Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10547

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 11 februari 2014

aan de minister van Justitie

Inlichtingendiensten - Staatsveiligheid - Inbreken op internetfora - Opvolgen van internetfora - Wettelijke instrumenten

staatsveiligheid
gegevensbescherming
geheime dienst
forum
internetsite

Chronologie

11/2/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10546

Vraag nr. 5-10547 d.d. 11 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse inlichtingendienst AIVD breekt in op servers van internetfora, waarna ze gegevens van alle gebruikers verzamelt. Dit gebeurt vaak ten onrechte, omdat van deze mensen niet duidelijk is of zij een bedreiging zijn. Dat blijkt uit een geheim document van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, dat is ingezien door een Nederlandse krant.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Kan de geachte minister bevestigen dat de veiligheidsdiensten van ons land op generlei wijze mogen inbreken op servers van internetfora? Zo neen, wat kan en wat kan niet en onder welke voorwaarden?

2) Heeft de minister er weet van of beschikt ze over enige indicaties dat onze Dienst voor de Veiligheid van de Staat eveneens inbreekt op servers van internetfora? Zo ja, binnen welk kader gebeuren deze onderzoeken?

3) Kan de minister aangeven of de ADIV en/of de Dienst voor de Veiligheid van de Staat actief internetfora opvolgt gezien in sommige gevallen extremisten hierop actief zijn? Zo ja, heeft dit reeds tot concrete resultaten geleid en behoeven de diensten bijkomende wettelijke instrumenten om dit op te volgen? Kan ze uitvoerig toelichten?