Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10590

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 11 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Veiligheid van de Staat - Tshwane Principles - Harmonisering - Minimumnormen in de Europese Unie

staatsveiligheid
openbare veiligheid
recht op informatie
geheime dienst

Chronologie

11/12/2013 Verzending vraag
16/4/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10591

Vraag nr. 5-10590 d.d. 11 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een recent rapport van het Europees parlement pleit voor een grotere transparantie en het hieruit voortvloeiende toezicht op de veiligheidsdiensten (http://d66blog.nl/sophie_intveld/files/Final-WD-IntVelt-Ernst-Moraes.pdf).

De steeds verder uitdeinende informatie en communicatietechnologie laat immers aan de veiligheidsdiensten toe om informatie te verzamelen op grote schaal. Daar waar men vroeger veeleer gericht onderzocht werkt men nu steeds meer op grote schaal met systematisch toezicht. De onderzoekscommissie doet meerdere aanbevelingen om het toezicht op nationale inlichtingendiensten te verbeteren en op gelijk niveau te trekken. De zogenaamde "Tshwane Principles" onder andere ondersteund door de Verenigde Naties over nationale veiligheid en het recht op informatie moeten worden uitgewerkt op Europees niveau, aldus het rapport. De grensoverschrijdende samenwerking tussen nationale geheime diensten moet een solide democratische basis hebben. Aldus zouden dezelfde normen in alle lidstaten moeten gelden.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Hoe reageert u op het hierboven aangehaalde rapport en deelt u hun besluiten? Zo ja, kan u uitgebreid toelichten? Zo neen, waarom niet?

2) Bent u er voorstander van dat de zogenaamde "Tshwane Principles" onder andere ondersteund door de Verenigde Naties over nationale veiligheid en het recht op informatie moeten worden uitgewerkt op Europees niveau? Zo ja, kan u concreet toelichten alsook aangeven of u dit op Europees niveau gaat bepleiten? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 16 april 2014 :

Deze vragen behoren niet tot mijn bevoegdheid, maar tot die van mijn collega, de minister van Justitie, mevrouw Turtelboom.