Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9092

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 23 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Politie - Offensief hacken - Nederlandse terughackwet - Wetgeving

misdaadbestrijding
telefoon- en briefgeheim
politie
computercriminaliteit

Chronologie

23/5/2013 Verzending vraag
21/8/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9093

Vraag nr. 5-9092 d.d. 23 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie wil bij wet de mogelijkheid invoeren dat de politie kan inbreken op systemen van criminelen. Het betreft de zogenaamde terughackwet. Indien nodig moet de politie ook gegevens kunnen overnemen of ontoegankelijk maken. Dat blijkt uit een wetsontwerp dat hij voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd. In navolging van de Nederlandse plannen zou ook op Europees niveau worden gedacht aan offensief hacken.

Ik had graag volgende vragen voorgelegd aan de minister:

1) Hoe reageert de minister op het voornemen van haar Nederlandse evenknie om de politie toe te staan offensief te hacken? Is daar bij ons eveneens behoefte aan? Heeft zij vragen hiervoor ontvangen van de ordediensten of andere diensten? Kan dit uitvoerig worden toegelicht?

2) Kunnen de ordediensten onder de bestaande wetgeving al computers hacken? Zo ja, kan ze dit toelichten? Hoeveel maal gebeurde dat al? Wat waren de resultaten?

3) Heeft de regering plannen in die richting? Zo ja, kan de minister de planning en de inhoud ervan toelichten?

4) Vreest de minister niet dat dit kan leiden tot een zogenaamde digitale oorlogvoering? Kan ze dat toelichten?

5) Klopt de berichtgeving dat Europa erover denkt aan de overheden hackbevoegdheden toe te kennen?

Antwoord ontvangen op 21 augustus 2013 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheden van mijn collega de minister van Justitie, aan wie u de vragen tevens gesteld heeft.