen - Misbruik - Maatregelen (5-1519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1519
Persoonlijk feit van de heer Bart Laeremans - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken in doc. 5-869 (5-869)      
  5-18
p. 20-21 5-18 p. 20-21 (PDF)
Politie - Offensief hacken - Nederlandse terughackwet - Wetgeving (5-9092)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9092
Politie - Offensief hacken - Nederlandse terughackwet - Wetgeving (5-9093)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9093
Politie - Toekenning van opslag met terugwerkend effect aan twee medewerksters - Bevoegdheid (5-1316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1316
Privacy - Opvorderen gegevens van gebruikers van sociale media - Politie - Staatsveiligheid - Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Rechtsbescherming - Akkoorden - Stand van zaken (5-9086)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9086
Privacy - Opvorderen gegevens van gebruikers van sociale media - Politie - Staatsveiligheid - Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Rechtsbescherming - Akkoorden - Stand van zaken (5-9087)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9087
Roetuitstoot - Strengere uitstootnormen - Autokeuring - Impact en resultaten (5-2377)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2377
Roetuitstoot - Strengere uitstootnormen - Autokeuring - Impact en resultaten (5-2378)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2378
Rol van de Koning in een parlementaire democratie - Hervorming van de koninklijke functie      
  5-110
p. 12-13 5-110 p. 12-13 (PDF)
Rolrechten - Opbrengst - Overzicht (5-8197)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8197
Rusland - Bedrijfsspionage - Wapentechnologie - China - Preventie - Stand van zaken (5-8725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8725
Rusland - Bedrijfsspionage - Wapentechnologie - China - Preventie - Stand van zaken (5-8726)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8726
Rusland - Bedrijfsspionage - Wapentechnologie - China - Preventie - Stand van zaken (5-8727)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8727
Rwanda - Oorlogsmisdadigers - Uitlevering (5-10769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10769
Rwanda - Oorlogsmisdadigers - Uitlevering (5-10770)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10770
Samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten - Nederland - Minimumnormen wat betreft de oorsprong van informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten - Metadata - Evaluatie van de samenwerking (5-11236)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11236
Samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten - Nederland - Minimumnormen wat betreft de oorsprong van informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten - Metadata - Evaluatie van de samenwerking (5-11237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11237
Scheepvaart - Illegale lozingen - Noordzee - Uitwerpboei - Overtredingen (5-10062)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10062
Scheepvaart - Illegale lozingen - Noordzee - Uitwerpboei - Overtredingen (5-10063)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10063
Scheepvaart - Vervuilde stookolie - Bunkerolie - Nederlands onderzoek - Overzicht (5-10064)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10064
Scheepvaart - Vervuilde stookolie - Bunkerolie - Nederlands onderzoek - Overzicht (5-10065)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10065
Spoorwegnet - Desiro-treinstellen - Langeafstandsrelaties - Luchthaven - Afval (5-10299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10299
Staatsveiligheid - Tshwane Principles - Metadata - Regelgeving - Opslag - Analyse - Taps en internetfora (5-11232)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11232
Staatsveiligheid - Tshwane Principles - Metadata - Regelgeving - Opslag - Analyse - Taps en internetfora (5-11233)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11233
Strafdossiers - Kopie - Griffierechten - Inkomsten (5-7501)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7501
Syrië - Strijders - Radicale terreurgroepen - Jihadreis - Nederlanders - Belgen - Terugkeer naar Europa - Terrorisme (5-8285)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8285
Syrië - Strijders - Radicale terreurgroepen - Jihadreis - Nederlanders - Belgen - Terugkeer naar Europa - Terrorisme (5-8286)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8286
Syrië - Syrische vluchtelingen - Polio - Vaccinatie (5-10480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10480
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Berekening - Invloed van de verkoop van roerende of onroerende goederen (5-1511)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1511
Telecombedrijven - Telefoon- en mailgegevens - Bewaarplicht - Misbruik voor marketingdoeleinden - Vernietiging - Privacy - Controles (5-10118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10118
Telecombedrijven - Telefoon- en mailgegevens - Bewaarplicht - Misbruik voor marketingdoeleinden - Vernietiging - Privacy - Controles (5-10119)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10119
Telecommunicatie - Vaste en mobiele telefonie - Verrekentarieven - Kosten - Verlaging (5-8811)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8811
Telefoontaps - Cijfergegevens - Redenen - Kostprijs - Parlement - Operatoren (5-9088)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9088
Telefoontaps - Cijfergegevens - Redenen - Kostprijs - Parlement - Operatoren (5-9089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9089
Treinkaarten - MOBIB-kaart - Online verlenging abonnementen - Vervaldatum - Verwittiging - Evaluatie (5-10298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10298
Valse politieagenten - Diefstallen - Overzicht - Preventie - Wetsontwerp verbod op verkoop oude uniformen (5-8953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8953
Valse politieagenten - Diefstallen - Overzicht - Preventie - Wetsontwerp verbod op verkoop oude uniformen (5-8954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8954
Veiligheid van de Staat - Classificatie van documenten - Motivering - Transparantie (5-10588)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10588
Veiligheid van de Staat - Classificatie van documenten - Motivering - Transparantie (5-10589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10589
Veiligheid van de Staat - Tshwane Principles - Harmonisering - Minimumnormen in de Europese Unie (5-10590)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10590
Veiligheid van de Staat - Tshwane Principles - Harmonisering - Minimumnormen in de Europese Unie (5-10591)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10591
Veiligheidsdiensten - Afluisteren van onlinecommunicatiediensten - Skype - Voice-over-IP (VOIP) - Wetgevend initiatief (5-9090)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9090
Veiligheidsdiensten - Afluisteren van onlinecommunicatiediensten - Skype - Voice-over-IP (VOIP) - Wetgevend initiatief (5-9091)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9091
Veiligheidsdiensten - Onderscheppen en delen van informatie - Nederland - National Security Agency - Veiligheid van de Staat - Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Telefoonrecords - Metadata - Rechtsgrond (5-11093)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-11093
Veiligheidsdiensten - Onderscheppen en delen van informatie - Nederland - National Security Agency - Veiligheid van de Staat - Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Telefoonrecords - Metadata - Rechtsgrond (5-11094)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11094
Veiligheidsdiensten - Onderscheppen en delen van informatie - Nederland - National Security Agency - Veiligheid van de Staat - Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Telefoonrecords - Metadata - Rechtsgrond (5-11095)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-11095
Verklaring van de regering over haar algemeen beleid (15 oktober 2013 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
   Euthanasie
5-120
p. 33 5-120 p. 33 (PDF)
   Fiscale hervorming
5-120
p. 34 5-120 p. 34 (PDF)
   Gerechtelijke hervorming
5-120
p. 38-40 5-120 p. 38-40 (PDF)
   Hervorming van de Senaat
5-120
p. 34 5-120 p. 34 (PDF)
   Hervorming van het erfrecht
5-120
p. 34 5-120 p. 34 (PDF)
   Strafuitvoering
5-120
p. 40 5-120 p. 40 (PDF)
Verslag Vast Comité I - Inlichtingendiensten - Fraude - Gerechtelijke onderzoeken - Veroordelingen - Sancties (5-10701)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10701
Verslag Vast Comité I - Inlichtingendiensten - Fraude - Gerechtelijke onderzoeken - Veroordelingen - Sancties (5-10702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10702
Videoconferenties - Proefproject - Resultaten - Uitbreiding (5-40)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-40
Virtuele geldeenheden - Bitcoins - Wetgeving - Definitie van elektronisch geld - Duitsland - Securities and Exchange Commission (5-10287)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10287
Virtuele geldeenheden - Bitcoins - Wetgeving - Definitie van elektronisch geld - Duitsland - Securities and Exchange Commission (5-10288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10288
Vliegtuigen - Computersystemen - Hacking - Beveiliging - Maatregelen (5-8810)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8810
Voorstel tot aanvulling van artikel 23.4 van het Reglement van de Senaat, wat de vervanging in commissies betreft (5-2072)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2072/1
p. 1 5-2072/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Recht om de aanwezigheid te vorderen van de ministers) (5-1733)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1733/4
p. 1 5-1733/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Gemeenschaps- en Gewestparlementen : legislatuur van vijf jaar, behoudens afwijking bij decreet of ordonnantie - Constitutieve autonomie - Datum van de verkiezingen van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen) (5-1751)      
  Verslag van de dames Vanessa Matz en Martine Taelman
5-1751/3
p. 1 5-1751/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Toekenning van constitutieve autonomie aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen om de duur van hun zittingsperiode en de datum van de verkiezing van hun vergadering vast te stellen) (5-1752)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-1752/3
p. 1-50 5-1752/3 p. 1-50 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Vertegenwoordiging van personen van beide geslachten binnen de uitvoerende organen van politieke overheden : toepasselijkheid op de bovengemeentelijke besturen - Mogelijkheid tot vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2236)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2236/1
