Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-295

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 5 november 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Benelux-trein - Stand van zaken van het Fyra-project - Afschaffing van de huidige treinen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
Nederland
snelvervoer
vervoersduur
officiële statistiek

Chronologie

5/11/2010 Verzending vraag
20/6/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-295 d.d. 5 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) kondigde in 2009 samen met de Nederlandse Spoorwegen (NS) aan dat de nieuwe hogesnelheidslijn Fyra vanaf eind 2010 Brussel zou verbinden met Rotterdam, Schiphol en Amsterdam. De huidige Benelux-trein (zonder reservatiesysteem) zou dan naar de geschiedenisboeken van het spoor worden verwezen. Nu wordt eind 2011 echter als deadline vooropgesteld.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wanneer wordt het Fyra-project effectief operationeel?

2) Kan de minister opsommen welke vertragingen dit project in het verleden opliep en de redenen hiervoor? Lopen er in dit dossiers schadeclaims tegen de NMBS? Zo ja, tegen wie en voor welk bedrag? Volgt de NS onze spoorwegmaatschappij in deze?

3) Waarom zetten de NMBS en de NS nu almaar meer aftandse rijtuigen in (soms nog met coupés met zes zitplaatsen en een gang aan de zijkant)? Dat jaagt weliswaar het nostalgische gevoel de hoogte in, maar is weinig praktisch tijdens de spitsuren. Wat gaan de NMBS en de NS hieraan doen?

4) Zal de NMBS een bijkomende trein inzetten (IC/IR) van zodra pendelaars vanuit Antwerpen, Mechelen en Brussel geen gebruik meer kunnen maken van deze verbinding?

5) Hoe komt het dat de stiptheid van de Benelux-trein nog altijd te wensen overlaat? Kan zij de stiptheidscijfers van de afgelopen tien jaar geven (percentages opgedeeld per jaar)?

6) Hoeveel klachten formuleerden reizigers de afgelopen tien jaar over deze trein, opgedeeld per jaar en soort klacht (netheid, stiptheid, afschaffing, verminderde samenstelling, ...)?

Antwoord ontvangen op 20 juni 2011 :

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep deelt het volgende mee:

1. Met de huidige inzichten zal Fyra vanaf 11 december 2011 rijden van Brussel naar Amsterdam. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de testresultaten van de trein.

2. Voornamelijk volgende oorzaken hebben vertraging veroorzaakt:

De NMBS zal een schadeclaim indienen tegen AnsaldoBreda conform de bepalingen van het aankoopcontract ter waarde van 20 % van de aankoopprijs van de stellen. NS FSC volgt NMBS in deze aanpak voor wat haar stellen betreft.

3. Volgens de bepalingen van het contract dient NS rijtuigen te leveren voor de huidige IC-verbinding Brussel – Amsterdam. Met het oog op het verhogen van de stiptheid werd een derde stel samengesteld om zo niet afhankelijk te zijn van treinen die met vertraging te Brussel aankomen. Dit vergde extra materieel dat niet beschikbaar was in Nederland. Om deze reden heeft de NMBS rollend materieel van het type I6 en I10 verhuurd aan NS. Deze stellen werden sinds 2 december 2010 uit circulatie gehaald aangezien NS extra materieel heeft weten te vinden.

4. De NMBS zal geen bijkomende trein inzetten zodra Fyra komt, omdat onder nader te bepalen voorwaarden pendelaars vanuit Antwerpen gebruik zullen kunnen maken van Fyra. Men mag niet vergeten dat de NMBS het binnenlandse aanbod op Brussel–Antwerpen al versterkte met een extra IC-verbinding (aanvankelijk alleen tijdens de week maar nadien ook tijdens de weekends).

5.Onderstaande tabel geeft de stiptheidspercentages weer, zonder neutralisatie van de invloed van grote werven of gevallen van overmacht, bij doorrit van de Beneluxtrein in Essen (grens) en bij aankomst in Brussel en dit van januari 2005 tot en met oktober 2010.

jaar / année

Grenspunt Essen / Point frontière de Essen

Brussel-Zuid / Bruxelles Midi

2005

80,4

69,3

2006

79,7

71,0

2007

80,7

79,6

2008

84,3

72,9

2009

80,1

78,8

2010 (tot oktober / jusqu'à octobre)

93,3

84,5

De stiptheid van de Beneluxtreinen is in de loop van 2010 verbeterd:

+ 13,2 % aan het grenspunt Essen voor de treinen naar Amsterdam

+ 5,7 % bij aankomst in Brussel-Zuid voor de treinen uit Amsterdam.

De stiptheid in de richting van Amsterdam is zeer bevredigend (93,3 %).

De stiptheid bij aankomst in Brussel-Zuid blijft niettegenstaande de stijging in 2010 voor verbetering vatbaar. Het gebrek aan stiptheid wordt hier grotendeels veroorzaakt door vertragingen opgelopen op het NS-net.

6. Het systeem laat niet toe zo ver terug te gaan in het verleden en de systemen zijn in het verleden niet geprogrammeerd om de gegevens van deze trein te isoleren. Niettemin wat de jaren 2008 en 2009 betreft, zijn de feiten als volgt:

Hiervan hebben circa 40 % betrekking op stiptheid. Overige klachten hebben betrekking op aansluitingen, comfort, het contact met het personeel en problemen met het aanschaffen van vervoersbewijzen (voornamelijk verminderingskaarten) die niet op alle verdeelpunten beschikbaar zijn.