Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1974

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 1 april 2011

aan de minister van Justitie

Huizen van arrest en gevangenissen - Verplichte bezoeken van de provinciegouverneur of van de betrokken burgemeester - Naleving

strafgevangenis
provincie
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Chronologie

1/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4953

Vraag nr. 5-1974 d.d. 1 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 611 van het Wetboek van Strafvordering verplicht de gouverneur ten minste eens per jaar alle huizen van arrest bij de hoven van assisen en alle gevangenissen van de provincie te bezoeken. Artikel 612 stelt dat de burgemeester van elke gemeente waar een gevangenis bestaat, verplicht is die huizen ten minste eens in de maand te bezoeken.

De bezoeken die de gouverneurs en burgemeesters afleggen kunnen een duidelijk beeld geven van de situatie in deze gevangenissen en de eventuele problemen die er zich voordoen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de minister een overzicht geven van het aantal bezoeken die de provinciegouverneurs gebracht hebben aan de huizen van arrest of gevangenissen in hun provincie tijdens de laatste vijf jaar? Graag kreeg ik deze gegevens uitgesplitst per provincie en per huis van arrest of gevangenis.

2) Kan hij een overzicht geven van het aantal bezoeken die de burgemeesters gebracht hebben aan de gevangenissen in hun gemeente tijdens de laatste vijf jaar? Graag kreeg ik deze gegevens uitgesplitst per provincie en per huis van arrest of gevangenis.

3) Is hij van oordeel dat deze bezoeken noodzakelijk zijn? Wijst hij gouverneurs of burgemeesters die niet aan deze verplichting voldoen terecht?

4) Is hij van oordeel dat deze verplichting behouden moet blijven? Is een afschaffing van deze bepaling te overwegen, indien wordt vastgesteld dat deze verplichting niet of nauwelijks wordt nageleefd?