p. 1-3 5-2236/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : samenstelling en werking van hun regering - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid in Brussel genieten - Bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat betreft het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (5-1753)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-1753/3
p. 1 5-1753/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Machtiging van de Raad van State en de Federale administratieve rechtscolleges om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen) (5-2242)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Dirk Claes
5-2242/1
p. 1-3 5-2242/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Deelname van de gemeenschappen en gewesten aan het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de inbreuken op de bepalingen die ze uitvaardigen en aan de planning van het veiligheidsbeleid - Deelname van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal) (5-2243)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2243/1
p. 1-5 5-2243/1 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 et 5-2239) (5-2238)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman et de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron et Francis Delpérée
5-2238/1
p. 1-4 5-2238/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Instemming met verdragen : bevoegdheid Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1743)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1743/3
p. 1 5-1743/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Fiscale bevoegdheid bovengemeentelijke besturen - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 en 5-2238) (5-2239)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2239/1
p. 1-3 5-2239/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Rekenhof - Actualisering van artikel 180 - Bieden van de mogelijkheid aan de deelstatelijke wetgevers om zelf taken toe te kennen aan het Rekenhof) (5-2244)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2244/1
p. 1-18 5-2244/1 p. 1-18 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 199 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1730)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1730/3
p. 1 5-1730/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen ("Vlinderakkoord") (5-2240)      
  Voorstel van de dames Vanessa Matz, Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux en Marcel Cheron
5-2240/1
p. 1-4 5-2240/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet (5-1982)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1982/1
p. 1-13 5-1982/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet (5-2074)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2074/1
p. 1 5-2074/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (Vrijheid van ondernemen, van handel en van nijverheid) (5-2058)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2058/1
p. 1 5-2058/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2238 et 5-2239) (5-2237)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2237/1
p. 1-8 5-2237/1 p. 1-8 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Taalgroepen - Overzicht van de gehele hervorming van de Senaat) (5-1720)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1720/3
p. 1-122 5-1720/3 p. 1-122 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Niet permanent karakter van de Senaat) (5-1721)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1721/4
p. 1 5-1721/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 46 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Ontbindingen - Organisatie van de verkiezingen) (5-1722)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1722/3
p. 1 5-1722/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Aantal provincies - Mogelijkheid tot afschaffing van provincies - Zie ook doc. 5-2236, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2235)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2235/1
p. 1-3 5-2235/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht van onderzoek - Informatieverslag) (5-1731)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1731/4
p. 1 5-1731/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-467)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-467/2
p. 1 5-467/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Petitierecht voorbehouden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1732)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1732/4
p. 1 5-1732/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-468)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-468/2
p. 1 5-468/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Leeftijd om te worden verkozen - Uniformiteit voor alle parlementen) (5-1723)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1723/3
p. 1 5-1723/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 65 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Legislatuur van vijf jaar voor de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1750)      
  Verslag van de dames Vanessa Matz en Martine Taelman
5-1750/3
p. 1 5-1750/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Samenstelling - Deelstaatsenatoren - Gecoöpteerde senatoren - Waarborg van de vertegenwoordiging van beide geslachten) (5-1724)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1724/5
p. 1 5-1724/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, inzake de zetelverdeling van de Senaat (Verhouding Nederlandstaligen-Franstaligen) (5-889)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-889/2
p. 1 5-889/2 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-469)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-469/2
p. 1 5-469/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de deelstaatsenatoren op basis van de regionale verkiezingen en de gecoöpteerde senatoren op van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zie ook doc. 5-1745) (5-1725)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1725/5
p. 1 5-1725/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-470)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-470/2
p. 1 5-470/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd naar achttien jaar) (5-1726)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1726/3
p. 1 5-1726/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet ("Vlinderakkoord - Hervorming van de Senaat - Opheffing van de regels omtrent de rechtstreekse verkiezing voor de Senaat - Duur van het mandaat van de senatoren) (5-1727)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1727/3
p. 1 5-1727/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-471)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-471/2
p. 1 5-471/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vergoeding van de deelstaatsenatoren ten laste van de deelstaatparlementen - Vergoeding van de gecoöpteerde senatoren ten laste van de Senaat) (5-1728)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1728/3
p. 1 5-1728/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-1729)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1729/4
p. 1 5-1729/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-472)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-472/2
p. 1 5-472/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen (5-956)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-956/2
p. 1 5-956/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Uitbreiding van de monocamerale procedure) (5-1734)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1734/3
p. 1 5-1734/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 75 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Initiatiefrecht) (5-1737)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1737/3
p. 1 5-1737/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Tweede lezing in de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1738)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1738/3
p. 1 5-1738/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Verplicht bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht) (5-1735)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1735/3
p. 1 5-1735/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77, tweede lid, van de Grondwet om een algemene verwijzing naar de bijzondere wet in te voegen (Bijzondere wetten - Zie ook doc. 5-13) (5-12)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-12/2
p. 1 5-12/2 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Optioneel bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht - Evocatieprocedure) (5-1736)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1736/4
p. 1 5-1736/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 79 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vereenvoudiging van de evocatieprocedure - Opheffing artikel 79 van de Grondwet) (5-1739)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1739/3
p. 1 5-1739/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 80 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de spoedprocedure voor wetten die door de Senaat kunnen worden geëvoceerd - Opheffing van artikel 80 van de Grondwet) (5-1740)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1740/3
p. 1 5-1740/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 81 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de procedure voor aangelegenheden die optioneel bicameraal zijn, waarbij het initiatief uitgaat van de Senaat - Opheffing van artikel 81 van de Grondwet) (5-1741)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1741/3
p. 1 5-1741/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 82 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Parlementaire overlegcommissie - Evocatieprocedure - Onderzoekstermijnen) (5-1742)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1742/3
p. 1 5-1742/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Bevoegdheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake culturele aangelegenheden die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen) (5-2241)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman
5-2241/1
p. 1-3 5-2241/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet (Nieuw opschrift : Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet) ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Verbod om de kiesregels voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement op minder dan één jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen te wijzigen) (5-1749)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Martine Taelman c.s.
