Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10055

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 8 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Identiteitsfraude - Betaalautomaten - Overzicht - Vormen - Economische schade - Maatregelen

identiteitsdiefstal
computercriminaliteit
elektronische bankhandeling
officiŽle statistiek

Chronologie

8/10/2013 Verzending vraag
11/2/2014 Rappel
13/2/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10056

Vraag nr. 5-10055 d.d. 8 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland zijn in 2012 ruim 200 000 mensen slachtoffer geworden van identiteitsfraude via een betaal- of pinautomaat of via het internet. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal gaat het om 1,5 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder.

Het grootste gedeelte van deze groep heeft bij de bank aangifte gedaan, een kleiner gedeelte ook bij de politie.

Het frauderen gebeurt op het moment dat een bankpas of creditcard contact maakt met een betaal- of pinautomaat of als er via een gehackte computer fraudegevoelige identiteitsgegevens worden ingevoerd. Daarnaast wordt ook informatie ontrokken als een gebruiker via een valse banksite gegevens invoert. Volgens het CBS zijn hoger opgeleiden twee keer zo vaak slachtoffer als lager opgeleiden.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Kan de geachte minister aangeven en dit respectievelijk voor de jaren 2010, 2011 en 2012 hoeveel mensen in ons land het slachtoffer werden van identiteitsfraude en zijn deze cijfers vergelijkbaar met Nederland? Zo neen, vanwaar dit verschil? Zo ja, kan u dit nader toelichten?

2) Kan u een top drie geven van de meest voorkomende vormen van identiteitsfraude en dit respectievelijk voor de jaren 2010, 2011 en 2012? Zijn er nieuwe vormen die sterk opkomen en zo ja, welke?

3) Kan u aangeven wat de totale economische schade is op jaarbasis voor de jaren 2010, 2011 en 2012 als gevolg van identiteitsfraude, alsook hoeveel mensen en respectievelijk bedrijven de laatste drie jaar het slachtoffer werden van deze fraude?

4) Kan u zeer gedetailleerd aangeven welke maatregelen op til staan en welke maatregelen reeds werden goedgekeurd om deze vorm van fraude verder in te dijken? Welke maatregelen boekten reeds succes en kan u dit duiden?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2014 :

Ik nodig het geachte lid uit deze vraag te stellen aan mijn collega, de minister van Justitie, die bevoegd is voor deze materie.