Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9091

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 23 mei 2013

aan de minister van Justitie

Veiligheidsdiensten - Afluisteren van onlinecommunicatiediensten - Skype - Voice-over-IP (VOIP) - Wetgevend initiatief

telefoon- en briefgeheim
geheime dienst
officiŽle statistiek
internet

Chronologie

23/5/2013 Verzending vraag
17/9/2013 Rappel
12/12/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9090

Vraag nr. 5-9091 d.d. 23 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Opsporingsdiensten willen steeds vaker onlinecommunicatiediensten zoals Skype onder de wettelijke voorwaarden kunnen afluisteren. In landen als de Verenigde Staten en AustraliŽ zijn wetsvoorstellen in de maak die internetbedrijven verplichten om de communicatie van hun gebruikers af te tappen en zo een afluistermogelijkheid te creŽren. De Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie wil dat Skypegesprekken gemakkelijker kunnen worden afgeluisterd conform wat heden kan met telefoongesprekken. Naar verluidt is het bijzonder moeilijk voor de veiligheidsdiensten om Skypegesprekken af te tappen. Skype gebruikte een ingewikkelde peer-to-peer structuur en versleutelde de informatie zo goed, dat de gesprekken bijna niet te onderscheppen waren. Sinds het bedrijf werd overgenomen zou daar echter verandering in zijn gekomen.

Ik had graag volgende vragen voorgelegd aan de minister:

1) Kunnen de veiligheidsdiensten skypegesprekken aftappen? Zo neen, komt dit door tegenwerking van het bedrijf of technische beperkingen? Zo ja, hoe verloopt dit technisch?

2) Hoeveel maal werden er de voorbije drie jaar aanvragen ingediend en uitgevoerd voor voice-over-ip (voip) gesprekken? Om hoeveel personen gaat het op jaarbasis? Worden deze operaties als efficiŽnt geŽvalueerd?

3) Gaat de minister een wetgevend initiatief nemen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wanneer? Kan ze de inhoud ervan toelichten?

Antwoord ontvangen op 12 december 2013 :

1) In België verloopt de interceptie van communicatie via de telecomoperatoren. Zij zijn verantwoordelijk om de communicatie die via hun netwerken verloopt, over te zenden aan de overheid die wettelijk deze interceptie heeft gevorderd.

De operatoren zenden deze geïntercepteerde signalen over aan de door de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie gefinancierde centrale interceptiefaciliteit van waaruit zij vervolgens aan de vorderende overheden worden bezorgd.

De technische moeilijkheid ligt in het volgende:

Er wordt veel gecommuniceerd vanuit programma's die de inhoud van de gegevens beschermen: Skype is een van die programma's, maar is niet het enige. De communicatie wordt zodanig gecodeerd dat enkel de zender (bijvoorbeeld de persoon die praat) en de ontvanger (de persoon die de oproep krijgt) de communicatie op begrijpelijke wijze (niet gecodeerd) ontvangen.

Met andere woorden, de telecomoperator die wordt gevorderd een interceptie uit te voeren, zal in het geval van Skype aan de veiligheidsdiensten enkel een gecodeerde boodschap kunnen overzenden.

Aangezien de firma Skype enkel de software levert, ziet zij zelf de inhoud van de communicatie op haar netwerk niet.

2) Wij houden geen statistieken bij over het aantal aanvragen waaraan niet wordt voldaan.

De gespecialiseerde diensten van de federale politie ondervinden echter een stijging van het aantal aanvragen en ramen deze op meerdere per werkdag.

Er is thans een werkgroep ingesteld onder auspiciën van het federaal parket.

3) Deze werkgroep heeft inzonderheid als doel het wetgevend instrumentarium tot regeling van de problematiek van de controle van de communicatie in haar geheel (art. 90ter e.v., Wetboek van Strafvordering) te wijzigen teneinde het aan te passen aan de huidige behoeften en aan de evolutie van de technologieën.

Deze groep buigt zich dus ook over de problematiek van de voice over Ip, de codering van communicatie, de internationalisering van de operatoren, enzovoort.