S. 5-893 Dossierfiche K. 53-1344

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek
Christine Defraigne    Francis Delpérée    Philippe Mahoux    Martine Taelman    Peter Van Rompuy   

strafprocedure
verjaring van de vordering
sociaal recht
strafrechtelijke procedure
strafvervolging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-893/1 5-893/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/3/2011
5-893/2 5-893/2 (PDF) Amendementen 29/3/2011
5-893/3 5-893/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/3/2011
5-893/4 5-893/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 29/3/2011
5-893/5 5-893/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 31/3/2011
5-893/6 5-893/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 31/3/2011
K. 53-1344/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/4/2011
K. 53-1344/2 Amendementen 26/4/2011
K. 53-1344/3 Verslag namens de commissie 6/5/2011
K. 53-1344/4 Advies van de Raad van State 27/5/2011
K. 53-1344/5 Advies van de Raad van State 9/6/2011
K. 53-1344/6 Amendementen 28/6/2011
K. 53-1344/7 Aanvullend verslag namens de commissie 30/6/2011
K. 53-1344/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/6/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/3/2011   Indiening Doc. 5-893/1 5-893/1 (PDF)
24/3/2011   Inoverwegingneming
24/3/2011   Verzending naar commissie: Justitie
24/3/2011   Inschrijving op agenda
31/3/2011   Algemene bespreking Hand. 5-19 Hand. 5-19 (PDF)
31/3/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-19 Hand. 5-19 (PDF)
31/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-16/o11) Hand. 5-19 Hand. 5-19 (PDF)
Doc. 5-893/6 5-893/6 (PDF)
31/3/2011   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Justitie
24/3/2011   Verzending naar commissie
29/3/2011   Inschrijving op agenda
29/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Helga Stevens
29/3/2011   Bespreking
29/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-5/o3)
29/3/2011   Aanneming zonder amendering
29/3/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-893/3 5-893/3 (PDF)
29/3/2011   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 5-893/4 5-893/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/3/2011   Overzending Doc. K. 53-1344/1
6/5/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1344/3
12/5/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 32, p. 34-37
27/5/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-1344/4
7/6/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-1344/5
23/6/2011   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 41, p. 83
30/6/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1344/7
30/6/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 42, p. 51-52
30/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-28/o12)
Integraal verslag nr. 42, p. 57-58
Doc. K. 53-1344/8
30/6/2011   Aanneming zonder amendering
30/6/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
1/8/2011   Bekendmaking (43878-43879)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 31/3/2011
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 29/3/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/6/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 1/4/2011 60 16/6/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/7/2011 1/8/2011, blz 43878-43879