Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1965

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 1 april 2011

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs

reis
minister
officieel bezoek
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Chronologie

1/4/2011Verzending vraag
3/5/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973

Vraag nr. 5-1965 d.d. 1 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ook een regering van lopende zaken heeft de verantwoordelijkheid om de Belgische belangen ten opzichte van het buitenland te behartigen. Vaak is het hiervoor noodzakelijk dat een minister of staatssecretaris zelf naar het buitenland gaat om deze zaken persoonlijk te bespreken. Onder andere in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de tweede helft van 2010 waren verschillende buitenlandse reizen noodzakelijk. Om de parlementaire controle echter maximaal te kunnen uitoefenen is het noodzakelijk te kunnen nagaan waarheen deze buitenlandse reizen gingen en tot welke resultaten ze geleid hebben.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke buitenlandse reizen heeft u gemaakt van 13 juni 2010 tot 31 december 2010? Welke reizen kaderden binnen het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie?

2) Welke reizen heeft u gemaakt sedert 1 januari 2011?

3) Wat was de doelstelling van deze reizen? Werd dit doel bereikt? Graag kreeg ik deze informatie uitgesplitst per reis.

4) Wie was bij deze reizen aanwezig en waarom? Graag kreeg ik deze informatie uitgesplitst per reis.

5) Wat was de kostprijs van deze reizen? Graag kreeg ik deze informatie uitgesplitst per reis.

Antwoord ontvangen op 3 mei 2011 :

  1. + 3) + 4) + 5)

Datum: 20 juli 2010

Land: Verenigd Koninkrijk – Londen

Doelstelling: Ontmoeting met Vince Cable in verband met Europese Unie (EU)-patent. Deze reis kaderde in het Belgisch Voorzitterschap. UK heeft uiteindelijk het voorstel van België gesteund.

Deelnemers: minister + adviseur intellectuele eigendomsrechten

Kostprijs: 749,58 euro (Eurostar tickets + metrotickets)

Datum: 11 tot en met 17 september 2010

Land: China – Peking/Tianjin/Hanghzhou

Doelstelling: Bezoek Belgisch Paviljoen Wereldexpo + bedrijfsbezoeken in het kader van Economische missie POM + deelname aan World Economic Forum. In het kader van het onderzoek zijn er ook diplomatieke contacten gelegd met vertegenwoordigers van de Chinese overheid en met diverse lokale bedrijfsleiders. Het was tevens het eerste bezoek van de bevoegde minister aan de zeer succesvolle aanwezigheid van België op de expo in Shanghai.

Deelnemers: minister + adjunct-directeur/woordvoerder

Kostprijs: 12 070,74 euro (vliegtuigtickets)

539,65 euro (kosten woordvoerder: hotels + taxi)

799,72 euro (kosten minister: hotels + diner)

= 13 410,11 euro

Datum: 7 tot en met 8 oktober 2010

Land: Duitsland – Berlijn

Doelstelling: Bilateraal werkbezoek + voorbereiding EU Raad Concurrentievermorgen. Deze

reis kaderde in het Belgisch Voorzitterschap. Duitsland heeft uiteindelijk het voorstel van België gesteund.

Deelnemers: minister + diplomatiek adviseur

Kostprijs: 1 242,99 euro (vliegtuigtickets)

165,00 euro (kosten minister: hotel)

144,00 euro (kosten adviseur: hotel)

Datum: 28 oktober 2010

Land: Frankrijk – Parijs

Doelstelling: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Conferentie over administratieve vereenvoudiging in co-organisatie met België als roterend voorzitter van de EU; belang van administratieve vereenvoudiging voor efficiëntieverbetering overheid en verlaging lasten burgers en ondernemers beklemtonen en uitwisselen van “best practices”. De OESO is al jaren een leidende kracht inzake de wetenschappelijke ondersteuning van administratieve vereenvoudiging en onze DAV werkt nauw samen met de OESO in de uitvoering van bepaalde projecten. België kan veel leren van buitenlandse succesvoorbeelden en vice versa.

Deelnemers: minister + adjunct-directeur/woordvoerder

Kostprijs: 552,00 euro (Thalys tickets)

96,00 euro (kosten minister: lunch)

2)

Datum: 24 tot en met 28 januari 2011

Land: Zwitserland – Davos

Doelstelling: World Economic Forum. België heeft er belang bij om passend te vertegenwoordigd te worden op deze jaarlijkse bijeenkomst waar politieke en economische beslissingnemers samenkomen. De minister heeft op dit Forum ook diverse contacten gehad met potentiële bieders voor de 4e GSM licentie (onder andere China Mobile).

Deelnemers: minister

Kostprijs: 3 734,10 euro (vliegtuigtickets + hotelkosten + restaurantkosten)

Datum: 13 tot en met 16 februari 2011

Land: Spanje – Barcelona

Doelstelling: GSMA Mobile World Congress 2011. De aanwezigheid was vooral van belang in het kader van de nakende veiling van de Belgische 4e GSM licentie. Er hebben 7 bilaterale vergaderingen plaats gevonden. De veiling zal op 6 juni 2011 gebeuren.

Deelnemers: minister + adjunct-directeur telecom

Kostprijs: 1 271,04 euro (kosten minister: vliegtuigtickets + hotel + taxi + restaurant)

1 251,91 euro (kosten adjunct directeur : vliegtuigtickets + hotel + taxi + restaurant)

= 2 522,95 euro