Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1532

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 25 februari 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Dragen van een autogordel - Vrijstellingen - Personen met een handicap en zwangere vrouwen

verkeersveiligheid
veiligheidsinrichting

Chronologie

25/2/2011 Verzending vraag
28/3/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1533

Vraag nr. 5-1532 d.d. 25 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Personen met een handicap en zwangere vrouwen kunnen een aanvraag tot vrijstelling op het dragen van een veiligheidsgordel indienen bij de directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid vergezeld van een doktersattest.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel aanvragen tot vrijstelling voor het dragen van een veiligheidsgordel ontving de directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid in 2010? Hoeveel waren dat er in de voorgaande negen jaar?

2) Hoeveel van de aanvragen werden in deze periodes geweigerd? Welke is de voornaamste reden? Hoeveel bestuurders en passagiers ontvingen een vrijstelling?

3) Hoeveel tijdelijke vrijstellingen werden uitgereikt en hoeveel zonder limietdatum van geldigheid?

Antwoord ontvangen op 28 maart 2011 :

1 en 2 De huidige procedure voor het bekomen van een vrijstelling omwille van medische redenen verloopt als volgt:

Mensen die zo’n vrijstelling wensen, laten door een dokter naar keuze het daartoe bedoelde attest (MB van 22 augustus 2006) invullen Het volstaat daarop dit ingevulde attest, waarop door de dokter is aangegeven of het een tijdelijke dan wel een permanente medische tegenindicatie betreft, zonder de precieze aard daarvan te benoemen, aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer te sturen Deze laatste stuurt dan aan de betrokkene een vrijstellingskaart voor het dragen van de gordel

Deze procedure heeft tot gevolg dat in de regel het aantal aanvragen dat de FOD Mobiliteit en Vervoer bereikt, gelijk is aan het aantal afgeleverde vrijstellingen

In 2010 werden in totaal 2 905 vrijstellingen uitgereikt Daarvan waren er 2 291 onbeperkt in de tijd en 614 met een in de tijd beperkte geldigheid

Aangezien het de dokter naar keuze is die autonoom beslist of een patiënt vrijgesteld kan worden van het dragen van de veiligheidsgordel en voor welke termijn, is er geen informatie beschikbaar over de medische redenen die ten grondslag liggen van de vrijstellingen

Evenmin zijn er cijfers bekend over het aantal keer dat een dokter niet is ingegaan op de vraag van een patiënt

De vrijstelling geldt zowel in de hoedanigheid van bestuurder als van passagier

3 In de bijgevoegde tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal uitgereikte vrijstellingen, beperkt en onbeperkt in de tijd, in de periode 2000-2010.


onbeperkt

beperkt

Totaal

2000

3 331

235

3 566

2001

2 543

367

2 910

2002

3 578

388

3 966

2003

4 299

508

4 807

2004

4 303

484

4 787

2005

4 162

795

4 957

2006

3 298

755

4 053

2007

2 664

685

3 349

2008

2 677

686

3 363

2009

2 362

692

3 054

2010

2 291

614

2 905