Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9089

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 23 mei 2013

aan de minister van Justitie

Telefoontaps - Cijfergegevens - Redenen - Kostprijs - Parlement - Operatoren

telefoon- en briefgeheim
officiŽle statistiek
provider
gerechtskosten

Chronologie

23/5/2013 Verzending vraag
17/9/2013 Rappel
18/12/2013 Rappel
24/2/2014 Herkwalificatie

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9088
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4835

Vraag nr. 5-9089 d.d. 23 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland worden jaarlijks de "tapstatistieken" door de bevoegde minister naar de Tweede Kamer gezonden. Het parlement heeft dat in een motie gevraagd. Er wordt een overzicht van het aantal telefoontaps gegeven. Dit voorbeeld verdient navolging. Transparantie is de sleutel inzake bescherming van de privacy en het handhaven van de vrijheid. In BelgiŽ liep de kostprijs van de telefoontap, ten laste van het budget van Justitie, in 2009 naar verluidt verder op tot bijna 20 miljoen euro (in 2008 ging het om 16 miljoen euro). De oorzaak zou liggen in de prijszetting vanwege de operatoren.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoeveel telefoontaps werden er respectievelijk in 2010, 2011 en 2012 uitgevoerd? Kunnen de cijfers voor 2011 worden opgedeeld tussen taps op vraag van het parket en taps op vraag van de inlichtingendiensten? Kan de minister deze cijfers toelichten en aangeven waarvoor de taps werden ingesteld?

2) Kan de minister de top drie van feiten waarvoor een telefoontap wordt ingesteld, aangeven en dit respectievelijk voor 2010, 2011 en 2012 ? Kan zij de reden van de eventuele wijziging toelichten?

3) Kan de minister aangeven hoeveel taps er gemiddeld dagelijks lopen?

4) Hoeveel telefoontaps werden ingesteld in het kader van terrorismebestrijding in ons land?

5) Kan de minister aangeven welke de jaarlijkse totale kostprijs is van het instellen van telefoontaps, en dit respectievelijk voor de jaren 2010, 2011 en 2012?

6) Is de minister bereid naar Nederlands voorbeeld jaarlijks de tapstatistieken naar het parlement te sturen? Kan ze dit uitvoerig toelichten?

7) Heeft de minister concrete stappen ondernomen om de kosten die de operatoren aanrekenen voor het aftappen, te drukken en kan ze dit uitvoerig toelichten? Zo ja, welke stappen heeft ze ondernomen en hoeveel bedraagt de besparing op jaarbasis? Zo neen, waarom niet en wanneer gaat ze welke stappen ondernemen?