S. 5-2338 Dossierfiche K. 53-3451

Wetsontwerp houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 745sexies van hetzelfde Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende
Guy Swennen    Yoeri Vastersavendts    Els Van Hoof    Fauzaya Talhaoui    Martine Taelman   

erfenis
burgerlijk recht
geregistreerd samenwonen
vruchtgebruik
erfrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2338/1 5-2338/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/11/2013
5-2338/2 5-2338/2 (PDF) Amendementen 12/2/2014
5-2338/3 5-2338/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/2/2014
5-2338/4 5-2338/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/2/2014
5-2338/5 5-2338/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 13/3/2014
K. 53-3451/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/3/2014
K. 53-3451/2 Amendement 25/3/2014
K. 53-3451/3 Verslag namens de commissie 31/3/2014
K. 53-3451/4 Tekst aangenomen door de commissie 31/3/2014
K. 53-3451/5 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 3/4/2014
5-2338/6 5-2338/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 4/4/2014
5-2338/7 5-2338/7 (PDF) Verstrijken van de onderzoekstermijn 23/4/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/11/2013   Indiening Doc. 5-2338/1 5-2338/1 (PDF)
21/11/2013   Inoverwegingneming
21/11/2013   Verzending naar commissie: Justitie
21/2/2014   Inschrijving op agenda
27/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
27/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-0/o16) Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
Doc. 5-2338/5 5-2338/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/11/2013   Verzending naar commissie
12/2/2014   Inschrijving op agenda
12/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
12/2/2014   Bespreking
19/2/2014   Inschrijving op agenda
19/2/2014   Bespreking
19/2/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
19/2/2014   Aanneming na amendering
26/2/2014   Inschrijving op agenda
26/2/2014   Lezing van het verslag
26/2/2014   Goedkeuring verslag
7/-/2
26/2/2014   Tekst aangenomen
  [K2] Behandeling door Kamer
13/3/2014   Overzending Doc. K. 53-3451/1
31/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3451/3
2/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 97-98
3/4/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+87/-0/o37)
Integraal verslag nr. 195, p. 116-117
Doc. K. 53-3451/5
2/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
2/4/2014   Bespreking
2/4/2014   Einde behandeling
  [S3] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending Doc. 5-2338/6 5-2338/6 (PDF)
4/4/2014   Verzending naar commissie: Justitie
4/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Einde behandeling
23/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
13/6/2014   Bekendmaking (44873-44875)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/2/2014, 13/3/2014
Commissie: Justitie
Geamendeerd 12/2/2014, 19/2/2014, 26/2/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 2/4/2014
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 14/3/2014 60 12/5/2014
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 5/4/2014 15 22/4/2014
Verstrijken termijn: Onderzoekstermijn (S2) Onderzoekstermijn (S2) 5/4/2014 0 22/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/5/2014 13/6/2014, blz 44873-44875