Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1533

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 25 februari 2011

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Dragen van een autogordel - Vrijstellingen - Personen met een handicap en zwangere vrouwen

verkeersveiligheid
veiligheidsinrichting

Chronologie

25/2/2011 Verzending vraag
6/6/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1532

Vraag nr. 5-1533 d.d. 25 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Personen met een handicap en zwangere vrouwen kunnen een aanvraag tot vrijstelling op het dragen van een veiligheidsgordel indienen bij de directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid vergezeld van een doktersattest.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel aanvragen tot vrijstelling voor het dragen van een veiligheidsgordel ontving de directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid in 2010? Hoeveel waren dat er in de voorgaande negen jaar?

2) Hoeveel van de aanvragen werden in deze periodes geweigerd? Welke is de voornaamste reden? Hoeveel bestuurders en passagiers ontvingen een vrijstelling?

3) Hoeveel tijdelijke vrijstellingen werden uitgereikt en hoeveel zonder limietdatum van geldigheid?

Antwoord ontvangen op 6 juni 2011 :

Hierbij laat ik u weten dat de inhoud van de door u gestelde vraag tot de uitsluitende bevoegdheid behoort van mijn collega, de heer Etienne Schouppe, Staatssecretaris voor Mobiliteit.