5-1749/2
p. 1-2 5-1749/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de dames Vanessa Matz en Martine Taelman
5-1749/4
p. 1-16 5-1749/4 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten) (5-2232)      
   Voorstel van de heren Wouter Beke, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  01. GEZONDHEIDSZORG EN HULP AAN PERSONEN : erkenningsnormen en infrastructuur voor ziekenhuizen, hulp aan personen met een handicap, ouderenbeleid, rust- en verzorgingstehuizen, "long term care"-revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, preventie, organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg, Impulseofonds huisartsen, huisartsenkringen, thuiszorg, palliatieve zorg, preventieacties door tandartsen, erkenning van de gezondheidsberoepen en de subquota van de gezondheidszorgberoepen, interpersoonlijke solidariteit ziekteverzekering [federale materie], gemeenschapsbevoegdheden inzake gezondheidszorg te Brussel, samenwerkingsakkoorden
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  02. JUSTITIE : vervolgingsbeleid, strafrechtelijk beleid, vertegenwoordiging van de deelstaten in het College van procureurs-generaal, kadernota Integrale Veiligheid en Nationaal Veiligheidsplan, justitiehuizen, slachtofferonthaal, maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten, uithandengeving, strafuitvoering, plaatsing minderjarigen in gesloten instellingen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  03. GEZINSBIJSLAGEN, geboortepremies en adoptiepremies
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  04. ARBEIDSMARKT : controle op beschikbaarheid en vrijstellingen, doelgroepenbeleid, arbeidsbemiddeling, betaald educatief verlof en industrieel leerlingwezen, economische migratie, startbaanovereenkomsten, start- en stagebonus, werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen, sociale economie, PWA
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  05. OPENBAAR AMBT : administratief en geldelijk statuut, loopbaanonderbreking, uitzendarbeid, reorganisatie van de beheerstructuur van de RVA
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  06. TELECOMMUNICATIE : inhoudelijke en technische aspecten van de audiovisuele en de auditieve mediadiensten
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  07. FILMKEURING
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  08. ENERGIE EN LEEFMILIEU : Rampenfonds, doorvoer van afvalstoffen, distributietarieven gas en elektriciteit, substitutie inzake de verdragen voor de vermindering van broeikasgassen en klimaatverandering
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  09. HUISVESTING : regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  10. LANDBOUWBELEID : zeevisserij, pacht, veepacht, BIRB, Landbouwrampenfonds
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  11. ECONOMISCH EN INDUSTRIEEL BELEID : vestigingsvoorwaarden, handelsvestigingen, handelshuur, Participatiefonds, toerisme, prijsbeleid
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  12. AUTONOMIE VAN DE GEWESTEN TEN AANZIEN VAN DE PROVINCIES : bovengemeentelijke besturen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  13. DIERENWELZIJN
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  14. MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID : gedifferentieerd verkeersveiligheidsbeleid, snelheidsbeperkingen, verkeersborden, toezicht op de technische federale voorschriften, reglementering inzake scholing en examens, sensibilisering inzake verkeersveiligheid, bouw en onderhoud van wegen, mogelijkheid tot bijkomende financiering van spoorlijnen, binnenvaart
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  15. ONTEIGENING EN AANKOOPCOMITES : normen inzake de gerechtelijke procedure - authentificieren van handelingen met een onroerend karakter
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  16. BICULTURELE AANGELEGENHEDEN VAN GEWESTELIJK BELANG : Brussel, sportinfrastructuur, beroepsomscholing
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  17. VERSTERKING VAN DE VEILIGHEID IN BRUSSEL : afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  18. FEDERALE LOYAUTEIT : toezicht door het Grondwettelijk Hof
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  19. REGELING VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INZAKE DE BEVOEGDHEIDSOVERDRACHTEN
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren per taalgroep - Territoriale omschrijving - Zie ook doc. 5-1725) (5-1745)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Voordracht kandidaat-regeringsleden van de Gemeenschaps- of gewestregeringen : constitutieve autonomie ; bevoegdheid regionale parlementen) (5-1963)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Bert Anciaux en mevrouw Martine Taelman
5-1963/1
p. 1-4 5-1963/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en regering - Bijkomende meerderheidsvereisten - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid genieten) (5-1754)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-1754/5
p. 1 5-1754/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Bijwerken van de kieswetgeving om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Technische aanpassingen ingevolge de hervorming van de Senaat) (5-1989)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Bert Anciaux, Dirk Claes, Philippe Mahoux en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Freya Piryns en Martine Taelman
5-1989/1
p. 1-4 5-1989/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Wijzigingen van technische aard, die als doel hebben de bijzondere wet aan te passen aan vaststaande praktijken en rechtspraak van het Hof en van het Europees Hof van Justitie, het Hof toe te laten efficiënter te werken, en de bijzondere wet te verduidelijken - Elektronische procesvoering) (5-2438)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2438/1
p. 1-37 5-2438/1 p. 1-37 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding van de deelstaatsenatoren - Nieuwe samenstelling van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1746)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's (5-42)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Freya Piryns en de heer Guy Swennen
5-42/1
p. 1-11 5-42/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mogelijk negatieve effecten die kunnen voortkomen uit de verbinding van internet en 3D-printing (Verspreiding van en toegang tot wapens) (5-2199)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Martine Taelman
5-2199/1
p. 1-4 5-2199/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nationaliteitsvereiste voor slachtoffers van de ontploffing van munitie en oorlogstuig (5-2887)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Vanessa Matz, Martine Taelman, Olga Zrihen en Fauzaya Talhaoui en de heer Johan Verstreken
5-2887/1
p. 1-4 5-2887/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (5-2043)      
  Bespreking
5-107
p. 8-13 5-107 p. 8-13 (PDF)
  5-107
p. 39-52 5-107 p. 39-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten (5-2073)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2073/1
p. 1 5-2073/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in België (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in België tijdens de Tweede Wereldoorlog) (5-1370)      
  Bespreking
5-89
p. 38-54 5-89 p. 38-54 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde delen van het Burgerlijk Wetboek te hercodificeren (5-41)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-41/1
p. 1-10 5-41/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie ter oprichting van een nationale publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst en antiek (5-29)      
  Voorstel van de heer Bart Tommelein en mevrouw Martine Taelman
5-29/1
p. 1-8 5-29/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht.- Subsidiariteits- en evenredigheidscontrole (5-1382)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Martine Taelman
5-39
p. 7 5-39 p. 7 (PDF)
  5-39
p. 89 5-39 p. 89 (PDF)
Vrouwen - Participatie aan de tweede en derde pensioenpijler (5-8565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8565
Wegpolitie - Aanrijtijden - Autosnelwegen E313/E34 (5-11385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11385
Werknemers uit het buitenland - Detachering - Duur van de procedure - Aanpassing van de wetgeving (5-298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-298
Wetboek van strafvordering - Snelrecht - Toepassing - Categorieën van delicten (5-2294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2294
Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (5-1189)      
  Amendementen nrs 145 tot 164 van mevrouw Martine Taelman en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1189/6
p. 1-9 5-1189/6 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 167 tot 190 van mevrouw Martine Taelman c.s.
