Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10480

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 26 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

SyriŽ - Syrische vluchtelingen - Polio - Vaccinatie

SyriŽ
politiek asiel
vaccinatie
infectieziekte
politieke vluchteling
asielzoeker

Chronologie

26/11/2013 Verzending vraag
7/1/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10480 d.d. 26 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In twee nieuwe gebieden in SyriŽ is voor het eerst een geval van polio geconstateerd.

Het gaat om een landelijk gebied bij de hoofdstad Damascus en het platteland bij Aleppo, niet ver van de grens met Turkije. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation) dinsdag op Twitter laten weten. Eerder waren al 15 gevallen gemeld in de provincie Deir al-Zor in het oosten van SyriŽ.

De uitbraak van de ziekte heeft er onder meer toe geleid dat alle Syrische vluchtelingen onder de vijf jaar bij binnenkomst in Nederland tegen polio worden ingeŽnt.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Kan de geachte minister aangeven hoe ze concreet maatregelen heeft getroffen om een eventuele uitbraak van polio in ons land te voorkomen?

2) Worden alle asielzoekers e,-n vluchtelingen preventief gevaccineerd tegen polio? Zo ja, vanuit welke landen en wat is de leeftijdsgrens? Zo neen, waarom niet?

3) Welke vaccins worden aangeboden aan vluchtelingen en welke ziekten betreft het? Bestaan er hieromtrent concrete richtlijnen?

Antwoord ontvangen op 7 januari 2014 :

1) Deze situatie wordt nauwlettend opgevolgd door het Nationale Certificatie Comité voor de eradicatie van poliomyelitis in België. Poliomyelitis behoort tot de verplicht te melden aandoeningen.

Om de surveillance te versterken, werden bovendien volgende acties ondernomen, in navolging van de risico evaluatie door het European Centre for Disease Prevention (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO):

Momenteel wordt de mogelijkheid van surveillance van het afvalwater (environmental surveillance) als aanvullend systeem onderzocht. Hiervoor werken ECDC en WHO momenteel aan bijkomende richtlijnen.

Het Nationale Certificatie Comité is van mening dat de kans op verspreiding van het polio virus na een eventueel geïmporteerd geval minimaal is, gezien de zeer hoge vaccinatiegraad (tabel 1).

Tabel 1 : Vaccinatiegraad per gewest en per vaccin bij kinderen van 18 tot 24 maanden.

Vaccin (dosis)

Vlaanderen (2012)

Wallonië (2012)

Brussel (2012)

polio 1

99,6 %

99,8 %

99,6 %

polio 3

98,9 %

99,2 %

98,7 %

polio 4

93,2 %

90,4 %

91,1 %


2 en 3). Deze vragen behoren tot de bevoegdheid van mevrouw Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.