Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2378

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 mei 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Roetuitstoot - Strengere uitstootnormen - Autokeuring - Impact en resultaten

verbrandingsgas
verontreiniging door auto's
technische keuring
politiecontrole

Chronologie

24/5/2011 Verzending vraag
19/7/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2377

Vraag nr. 5-2378 d.d. 24 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds geruime tijd worden personenwagens tijdens de jaarlijkse autocontrole onderworpen aan een roettest. Sinds 1 juli 2009 zijn er strengere uitstootnormen voor benzine- en dieselwagens.

Dit neemt niet weg dat ik nog dagdagelijks moet vaststellen dat voertuigen donkere roet- en stofwolken uitstoten. Deze worden uiteraard door heel wat mensen als hinderlijk ervaren en hebben vanzelfsprekend ook een negatieve impact op het milieu.

Ondanks de strengere normen tijdens de autokeuring blijken er dus nog een aanzienlijk aantal wagens door de mazen van het net te vallen, voor wat de controle inzake roetuitstoot betreft.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel personenwagens werden sinds 2005 jaarlijks afgekeurd op grond van de roettest?

2) Welke impact hebben de verstrengde controles sinds 1 juli 2009 op het aantal afgekeurde personenwagens?

3) Wordt er door de verkeerspolitie opgetreden tegen wagens met een visueel waarneembare roetuitstoot? Op welke wijze gebeurt dit?

Antwoord ontvangen op 19 juli 2011 :

1. Overzicht van afgekeurde voertuigen (specifiek personenwagens) voor opaciteit.


2005

2006

2007

2008

2009

2010

A

62534

61477

55034

49813

46050

47041

B

12741

14600

12511

10405

10430

11144
C

2859800

2844769

2799121

2617627

2644839

2695249

D

2,2

2,2

2,0

1,9

1,7

1,7

Legende:

A: de opaciteit is hoger dan het toegelaten maximum ofwel overvloedige rookemissie of overvloedige verbranding van olie;

B: de keuring milieuhinder (emissies) kon niet uitgevoerd worden omdat de vereiste reglementaire voorwaarden inzake emissiemeting niet werden vervuld;

C: totaal aantal gecontroleerde voertuigen (personenwagens);

D: percentage effectief afgekeurd (lijn A).

2. De Europese richtlijn 96/96/EG legt vanaf 1 januari 1996 de controle van de opaciteit van dieselmotoren op. De richtlijn werd gewijzigd, omwille van de technische vooruitgang voor wat betreft de opaciteitsmeting door de richtlijnen 1999/52/EG en 2003/27/EG.

Het koninklijk besluit van 15 maart 1968, legt via bijlage 15 de algemene toepassing hiervan vast in België. De recentste wijziging voor opaciteit is vanaf 1 juni 2009.

De waarden voor de opaciteitsmeting (roetdeeltjes) zijn afhankelijk van het bouwjaar en de emissienorm van de motor van het betrokken voertuig.

Als we de resultaten uit vraag 1 analyseren stellen we vast dat er een continu procentuele daling is van het aantal afgekeurde dieselpersonenwagens wat betreft opaciteit.

Gezien het steeds vernieuwde karakter van het voertuigpark en de steeds minder vervuilende dieselmotoren is dit een logische verklaring.

3. Vermits deze vraag ook werd gesteld ook mijn collega minister van Binnenlandse Zaken, verwijs ik voor deze vraag ook naar zijn antwoord.

Hoe dan ook kan een felle uitstoot van dieselroet tijdens acceleratie bij moderne voertuigen ook regelmatig optreden indien er zich in bepaalde emissiecontroleonderdelen (EGR of roetfilter) van moderne dieselvoertuigen ophopingen bevinden van roetdeeltjes die occasioneel worden vrijgegeven zonder dat deze voertuigen hoeven te falen op de opaciteitstest.