5-1189/6
p. 13-24 5-1189/6 p. 13-24 (PDF)
  Verslag van de heer Francis Delpérée en mevrouw Martine Taelman
5-1189/7
p. 1-164 5-1189/7 p. 1-164 (PDF)
  Algemene bespreking
5-108
p. 37-54 5-108 p. 37-54 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  Algemene bespreking
5-18
p. 5-25 5-18 p. 5-25 (PDF)
   Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken
5-18
p. 19-21 5-18 p. 19-21 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (I) (Verlenging van de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en parketten-generaal - Uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis - Gewijzigde berekening van het pensioen van magistraten - Zie ook doc. 5-1416) (5-1409)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 46-56 5-42 p. 46-56 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (II) (Verhoging van de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten - Aanpak van seksueel misbruik binnen een gezagsrelatie : uitstel van de inwerkingtreding van de bepalingen over de verklaring van de benadeelde persoon - Zie ook doc. 5-1409) (5-1416)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 46-56 5-42 p. 46-56 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II (5-2284)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip (5-2282)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 47octies van het Wetboek van strafvordering betreffende de samenwerking met buitenlandse infiltranten (Uitvoering van het arrest van de Raad van State - Wettelijke verankering van het KB van 9 april 2003 betreffende de politionele onderzoekstechnieken - Enkel leden van de directie van de speciale eenheden van de federale politie mogen deze technieken toepassen ; mits akkoord van de federale procureur kan dit gebeuren met buitenlandse ambtenaren) (5-514)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman
5-514/3
p. 1-8 5-514/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie ("Vlinderakkoord") (5-2283)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme ("Vlinderakkoord" - Uitvoering van artikel 65quater van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten - Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwen uit de residentiële en tertiaire sector) (5-2370)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-2370/3
p. 1-15 5-2370/3 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van strafvordering (Strenger optreden ten aanzien van een bepaalde categorie van recidivisten - Verhoging, ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden, van de tijdsvoorwaarden om voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling of een voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering in aanmerking te komen - Wijziging van de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering - Wijziging van de toekenningsprocedure van een strafuitvoeringsmodaliteit ten aanzien van de veroordeelden tot de meest zware straffen - Wijziging van de voorwaarden van de procedures tot voorwaardelijke invrijheidsstelling en uitbreiding van de samenstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wanneer deze uitspraak doet over bepaalde categorieën van veroordeelden - Wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende modaliteiten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten - Zie ook doc. 5-1953) (5-1952)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid ("Vlinderakkoord" - Actualisering met behoud van de krachtlijnen - Aanbevelingen GRECO [Groupe d'Etats contre la corruption, Raad van Europa] - Aanpassing van de financieringsregels naar aanleiding van de hervorming van de Senaat) (5-2377)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bevoegdheden en de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat [...] de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft) (Bijeenkomst binnen de drie weken na het verzoek tot bijeenroeping) (5-2005)      
  Algemene bespreking
5-101
p. 14-15 5-101 p. 14-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Financiering) (5-1325)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta en mevrouw Martine Taelman
5-1325/2
p. 1-3 5-1325/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid ("Vlinderakkoord" - Actualisering met behoud van de krachtlijnen - Aanbevelingen GRECO [Groupe d'Etats contre la corruption, Raad van Europa] - Aanpassing van de financieringsregels naar aanleiding van de hervorming van de Senaat) (5-2376)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde (Toekenning van de naam van de vader of van de moeder of de dubbele naam - Wijziging Burgerlijk Wetboek) (5-2785)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft (Bereikbaarheid van de syndicus - Kosten bijeenroeping van de algemene vergadering - Volmachten - Termijn ten aanzien van de syndici) (5-1155)      
  Amendementen nrs 3 en 6 van mevrouw Martine Taelman c.s.
5-1155/7
p. 1-3 5-1155/7 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Strenger optreden ten aanzien van een bepaalde categorie van recidivisten - Verhoging, ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden, van de tijdsvoorwaarden om voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling of een voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering in aanmerking te komen - Wijziging van de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering - Wijziging van de toekenningsprocedure van een strafuitvoeringsmodaliteit ten aanzien van de veroordeelden tot de meest zware straffen - Wijziging van de voorwaarden van de procedures tot voorwaardelijke invrijheidsstelling en uitbreiding van de samenstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wanneer deze uitspraak doet over bepaalde categorieën van veroordeelden - Zie ook doc. 5-1952) (5-1953)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de invoering van het bevel tot betalen na inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer) (Administratieve boetes) (5-54)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-54/1
p. 1-17 5-54/1 p. 1-17 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Martine Taelman c.s.
5-54/2
p. 1-6 5-54/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Martine Taelman c.s.
5-54/4
p. 1-5 5-54/4 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heer Peter Van Rompuy en mevrouw Martine Taelman c.s.
5-54/5
p. 1-6 5-54/5 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-48
p. 37-39 5-48 p. 37-39 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (Wijziging Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek) (5-653)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée en de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne en Martine Taelman
5-653/1
p. 1-136 5-653/1 p. 1-136 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kwaliteitsrekening van vastgoedmakelaars (Afzonderlijke bankrekening voor het professionele beheer van geld van derden) (5-1378)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman en de heer Peter Van Rompuy
5-1378/1
p. 1-12 5-1378/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de toekenning van dienstencheques door werkgevers (Extralegaal voordeel voor werknemers) (5-1979)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-1979/1
p. 1-12 5-1979/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Vorderingsrecht) (5-604)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman, Sabine de Bethune en Inge Faes
5-604/1
p. 1-12 5-604/1 p. 1-12 (PDF)
  Intrekking
5-27
p. 64 5-27 p. 64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het statuut van pleegouders (Rechten van de pleegouders - Recht om gehoord te worden door de rechter ingeval het belang van het kind gevaar loopt) (5-38)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-38/1
p. 1-6 5-38/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het strafbaar stellen van ontvluchting (5-928)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-928/1
p. 1-3 5-928/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van het geschiktheidsvonnis (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van de termijn van geschiktheid) (Internationale adopties) (5-1146)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta en de dames Inge Faes, Zakia Khattabi, Martine Taelman, Güler Turan, Mieke Vogels en Elke Sleurs
5-1146/1
p. 1-2 5-1146/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 9 van de heer Guy Swennen en mevrouw Martine Taelman
5-1146/3
p. 1-5 5-1146/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meeouder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder) (Mogelijkheid om een juridische afstammingsband vast te stellen ten aanzien van de echtgenoot of echtgenote of partner van hetzelfde geslacht, zonder dat enige adoptieprocedure of een andere specifieke gerechtelijke procedure moet worden gevolgd) (5-2445)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Philippe Mahoux, Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Nele Lijnen
5-2445/1
p. 1-30 5-2445/1 p. 1-30 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering en informatiseringsvooruitgang binnen justitie (Werklastverminderingen inzake meldingen aan de Kruispuntbank van ondernemingen - Vervollediging van het centraal huwelijksovereenkomstenregister - Werklastvermindering en informatisering inzake de Burgerlijke Stand - Informatisering van de verwerping van nalatenschappen - Aanwezigheid van de vrederechter op een openbare verkoop door beschermde personen - Reorganisatie van de griffies van de handelsrechtbanken in verband met huwelijkscontracten handelaars, de elektronische neerlegging van de oprichting van VZW's en de databank verstekvonnissen - Oprichting van de Dienst Informatiebeheer) (5-1418)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Martine Taelman
5-1418/1
p. 1-32 5-1418/1 p. 1-32 (PDF)
Wetsvoorstel houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling (5-405)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman, Inge Faes en Zakia Khattabi en de heren Guy Swennen, Philippe Mahoux, Rik Torfs en Francis Delpérée
