Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3020

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 29 augustus 2011

aan de minister van Landsverdediging

Defensie - Hervormingsplan - Militaire infrastructuur - Alternatief gebruik - Natuurbeheerprojecten - Bivakplaatsen voor jeugdbewegingen

krijgsmacht
militaire basis
jongerenbeweging
natuurreservaat

Chronologie

29/8/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4955

Vraag nr. 5-3020 d.d. 29 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het hervormingsplan voor Defensie heeft een zeer grote impact op de aanwezige militaire infrastructuur. Verschillende kwartieren en trainingsinstallaties worden verlaten, zodat de overgebleven 57 kwartieren efficiŽnter georganiseerd kunnen worden.

In het verleden werden grote gedeelten van de aanwezige militaire infrastructuur op een alternatieve wijze aangewend. Zo werden bivakplaatsen ter beschikking gesteld aan jeugdbewegingen en werden ook grote natuurbeheerprojecten opgezet.

Het is dan ook belangrijk om te weten in hoeverre de transformatie van Defensie een impact heeft op dit alternatieve gebruik.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Op welke kwartieren en oefenvelden die na het transformatieplan behouden blijven, vinden natuurbeheerprojecten plaats? Welke organisaties zijn hierbij betrokken en over welke oppervlakte heeft dit betrekking? Graag een gedetailleerd overzicht per kwartier of oefenveld.

2) Op welke kwartieren en oefenvelden die na het transformatieplan gesloten of vervreemd zullen worden, vinden natuurbeheerprojecten plaats? Welke organisaties zijn hierbij betrokken en over welke oppervlakte heeft dit betrekking? Graag een gedetailleerd overzicht per kwartier of oefenveld.

3) Op welke kwartieren en oefenvelden die na het transformatieplan behouden blijven, worden bivakplaatsen aan jeugdbewegingen aangeboden? Welke capaciteit aan terreinen is hiervoor beschikbaar? Graag een gedetailleerd overzicht per kwartier of oefenveld.

4) Op welke kwartieren en oefenvelden die na het transformatieplan gesloten of vervreemd zullen worden, worden bivakplaatsen aan jeugdbewegingen aangeboden? Welke capaciteit aan terreinen is hiervoor beschikbaar? Graag een gedetailleerd overzicht per kwartier of oefenveld.

5) Op welke wijze wordt bij de sluiting of vervreemding van militaire infrastructuur rekening gehouden met het alternatief gebruik inzake natuurbeheer of jeugdkampen?

6) Zijn er reeds contacten gelegd met andere overheden, natuurbewegingen of jeugdwerkingen over de vervreemding van militaire domeinen? Zo ja, graag een overzicht per domein.