Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8955

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 3 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Kunstdiefstal - Inboedeldiefstal bij particulieren - Publieke databank gestolen kunst

diefstal
kunstvoorwerp
officiële statistiek
gerechtelijke vervolging
gegevensbank

Chronologie

3/5/2013 Verzending vraag
17/9/2013 Rappel
18/12/2013 Rappel
24/2/2014 Herkwalificatie

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8956
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4833

Vraag nr. 5-8955 d.d. 3 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale politie heeft het voorbije jaar een nieuw fenomeen vastgesteld in de kunstdiefstal. De dieven gaan namelijk almaar vaker voor een hele inboedel, waar ze vroeger meestal maar met één of twee kunstwerken aan de haal gingen. In totaal zijn er dit jaar tussen 250 en 300 kunstdiefstallen gepleegd. De politie vindt amper 7 tot 10 procent van de gestolen stukken terug.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd:

1) Kan de minister cijfermatig toelichten, en dit voor de laatste drie jaar, in hoeverre dit fenomeen zich doorzet? Hoeveel hele inboedels werden gestolen?

2) Kan de minister aangeven of het aantal kunstdiefstallen bij particulieren de laatste drie jaar is toegenomen of afgenomen, en dit op jaarbasis?

3) Kan de minister aangeven in hoeverre er nu eindelijk werk wordt gemaakt van een publieke databank van gestolen kunst zoals bepleit door de Kunstcel alsook door een unaniem goedgekeurde resolutie die door mezelf werd ingediend (stuk nr. 5-29)? Kan ze aangeven wanneer deze databank er daadwerkelijk zal komen en wat ze zal inhouden?

4) Kan ze aangeven hoeveel daders er de laatste drie jaar werden veroordeeld voor kunstdiefstal? Kan ze deze resultaten toelichten? Is verder inzetten op handhaving noodzakelijk? Zo ja, welke acties staan op til?