5-405/1
p. 1-91 5-405/1 p. 1-91 (PDF)
  Amendement nr 29 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Martine Taelman
5-405/5
p. 17-19 5-405/5 p. 17-19 (PDF)
  Algemene bespreking
5-24
p. 32-35 5-24 p. 32-35 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie ("Vlinderakkoord" - De Commissie valt onder de Kamer - Opstellen van een deontologische code die de Kamer zal goedkeuren - Regels inzake belangenconflicten, inzonderheid bij overheidsopdrachten, en regels om elke tussenkomst te vermijden die individuele gevallen ten onrechte bevoordeelt - De commissie zal haar bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van de openbare mandatarissen [daarin inbegrepen de federale parlementsleden en ministers alsook de bestuursmandatarissen en de beheerders en bestuurders van de overheidsbedrijven en instellingen van openbaar nut die van de Federale Staat afhangen]) (5-2245)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2245/1
p. 1-17 5-2245/1 p. 1-17 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Communautarisering van de organisatie en de bevoegdheden met betrekking tot de strafuitvoering die worden uitgeoefend door de justitiehuizen : wijziging artikelen 196bis en 196quater Gerechtelijk Wetboek - Duitstalige Gemeenschap : onteigeningen en aankoopcomités, gezinsbijslag, gezondheidszorg en maximumfactuur, mobiliteit : wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap - Wijziging wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 : burgerrechtelijke gevolgen van zijn beslissingen, herstelvergoeding - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : bevoegdheden toegewezen aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van diverse wetten dienaangaande [Kieswetboek, wet 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, wet 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid] - Versterking veiligheidsbeleid Brussel - Overlegcomité : verankering in de wet van de rol van het comité : wijziging gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (5-2233)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2233/1
p. 1-23 5-2233/1 p. 1-23 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : toewijzing van de bevoegdheden aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van wetten dienaangaande [provinciewet, wet "Belgische technische Coöperatie van 21 december 1998, wet "Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België" van 21 juli 2002] - Mobiliteit en verkeersveiligheid : administratieve en strafrechtelijke sancties, aanpassing stijvingsmechanisme van het Verkeersveiligheidsfonds ; wijziging wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid - Ontbinding Participatiefonds : wijziging wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen - Openbaar ambt : neutralisering van sommige effecten van bepaalde wijzigingen in het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de gemeenschappen en de gewesten voor de pensioenen ten laste van de federale overheid) (5-2234)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Dirk Claes en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2234/1
p. 1-22 5-2234/1 p. 1-22 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wettelijke bepalingen met het oog op de invoering van de algemene term "geestesziekte" ter vervanging van de begrippen "krankzinnigheid", "onnozelheid", "abnormalen" en "achterlijkheid" (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van strafvordering en van zijn voorafgaande titel, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming en van het Strafwetboek) (5-45)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-45/1
p. 1-7 5-45/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek aan de afschaffing van de doodstraf (5-53)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-53/1
p. 1-2 5-53/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging) (Reservataire erfgenamen) (5-528)      
  Amendementen nrs 6 tot 13 van de heer Rik Torfs en mevrouw Martine Taelman
5-528/3
p. 1-13 5-528/3 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik (5-1274)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Philippe Mahoux, Louis Ide, Jacques Brotchi, Wouter Beke, Francis Delpérée, Bert Anciaux en François Bellot en de dames Martine Taelman en Fabienne Winckel
5-1274/1
p. 1-10 5-1274/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel Financiële Informatieverwerking wat betreft het extremisme (5-1873)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Louis Siquet, Ludo Sannen, Richard Miller en Bart Tommelein en mevrouw Martine Taelman
5-1873/1
p. 1-6 5-1873/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van het Europese Parlement (5-912)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-912/1
p. 1-8 5-912/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers (5-891)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-891/1
p. 1-16 5-891/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden zestien jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd (Opheffing van de wet op de filmkeuring) (5-2042)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Dirk Claes, Bert Anciaux, Yoeri Vastersavendts en Rik Daems en mevrouw Martine Taelman
5-2042/1
p. 1-3 5-2042/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten (Verlichting van de druk op het budget door een daling van excessieve tarieven, vnl. inzake telefonie en DNA - Duidelijk en omvattend reglementair kader - Controlemiddelen - Uitzuivering van kosten die thans worden vergoed, maar die eigenlijk geen rechtskosten zijn - Sensibilisering en responabilisering van de gerechtelijke overheden - Commissie voor de gerechtskosten - Opheffing van de wet van 1 juni 1849 op de herziening van de tarieven in strafzaken, van de wet van 16 juni 1919 waarbij aan de regering machtiging wordt verleend om aan de bepalingen betreffende de rechtskosten wijzigingen toe te brengen, van de programmawet [II] van 27 december 2006 en van artikel 142 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen [I])(5-1824)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Dirk Claes, Peter Van Rompuy, Guy Swennen, Francis Delpérée en Alain Courtois en de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman
5-1824/1
p. 1-35 5-1824/1 p. 1-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting (Extreem gruwelijke misdrijven - Recidive bij moord en doodslag - Three strikes and you're out) (5-658)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 17/1 in de Hypotheekwet, betreffende een crisisvoorrecht (Voorschotten welke de schuldeiser betaald heeft aan zijn medecontractant voor nog niet geleverde goederen, diensten of werk - Verhoogd risico op faillissement gezien de internationale economische en financiële crisis) (5-55)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-55/1
p. 1-3 5-55/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Burgerlijk Wetboek van een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen (5-48)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-48/1
p. 1-6 5-48/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de netto vergoeding voor de beleggers van de opbrengsten van effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen (Verplichting om alle opbrengsten uit securities lending minus de operationele kosten te doen terugvloeien naar de belegger - Paal en perk stellen aan de praktijk waarbij financiële instellingen en fondsbeheerders aandelen van hun cliënten uitlenen aan speculanten en het grootste deel van de vergoeding hiervoor in eigen zak steken) (5-2351)      
  Voorstel van de heer Rik Daems en mevrouw Martine Taelman
5-2351/1
p. 1-5 5-2351/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het medebeslissingsrecht voor stiefouders (5-47)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-47/1
p. 1-25 5-47/1 p. 1-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet (Omgekeerd woonkrediet - De eigenaar verkoopt zijn woning aan de bank) (5-2070)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2070/1
p. 1 5-2070/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 3bis van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (Opheffing dotatie Prins Laurent) (5-1047)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (5-780)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap (5-130)      
  Voorstel van de heer Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-130/1
p. 1-18 5-130/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling (Wijziging Strafwetboek - Versoepeling van het beroepsgeheim - Strafverzwaring voor feiten gepleegd tegen een persoon die ingevolge leeftijd, ziekte, zwangerschap, dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek bijzonder kwetsbaar is - Ouderen - Intrafamiliaal geweld - Opheffing van de strafrechtelijke straffeloosheid bij misdrijven tegen eigendommen, als de feiten binnen de familie werden begaan - Vorderingsrecht van verenigingen - Wijziging wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (5-1023)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Francis Delpérée en Guy Swennen
5-1023/1
p. 1-39 5-1023/1 p. 1-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (Inlichten van een naaste - Onderzoek door een arts naar keuze - Bijstand van een advocaat - Proces-verbaal) (5-362)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 109bis van het Gerechtelijk Wetboek (Alleenzetelende rechter voor de behandeling van het beroep van burgerlijke zaken die voor dezelfde rechter vervolgd werden als de strafvordering en voor het beroep van sommige strafzaken) (5-1309)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1309/1
p. 1-3 5-1309/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 136 van het Wetboek van strafvordering wat betreft de termijn van onderzoek (Verval van strafvordering of versnelde procedure wanneer de redelijke termijn is overschreden) (5-1304)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1304/1
