Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11008

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 4 februari 2014

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

De nieuwe applicaties voor bedrijven

regelgevingsbeleid
elektronische overheid
steun aan ondernemingen
overheidscontract
wetgeving
overheidsopdrachten

Chronologie

4/2/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3802Ook gesteld aan :

Vraag nr. 5-11008 d.d. 4 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse overheid heeft een wettenapplicatie gelanceerd voor de bedrijven. Dit is een bijzonder handige applicatie om ondernemers aldus op de hoogte te brengen van nieuwe regelgeving die hen aanbelangt. Deze gratis app attendeert hen op wetswijzigingen en nieuwe regels. Men kan bovendien selecteren op thema om aldus niet overspoeld te worden door regelgeving. Zo kan men kiezen op thema's zoals belastingzaken, personeel of verkoop. De app geeft een melding op maat. Deze toepassing van e-government lijkt me zeer nuttig. Wel is het aangewezen om zulk een systeem op te zetten in samenspraak met de gemeenschappen en vooral de gewesten, gezien de gewesten wat betreft ondernemingen en economisch beleid dikwijls exclusief bevoegd zijn. Ik denk tevens aan een subsidieapplicatie, die alle nieuwe initiatieven hieromtrent oplijst.

Graag had ik volgende vragen gesteld aan de minister:

1) Wat vindt de minister van deze applicatie en is hij het ermee eens dat zo'n applicatie een slimme toepassing is die de brug tussen ondernemingen en overheid verkleint en maakt dat ondernemingen snel kunnen inspelen op thema's die hen aanbelangen? Kan hij toelichten?

2) Is de minister bereid samen met regeringen van de deelstaten en dan in het bijzonder van de gewesten een nieuwe wettenapplicatie voor ondernemingen te onderzoeken en hieromtrent op korte termijn concrete initiatieven te voorzien? Zo ja, kan hij toelichten naar inhoud en timing toe? Zo neen, waarom niet?

3) Welke andere applicaties gaat de minister vanuit zijn bevoegdheid als minister van Economie lanceren naar de bedrijven toe? Ik denk aan een aanbestedingsapplicatie. Is hij zinnens hieromtrent initiatieven te lanceren en kan hij concreet toelichten?