p. 1-10 5-1304/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek (Huwelijksvermogensrecht : vergoedingsrekeningen in het raam van de ontbinding van het wettelijk stelsel) (5-1127)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Martine Taelman en Zakia Khattabi en de heren Hassan Bousetta, Guy Swennen en Francis Delpérée
5-1127/1
p. 1-3 5-1127/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen (5-21)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-21/1
p. 1-4 5-21/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude (Samenbrengen in één gegevensbank van de gegevens inzake waterverbruik, elektriciteitsverbruik en ingeschreven voertuigen) (5-2059)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavents
5-2059/1
p. 1 5-2059/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind (Dubbele naamgeving) (5-551)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en van artikel 356 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie, aangaande de naam van het kind (5-998)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind (5-446)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind (Familienaam van de vader, de moeder of van beiden) (5-628)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, om het kind of het adoptief kind van de echtgenoot of persoon met wie iemand samenwoont, in staat te stellen zijn naam te behouden, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, indien deze laatste de andere echtgenoot of samenwonende persoon is van hetzelfde geslacht (5-562)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek (Problemen met bomen dicht bij de scheiding tussen percelen) (5-40)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-40/1
p. 1-3 5-40/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek (Verblijfsco-ouderschap, bilocatie, gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind) (5-1467)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1467/1
p. 1-5 5-1467/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking (Geldigheidsduur van een wilsverklaring - Persoon die niet meer bij bewustzijn is) (5-24)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Alexander De Croo en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-24/1
p. 1-4 5-24/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (Verslag namens het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc. 5-2481) (5-2399)      
  Algemene bespreking
5-148
p. 67-73 5-148 p. 67-73 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433ter en volgende van het Strafwetboek betreffende de exploitatie van bedelarij (Mensenhandel - Rechten van het kind) (5-1477)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Martine Taelman en de heer André du Bus de Warnaffe
5-1477/1
p. 1-17 5-1477/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (Recht op bijstand van een advocaat en op stilzwijgen bij een politieverhoor) (5-58)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-58/1
p. 1-9 5-58/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1204bis van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de bescherming van goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestelijke toestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren (Procedure - Relatie tussen vrederechter, beschermde persoon en voorlopige bewindvoerder - Multidisciplinair team - Testament) (5-57)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-57/1
p. 1-13 5-57/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek (Bewijswaarde van deurwaardersvaststellingen in het kader van een buitenambtelijke opdracht) (5-1307)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1307/1
p. 1-4 5-1307/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven (5-303)      
  Terugzending naar commissie
5-73
p. 7 5-73 p. 7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 52-55 5-74 p. 52-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende, en houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek (Tegengaan van erfenisruzies) (5-2338)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts en dames Els Van Hoof, Fauzaya Talhaoui en Martine Taelman
5-2338/1
p. 1-12 5-2338/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 140, 398 en 399 van het Gerechtelijk Wetboek ter uitvoering van een aanbeveling van de Fortis-commissie met het oog op het wegwerken van tegenstrijdigheden in het toezicht op de hoven en rechtbanken (Tegenstrijdigheden tussen de toezichthoudende bevoegdheden van het openbaar ministerie, het hogere rechtscollege in het algemeen of de korpschef van het hogere rechtscollege - Verlenen van een exclusief recht van toezicht op de hoven van beroep en de arbeidshoven aan het Hof van Cassatie) (5-1628)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Bart Tommelein
5-1628/1
p. 1-3 5-1628/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 153 en 190 van het Wetboek van strafvordering wat betreft de voorlezing van de processen-verbaal ter terechtzitting (5-50)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-50/1
p. 1-3 5-50/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken : verval van de strafvordering voor sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden - Storting van een geldsom aan FOD Financiën) (5-893)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Peter Van Rompuy
5-893/1
p. 1-4 5-893/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts (5-22)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-22/1
p. 1-5 5-22/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 443 en 445 van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de herziening in strafzaken (Heropening van de rechtspleging die geleid heeft tot de veroordeling - Bijkomende gronden : bevoegdheidsoverschrijding door de rechcters en het openbaar ministerie, alsmede door de tuchtoverheid van de openbare en ministeriële ambtenaren of van de balie ; strijdigheid met de wet of met de procesvormen van beslissingen die in laatste aanleg werden genomen - Verwijzing van de herziening naar een hof dat vroeger geen kennis van de zaak heeft genomen - Advocaten bij het Hof van Cassatie) (5-1627)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Rik Torfs
5-1627/1
p. 1-6 5-1627/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek (5-59)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-59/1
p. 1-8 5-59/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen (Vorderingen tot uitlegging of verbetering) (5-1126)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Martine Taelman en Zakia Khattabi en de heren Hassan Bousetta, Guy Swennen en François Delpérée
5-1126/1
p. 1-5 5-1126/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden teneinde de beschikbaarheid van het personeel van de gevangenissen te garanderen (Minimumdienst) (5-1303)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1303/1
p. 1-5 5-1303/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1066) (5-1067)      
  Amendementen nrs 79 en 80 van de heer Yoeri Vastersavendts en mevrouw Martine Taelman
5-1067/6
p. 24 5-1067/6 p. 24 (PDF)
  Amendementen nrs 84 tot 86, 89 en 90 van mevrouw Martine Taelman en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1067/7
p. 1-5 5-1067/7 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-100
p. 4-19 5-100 p. 4-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap (Horeca) (5-27)      
  Voorstel van de heer Bart Tommelein en de dames Martine Taelman en Nele Lijnen
5-27/1
p. 1-3 5-27/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen (Co-ouderschap : verdeling van de uitbetaling van de kinderbijslag tussen beide ouders) (5-131)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heer Bart Tommelein
5-131/1
p. 1-4 5-131/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de voorlopige hechtenis met het oog op de invoering van het elektronisch toezicht (als alternatief voor de voorlopige hechtenis) (5-1459)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1459/1
p. 1-5 5-1459/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek (Verslagen van de commissie) (5-717)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren François Bellot, Jacques Brotchi en Guido De Padt
5-717/1
p. 1-6 5-717/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de parkeertarieven betreft (Facturatie per minuut) (5-2075)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2075/1
p. 1 5-2075/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, teneinde de nationaliteitsvereiste te schrappen wanneer iemand burgerlijk slachtoffer wordt van een naoorlogse incidentele ontploffing van munitie en oorlogstuig (5-2826)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Vanessa Matz en Martine Taelman
5-2826/1
p. 1-4 5-2826/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat de verjaringstermijn van sommige misdrijven ten aanzien van minderjarigen betreft (5-344)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Bart Tommelein
5-344/1
p. 1-4 5-344/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Strengere voorwaarden voor het toekennen van de voorwaardelijke invrijheidstelling) (5-1458)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1458/1
p. 1-5 5-1458/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken (Verlenging van de politionele aanhouding - Salduzarrest) (5-679)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan) (Salduz arrest) (5-663)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Inge Faes, Martine Taelman en Güler Turan en de heren Francis Delpérée en Rik Torfs
5-663/1
p. 1-41 5-663/1 p. 1-41 (PDF)
  Amendement nr 48 van mevrouw Martine Taelman
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
  Amendement nr 51 van de heer Rik Torfs en mevrouw Martine Taelman
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
  Amendementen nrs 4, 5, 68, 69, 72, 79 en 80 van mevrouw Martine Taelmans c.s.
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
  Amendement nr 107 van mevrouw Martine Taelman
5-663/9
p. 3 5-663/9 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, met het oog op de invoering van het elektronisch toezicht (5-134)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-134/1
p. 1-5 5-134/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte (5-1977)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1977/1
p. 1-6 5-1977/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur (Samenwerking tussen openbare partners enerzijds en rechtspersonen naar privaat recht anderzijds) (5-49)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-49/1
p. 1-4 5-49/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie (5-23)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Alexander De Croo en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-23/1
p. 1-6 5-23/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en Regering) (5-1755)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-1755/4
p. 1 5-1755/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding deelstaatsenatoren - Duitstalige Gemeenschap - Financiering) (5-1747)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen (5-2060)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2060/1
p. 1 5-2060/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat) (5-1748)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, wat het donorschap van gameten bij lesbische koppels betreft (5-2048)      
  Voorstel van de dames Leona Detiège, Nele Lijnen en Martine Taelman en de heer Guy Swennen
5-2048/1
p. 1-5 5-2048/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de namen en de voornamen teneinde de naamswijzigingen te vergemakkelijken (5-52)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-52/1
p. 1-7 5-52/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de werknemersparticipatie (Aanmoediging in kleine ondernemingen - Winstparticipatie zonder bijgaand investeringsspaarplan : gunstige fiscale en sociale behandeling - Wijziging artikelen 113 en 117 Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - RSZ-bijdrage : wijziging artikel 38 wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers) (5-2064)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heren RIK Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2064/1
p. 1 5-2064/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders en de afscheiding van vermogens betreft (Afzonderlijke bankrekening voor het professionele beheer van geld van derden) (5-1354)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman en de heer Peter Van Rompuy
5-1354/1
p. 1-23 5-1354/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld) (Wijziging Wetboek van Strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst) (5-30)      
  Amendementen nrs 7, 8 en 10 van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-30/3
p. 1-3 5-30/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijzigingen inzake voordrachten, benoemingen, afvaardigingen en specifieke controletaken van de Senaat : wijziging wet 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse ; wijziging wet 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro ; wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming ; wijziging wet 16 maart 1803 (25 ventôse jaar XI) op het notarisambt ; wijziging wet 28 mei 2002 betreffende de euthanasie ; wijziging wet 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking ; wijziging wet 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger ; wijziging KB nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas ; wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Aanpassing wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen) (5-1991)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Dirk Claes, Philippe Mahoux, Francis Delpérée en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne, Freya Piryns en Martine Taelman
5-1991/1
p. 1-14 5-1991/1 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijziging wet 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, ingevolge de afschaffing van het onderzoeksrecht in de Senaat - Wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Wijziging wet 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State - Wijziging wet 5 mei 1999 betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen - Wijziging van het Kieswetboek om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Wijziging wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden verkozen - Wijziging wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen - Wijziging gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming - Wijziging wet 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Wijziging wet 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming) (5-1990)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Dirk Claes en Philippe Mahoux en de dames Martine Taelman, Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1990/1
p. 1-56 5-1990/1 p. 1-56 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de rechtstreekse vordering van een onderaannemer tegen zijn opdrachtgever (Artikel 1798, eerste lid : beperking van de vordering tot de schuldvorderingen die verband houden met werken op de bouwplaats en dit zoals ze door de bouwheer aan de hoofdaannemer daarna aan de onderaannemer werden toegewezen) (5-44)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-44/1
p. 1-3 5-44/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake de aangifte van het doodgeboren kind (5-56)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen
5-56/1
p. 1-6 5-56/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de levenloos geboren kinderen (Artikelen 80bis en 80ter - Verduidelijkingen met betrekking tot de aangifte - Akte van aangifte van een levenloos kind - Mogelijkheid om de foetus in te schrijven in een bijzonder register wanneer de zwangerschap eindigt tussen de 140ste en 179ste dag) (5-2753)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-2753/1
p. 1-10 5-2753/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de regels betreffende de handelshuur (5-1306)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1306/1
p. 1-5 5-1306/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het erfrecht (Devolutie van de nalatenschap naar bloedverwanten, inclusief de plaats van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende levensgenoot in deze nalatenschap - Regels inzake de verdeling van de nalatenschap, de inbreng van schenkingen en van schulden, en gevolgen van de verdeling - Reserve van de kinderen, van de ouders en van de langstlevende echtgenoot, en regels van de inkorting - Begrip onbelaste reserve, mogelijkheid om daarvan af te wijken ten voordele van zorgkinderen en mogelijkheid om aan de reserve te verzaken - Mogelijkheid om erfovereenkomsten te sluiten) (5-2207)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Christine Defraigne en de heren Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts
5-2207/1
p. 1-82 5-2207/1 p. 1-82 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling) (Actualisering van de gronden tot erfrechtelijke onwaardigheid) (5-550)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman, Helga Stevens en Christine Defraigne en de heren Rik Torfs, Guy Swennen en Francis Delpérée
5-550/1
p. 1-28 5-550/1 p. 1-28 (PDF)
  Amendement nr 9 van mevrouw Martine Taelman c.s.
5-550/2
p. 7 5-550/2 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 8, 10 en 11 van mevrouw Martine Taelman
5-550/2
p. 1-8 5-550/2 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 12 van mevrouw Martine Taelman c.s.
5-550/3
p. 1-29 5-550/3 p. 1-29 (PDF)
  Amendementen nrs 13 tot 21 van mevrouw Martine Taelman c.s.
5-550/4
p. 1-4 5-550/4 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 23 tot 29 van mevrouw Martine Taelman
5-550/5
p. 1-6 5-550/5 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 43 van mevrouw Martine Taelman c.s.
5-550/6
p. 8 5-550/6 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 45 tot 47 van mevrouw Martine Taelman en de heer Rik Torfs, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-550/10
p. 1-2 5-550/10 p. 1-2 (PDF)
  Terugzending naar commissie
5-73
p. 7 5-73 p. 7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 52-55 5-74 p. 52-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde het stiefkind als erfgenaam te kunnen benoemen (5-39)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-39/1
p. 1-7 5-39/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de bevoegdheid om authentieke akten te verlijden (Recht van de burgemeester en van de voorzitter van het politiecollege om authenticiteit te verlenen aan akten uitgaande van de gemeente of de politiezone) (5-859)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en mevrouw Martine Taelman
5-859/1
p. 1-3 5-859/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de kennisgeving van de eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning (Burgerlijk Wetboek artikel 1476 - De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft kennis aan de andere partij bij aangetekende brief i.p.v. bij betekening) (5-43)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-43/1
p. 1-4 5-43/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de koop van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven (Afschaffing artikel 1587 Burgerlijk Wetboek dat de voorwaarde bevat dat er geen koop is zolang de koper niet heeft geproefd) (5-2068)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2068/1
p. 1 5-2068/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het discreet bevallen (5-46)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-46/1
p. 1-4 5-46/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft kennisgeving van een eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning (Artikel 1476) (5-1468)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1468/1
p. 1-3 5-1468/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft (Opname van de naam van de meeouder in de akten van de burgerlijke stand - Erkenning van een kind - Onderzoek naar vaderschap - Afstammingsband - Vordering tot betwisting - Uitbreiding van de vaderschapsregel naar meeouders - Vaststelling van het meeouderschap bij vonnis - Geslachtsneutraal maken van de begrippen "vader" en "moeder") (5-2483)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het geschreven onderhands biljet of de geschreven onderhandse belofte betreft (Afschaffing van de vrijstelling voor kooplieden, ambachtslieden, landbouwers, ...) (5-2067)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Rik Daems en Guido De Padt en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2067/1
p. 1 5-2067/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap (5-399)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering met het oog op de schijn van partijdigheid ter terechtzitting (Plaats van het openbaar ministerie tijdens de zittingen van straf- en burgerlijke zaken - Verplichting voor het parket de zaal vroeger te betreden dan de rechter) (5-1629)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Bart Tommelein
5-1629/1
p. 1-5 5-1629/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking op de termijnen voor hoger beroep en voorziening in cassatie (Schrapping van de mogelijkheid tot hoger beroep of cassatie indien het vonnis niet 2 jaar na de uitspraak betekend werd) (5-1301)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1301/1
p. 1-3 5-1301/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ter versnelling van de rechtspleging (Actualiseren van de aanleggrenzen - Verzet - Enkel nog hoger beroep tegen het eindvonnis - Versneld afhandelen van cassatieberoepen die kennelijk onontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn) (5-911)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-911/1
p. 1-26 5-911/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ter versnelling van de rechtspleging (Actualisering van de aanleggrenzen - Beperking van het rechtsmiddel verzet - Beperking van het hoger beroep tot het eindvonnis alleen - Versnelde afhandeling van onontvankelijke of ongegronde cassatieberoepen) (5-1308)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1308/1
p. 1-27 5-1308/1 p. 1-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de bevoegdheid van de kortgedingrechter in echtscheidingsprocedures (5-1585)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1585/1
p. 1-3 5-1585/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de rechtspositie van de bureauleden van de Hoge Raad voor de Justitie (Wedden - Pensioenen - Uittredingspremie) (5-51)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-51/1
p. 1-7 5-51/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vertegenwoordiging van wettelijk samenwonenden (5-1139)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1139/1
p. 1-2 5-1139/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft een alternatieve wijze van regeling van geschillen (Minnelijke schikking) (5-1457)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1457/1
p. 1-14 5-1457/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de dwangmaatregelen bij niet-naleving van verblijfs- en omgangsregelingen betreft (Beoordelingsvrijheid voor de rechter aangaande het opleggen van een dwangsom en het toevoegen van het supervoorrecht - Artikel 387ter Burgerlijk Wetboek) (5-1007)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1007/1
p. 1-3 5-1007/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen betreft (Tenuitvoerlegging in een andere lidstaat van gerechtelijke akten die handelen over niet-betwiste schuldvorderingen - Minimumnormen om een als EET gewaarmerkte beslissing te bekomen) (5-1305)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1305/1
p. 1-10 5-1305/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de territoriale bevoegdheid van de politierechtbanken in verkeerszaken betreft (Rechter van de plaats van het ongeval) (5-1978)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1978/1
p. 1-5 5-1978/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het verzoekschrift op tegenspraak betreft (Termijn waarbinnen de griffier de partijen voor de inleidingzitting moet oproepen) (5-1302)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1302/1
p. 1-3 5-1302/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het versneld afhandelen van sommige cassatieberoepen (Behandeling van onontvankelijke of ongegronde rechtszaken door een beperkte Kamer - Motivering van de arresten) (5-1299)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1299/1
p. 1-8 5-1299/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Aanwijzing van de deelstaatsenatoren door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, verklaring van samenhang, kiesdrempel van 5%, voordracht en aanwijzing van kandidaten - Gecoöpteerde senatoren : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, systeem van de grootste rest, aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren - Vijfjarige federale legislatuur) (5-1744)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard) (Strafverzwaring in geval van weloverwogen planning - Online en offline - Wijziging van het Strafwetboek) (5-1823)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune, Dalila Douifi, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Hassan Bousetta, Francis Delpérée, Wouter Beke, Peter Van Rompuy en Rik Torfs
5-1823/1
p. 1-13 5-1823/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde het slachtoffer te informeren over de tenuitvoerlegging van een werkstraf (5-1928)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1928/1
p. 1-4 5-1928/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de invoering van een rijverbod als hoofd- en bijkomende straf betreft (5-1396)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Alexander De Croo en Bart Tommelein en mevrouw Martine Taelman
5-1396/1
p. 1-4 5-1396/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verhuur van onroerende goederen voor handelsdoeleinden (Aftrek van de BTW op de bouw of verbouwing van onroerende goederen) (5-2063)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2063/1
p. 1 5-2063/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek van beroepskosten voor woon-werkverkeer (Artikel 66, §4 - Aftrek van de waardevermindering van het voertuig bij verkoop) (5-2065)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2065/1
p. 1 5-2065/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten (Aftrek van de huurlasten en vervoerskosten van studenten) (5-2062)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2062/1
p. 1 5-2062/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting (Versoepeling van de voorwaarden zodat ondernemingen de vermindering kunnen genieten wanneer alle aandelen, zowel van de onderneming als van de holding, op naam zijn - Familiale holding - Artikel 215 WIB 1992) (5-2066)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2066/1
p. 1 5-2066/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen die patiënten bijstaan betreft (5-2071)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2071/1
p. 1 5-2071/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende invoering van een tax-shelterregeling ten behoeve van de podium- en theaterkunsten, inclusief musicals (5-1983)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Martine Taelman
5-1983/1
p. 1-12 5-1983/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Recht op bijstand van een advocaat - Beeld- en geluidsopname van elk verhoor - Inhoud van het proces-verbaal van het verhoor) (5-341)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen (Politieambtenaar - Behoud van de anonimiteit - Klachtprocedure met burgerlijke partijstelling) (5-1993)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Alain Courtois, Dirk Claes en Jean-Jacques De Gucht en de dames Martine Taelman en Fauzaya Talhaoui
5-1993/1
p. 1-4 5-1993/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het Centraal Strafregister, de uitwissing van veroordelingen en het herstel in eer en rechten (Verbod om in contact te komen met minderjarigen : aanpassing van de regeling in verband met het strafblad zodat het verbod alleen op de uittreksels vermeld wordt voor de duur van het verbod - Mogelijkheid om een veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uit te wissen en voor de veroordeelde tot een eenvoudige schuldigverklaring om herstel in eer en rechten te krijgen) (5-1417)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Peter Van Rompuy en Francis Delpérée
5-1417/1
p. 1-11 5-1417/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (Aanwezigheid en bijstand van een advocaat) (5-406)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat betreft de inning van boetes (Uitwissen van de veroordelingen tot een politiestraf na drie jaar indien de boete werd betaald - Vermelding op het strafregister) (5-1300)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1300/1
p. 1-3 5-1300/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de nietigheden betreft (Sancties die toegepast worden in geval van procedurefouten en onrechtmatig verkregen bewijs in een strafzaak) (5-1666)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-1666/1
p. 1-7 5-1666/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (Echtscheidingsprocedure - Spreekrecht van kinderen - Horen van kinderen vanaf 7 jaar - Gerichte opleiding van magistraten) (5-115)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman
5-115/1
p. 1-14 5-115/1 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 56-60 5-28 p. 56-60 (PDF)
Wetsvoorstel wat de bezoldiging van de leden van de Koninklijke Familie betreft (5-980)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wettelijk samenwonen - Samenlevingscontracten - Verklaringen - Evolutie (5-5875)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5875
Wettelijk samenwonen - Samenlevingscontracten - Verklaringen - Evolutie (5-5876)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5876
de acquisitiefraude waarvan ondernemingen het slachtoffer zijn (5-10320)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10320
de acquisitiefraude waarvan ondernemingen het slachtoffer zijn (5-10321)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10321
de afluistercapaciteiten vanuit ambassades van andere landen (5-10889)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10889
de modernisering van de liften (5-11230)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-11230
de ongebruikte beltegoeden (5-10319)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10319
de oprichting van de "Joint Sigint Cyber Unit" in Nederland (5-10946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10946
de praktijken van bedrijven die beerputten ruimen (5-10318)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10318
de productiviteit van de overheidsdiensten (5-11010)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11010
een compensatie bij internet- en telecommunicatiestoringen (5-10322)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10322
een verklikkingsysteem voor naderende politiewagens, ambulances of brandweerwagens (5-10317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10317
het protectionisme in de Europese Unie (5-10468)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10468
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999